Před zástupci Evropské komise prezentovali ekonomové z TUL Národní studii ekonomických dopadů asociační dohody mezi EU a zeměmi MERCOSUR

image_67237889.JPG
Aleš Kocourek prezentuje závěry z dopadových studií pro EU. Foto: EF TUL

V polovině roku 2019 byla po dvou dekádách a 38 kolech vyjednávání uzavřena asociační dohoda mezi Evropskou unií a zeměmi MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay), jejíž součástí jsou také významná obchodní ustanovení. Tato dohoda má posílit obchodní a politické vazby mezi oběma regiony a zároveň je příležitostí pro Evropskou unii, aby potvrdila své ambice na mezinárodní scéně a prosazovala evropské zásady a hodnoty. Ještě před ratifikací této asociační dohody na úrovni EU a v jednotlivých členských státech, se bude touto problematikou zabývat vláda České republiky. Pro své rozhodování má k dispozici nezávislou dopadovou studii, kterou opět zpracovala Technická univerzita v Liberci, konkrétně doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D., Ing. Jana Šimanová, Ph.D. a Ing. Jiří Kejzar z Ekonomické fakulty. Výsledky výzkumu zaměřeného na potenciál dopadů osmi dohod o volném obchodu prezentoval Aleš Kocourek zástupcům Evropské komise na jednání Trade Economist Network v pátek 9. prosince 2022 v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Dopadová studie, kterou naši ekonomové zpracovali na základě veřejné zakázky Ministerstva průmyslu a obchodu, shrnuje dopady obchodní části asociační dohody na české hospodářství. Její závěry vycházejí z výpočetního modelu aplikované všeobecné rovnováhy.

Z výsledků analýz vyplývá, že dopady dohody na českou ekonomiku budou pozitivní a mají poměrně silný potenciál. Dohoda zrychlí hospodářský růst o čtvrt procentního bodu ročně, přinese českým exportérům výrazné úspory na clech v objemu minimálně 2 mld. Kč ročně a další úspory a zjednodušení v oblasti netarifních překážek obchodu,“ shrnuje Jana Šimanová.

Největší příležitosti lze identifikovat v oblasti strojírenského, elektronického, textilního a automobilového průmyslu nebo v oblasti ICT služeb,“ doplňuje Jiří Kejzar.

„Díky osmi preferenčním obchodním dohodám (s Jižní Koreou, Střední Amerikou, Andským společenstvím, Kanadou, Singapurem, Japonskem, Vietnamem a zeměmi MERCOSUR; pozn. red.) se roční úspory na clech na straně evropských exportérů vyšplhají přes 22 mld. EUR a úspory díky snížení netarifních překážek obchodu dosáhnou dalších 16 mld. EUR ročně. Ekonomický blahobyt obyvatel zemí Evropské unie se díky tomu zlepší o více než 36 mld. EUR ročně,“ uvádí Aleš Kocourek k hlavním závěrům prezentace, kterou přednesl zástupcům Evropské komise a členských států EU v Praze.

Prezentace je k dispozici na webu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

-red-
Foto: EF TUL

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce