Navždy odešel profesor Jaroslav Šesták, nositel medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství

Ve věku 85 let zemřel prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr.h.c., – fyzikální chemik, jenž se zabýval především termodynamikou a termickou analýzou pevných látek. Jeho výzkum a práce, zejména Šesták–Berggrenova rovnice, ovlivnily mnoho dalších vědeckých studií. Tento vědec byl laureátem státní ceny I. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství a držitel nejvyšších vědeckých vyznamenání. Profesor Šesták více než deset let působil ve vědecké radě Fakulty textilní TUL. S fakultou také spolupracoval na obhajobách a dalších aktivitách.

Jaroslav Šesták se narodil 25. září 1938 v Držkově a do svého rodného kraje se i v pozdějším věku rád vracel. Vystudoval Masarykovu průmyslovou školu chemickou a následně Vysokou školu Chemicko-technologickou. Roku 1963 nastoupil do Ústavu fyziky pevných látek ČSAV v Praze, kde čtyři roky nato získal titul CSc. v oblasti fyziky pevných látek.

Západočeská univerzita v Plzni, kde jako mezinárodně uznávaný odborník v termodynamice materiálů pracoval od roku 1998 ve Výzkumném centru Nové technologie, uvádí, že profesor Šesták považoval za zásadní momenty svého profesního života zahraniční stáže. Například v Ústavu nukleárního výzkumu Studsvik ve Švédsku a na University of Missouri Rolla v USA. Dále profesora Šestáka ovlivnily stáže na Kyoto University v Japonsku a na Tchaj-wanu.

Profesor Šesták se stal garantem vzniku několika významných institucí, jako je School of Energy Science na Kyoto University v Japonsku, Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze a české pobočky University of New York in Prague, kde také po dvacet let přednášel.

Nejviditelnějším profesním úspěchem profesora Šestáka bylo vydání triptychu odborných publikací v renomovaném nakladatelství Springer, který zahrnuje tituly jako Glassy, Amorphous and Nano-Crystalline Materials (2011), Thermal Analysis of Micro, Nano- and Non-Crystalline Materials (2013) a Thermal Physics and Thermal Analysis (2017). Tyto knihy patří mezi nejúspěšnější tituly nakladatelství Springer. Kromě toho je autorem a editorem asi 15 knih a napsal přes tři sta odborných sdělení. V roce 2000 byl zařazen mezi dvacet nejčastěji citovaných českých fyziků v oboru termodynamika. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje i popularizační knihu Světem badatele, ve které přibližuje zážitky z cest, příhody z vědeckého života a populárně-naučné texty.

Na Jaroslava Šestáka vzpomíná profesor Jiří Militký z Fakulty textilní TUL. S touto fakultou profesor Šesták úzce spolupracoval. „Profesor Šesták byl nejen výraznou vědeckou osobností ovlivňující zásadně jeho vlastní obor, ale jeho aktivity ovlivnily také další oblasti jako například modelování neizotermní kinetiky barvení syntetických materiálů a identifikaci kinetických konstant těchto procesů. Tvůrčím způsobem zasahoval do rozvoje textilní fakulty zejména při propojení aplikovaného výzkumu s vědeckým bádáním. Byl jedním z iniciátorů založení nového směru ‚materiálové inženýrství vlákenných systémů‘, který je v současnosti publikačně stěžejní. Na řadě publikací se podílel jako spoluautor a editor,“ říká Jiří Militký.

Profesor Šesták je nositelem řady mezinárodních cen jako US NATAS award (1974), Bodenheimer Medal (Israel 1987), Kurnakov Medal (USSR 1985 a Rusko 2015), Patras Medal (Greece 2007), GEFTA-Netzsch Awards (Germany 2014), ICTAC Award (England 1990) a prestižní Dollimore ESTAC award (Italy 2022).

V roce 2017 se profesor Šesták stal laureátem státní ceny I. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství. Tento vědec byl rovněž oceněn nejvyššími vyznamenáními Akademie věd ČR (Heyrovského medaile) a České společnosti chemické (Hanušova medaile) a získal řadu dalších mezinárodních ocenění, která svědčí o jeho významném přínosu v oblasti vědy.

Pane profesore, čest Vaší památce!

Kolektiv Fakulty textilní TUL

Rozloučení s profesorem Šestákem proběhne 22. 5. 2024 ve 14:00 v kostele Husova sboru v Praze v Dejvicích.

Další články v rubrice

IMG_9212-2.jpg

»Lékařům dáváme do rukou další rozměr«

Liberečtí chirurgové už nejsou před operacemi odkázáni jen na virtuální snímky zlomených kostí či nádorů, ale připravují se i díky dokonalým anatomickým modelům z 3D tiskárny. Vyrábí je nemocniční oddělení Klinické biomechaniky, za jehož zřízením...

29. 4. 2024 | Fakulta strojní | 512

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 184