Stříbrní absolventi z doby kopíráků. Aneb promoce po pětadvaceti letech

IMG_2637-2.jpg
Diplomy převzalo na 70 absolventek a absolventů Ekonomické fakulty z let 1997 a 1998. Foto: Adam Pluhař, TUL

Přednášky psané přes uhlový papír, termín zkoušky zaslaný telegramem nebo hledání knih v papírové kartotéce. I na tuto „retro“ realitu vzpomínali absolventi někdejší Hospodářské, dnes Ekonomické fakulty TUL u příležitosti slavnostní stříbrné promoce. Úspěšné završení studia si v aule připomnělo na sedm desítek absolventů z let 1997 a 1998. Šlo o první studenty, které vychovala loni třicetiletá fakulta.

Technická univerzita v Liberci pokračuje v nově založené tradici připomínek „kulatých“ výročí promocí. Započala před dvěma lety diamantovou promoci strojařů a ekonomové si absolventy, kteří školu ukončili před 25 a 26 lety, pozvali v pátek poprvé. „Vaše fakulta se od doby, co jste ji opustili s diplomem v ruce, dobře zapsala doma i ve světě. Navázala spolupráci se všemi významnými hráči v regionu a řadou národních nebo nadnárodních společností. Ostatně, v některých z nich také pracujete nebo jste dokonce v jejich čele. Fakulta si také vyměňuje zkušenosti a především studentky a studenty se stovkami univerzit po celém světě. Už ji prostě nelze vymazat z mapy Liberce ani České republiky, je pevným bodem v našich životech a také v našich srdcích,“ pronesl rektor TUL Miroslav Brzezina.

Absolventy nazval ambasadory liberecké Ekonomické fakulty. „Děláte nám svou prací, svou profesní kariérou, svými úspěchy, o kterých čteme často i v médiích, to nejlepší jméno. Jste i tím nejlepším příkladem pro další generace studentek a studentů.“

Za řečnický pultík se postavil i prorektor Miroslav Žižka. Jenže tentokrát k aule promlouval jako zástupce absolventů z roku 1997. Nastoupil v roce založení fakulty a byl tak jejím prvním absolventem. Páteční slavnostní řeč pro něj byla jistým déjà vu, neboť absolventy zastupoval i před šestadvaceti lety. „Začali jsme studovat v době společenské a ekonomické transformace našeho státu. V indexu máme ještě uvedenu Českou a Slovenskou Federativní Republiku, která se tři měsíce poté rozpadla na dva státy. Zažili jsme daňovou reformu v roce devadesát tři a další změny. Byla to i doba, kdy vysoké školy neměly mnoho financí na svůj rozvoj. Fakulta začínala ve velmi skromných podmínkách, přesto, nebo právě proto na tato léta rádi vzpomínáme. A vzpomínáme i na skvělé vyučující, kteří již často v emeritním věku začínali budovat novou fakultu v Liberci,“ uvedl prorektor Miroslav Žižka.

 

A zdůraznil i detektivní práci při hledání kontaktů na spolužáky. Ze studijního oddělení měl k dispozici jen ručně psaný sešit se seznamy absolventů, u dam ještě s dívčími příjmeními. „V roce devadesát sedm neexistoval žádný informační systém, proto jsem se musel pustit do detektivní práce na internetu. Nicméně jsem brzy zjistil, že hledání kontaktů nebude zas tak obtížné. Absolventi naší fakulty jsou totiž v praxi velmi úspěšní a řada z nich má své profily na sociálních sítích, na kterých se hrdě hlásí k absolvování své fakulty. Postupně se mi podařilo sehnat kontakty na devadesát procent absolventů z roku devadesát sedm. Velkým překvapením pak byla odezva uspořádat stříbrnou promoci. Ochota překonala veškerá naše očekávání,“ řekl Miroslav Žižka. Dnes zastává pozici prorektora, v letech 2013 až 2020 hovořil k absolventům z pozice děkana.

Když mobily nebyly

Přestože od promoce jeho ročníku uběhla pouhá generace, svět za tu dobu učinil výrazný technologický pokrok. „Těch změn je moc a jsou výrazné. Když jsme studovali, nebyli jsme členy Evropské unie, možnosti výjezdů do zahraničí byly omezené. Existoval jen program Tempus, na který mohlo vyjet pouze pár studentů. Dnes mají studenti nesrovnatelně širší možnosti výjezdů a paradoxně si toho ani moc neváží. Samozřejmostí je pro ně i internet a neumí si bez něj život představit. Já jsem první e-mail odeslal v roce 1996. A nebyly ani mobilní telefony, bez kterých si už neumíme život představit  – nebo jsem ho v té době určitě neměl. Zkoušky se také zapisovaly ručně na nástěnky a pamatuji si dokonce, že jsem spolužákovi posílal datum konání zkoušky telegramem z pošty v Ruprechticích. Knihy v knihovně se hledaly v lístkových katalozích a přednášky se psaly přes kopírák neboli uhlový papír. Kopírky ještě nebyly tak běžné. Ostatně, mé zápisky z přednášek byly velmi žádané, protože jsem měl čitelný rukopis,“ pousmál se Miroslav Žižka.

Během slavnostní promoce seděli na čestném místě pódia učitelé absolventů. A příchod každého absolventa pro diplom rámovala jeho krátká vzpomínka na studium. Četl ji proděkan Otakar Ungerman. Absolventi vzpomínali na „nezapomenutelné zážitky vně studentských učeben, párty v klubech Esko nebo Zanzík, dobrou partu, Liberec, Jizerky nebo koleje.“

Janě Ryšánkové, za svobodna Pallové, absolventce podnikové ekonomiky z roku 1998, se při vzpomínce na studium vybaví lidé. „Hlavně spolužáci, celá ta parta a vůbec lidé z univerzity. V kontaktu jsme stále. Máme WhatsAppovou skupinu a plánujeme další sraz. Jsem moc ráda, že tady dnes můžu být a všechno si znovu připomenout,“ uvedla Jana Ryšánková, než se odebrala pro diplom.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

IMG_3782-2.jpg

Den otevřené vědy na CXI udělal radost dětem i rodičům

Stroj na výrobu nanovláken v akci, autonomní vozítko v pohybu nebo spolupráci robota s člověkem mohli vidět a zažít návštěvníci Dne otevřené vědy v Univerzitním ústavu CXI. Pracovníci ústavu provedli na den dětí nejen předškoláky a školáky, ale i...

2. 6. 2023 | Události | 256

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce