Studenti čtyř univerzit na TUL vyrábějí a zkoumají nanomateriály pro lékařské aplikace

IMG_6920-2.jpg
Členové jednoho z týmů testují vyrobenou zvlákňovací elektrodu pro výrobu nanovláken. Foto: Jan Valtera

Na TUL začala Mezinárodní letní škola nanomateriálů pro lékařské aplikace. Až do pátku bude na třicet studentů – z Technické univerzity v Liberci a prestižních univerzit v Německu, Maďarsku a ve Velké Británii pracovat na konstrukčním projektu zvlákňovacích elektrod pro výrobu nanovláken. V závěru intenzivní výuky studenti také zanalyzují vyrobené vzorky nanomateriálů.

Letní škola běží od 17. do 21. července a je součástí Blended Intensive Programme (BIP), který v tomto semestru organizují Fakulta strojní TUL a Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL. Jedná se o předmět, který kombinuje online výuku s výukou prezenční formou. Právě intenzivní část v laboratořích liberecké univerzity nyní běží. Zapojeni jsou studenti technicky zaměřených oborů bakalářských, magisterských a v několika případech i doktorských studijních programů.

„Letní škola doplní virtuální část o praktické zkušenosti, které studenti získají při testování v laboratořích TUL. Studenti získají znalosti z oblasti návrhů strojů a zařízení pro výrobu nanovláken i analýzy nanovlákenných materiálů, zejména v souvislosti s jejich uplatněním v medicíně,“ vysvětluje proděkan Fakulty strojní Jan Valtera.

 

Studenti v průběhu semestru absolvovali řadu online přednášek z oblasti nanovlákenných materiálů a nanotechnologií. Vytvořili také čtyři mezinárodní týmy a v nich pracovali na zadaném konstrukčním projektu návrhu elektrody pro výrobu nanovláken, včetně simulace elektrického pole. Letní škola naváže na tyto aktivity. „V laboratoři 3D tisku oddělení pokročilých technologií si studenti vyzvednou elektrody, které byly vyrobeny 3D tiskem na technologii Jet Fusion od firmy Hewlett Packard. V rámci předávání dílců byla i prezentována daná technologie včetně jejího principu. Funkci elektrody budou následně experimentálně ověřovat a analyzovat vyrobením vzorku nanovláken. Chceme studentům předat znalosti jak z procesu vývoje zařízení pro výrobu nanovláken, tak samotné výroby včetně hodnocení nanovlákenných materiálů a nanovlákenných struktur,“ popisuje Jan Valtera. Součástí programu letní školy bude i návštěva pracovišť u našich průmyslových partnerů – společnosti Elmarco s.r.o a vývojových laboratoří klastru Nanoprogress. z.s.

„Chtěl bych v Liberci získat více zkušeností z konstruování elektrody pro AC zvlákňování a dál pokračovat v Británii. Takto podrobně se tomu věnují jen tři univerzity na světě. Proto jsem tady a jsem za to velmi vděčný,“ řekl William Joe Homer, student z Aston Institute of Materials Research (AIMR) – College of Engineering and Physical Sciences. Liberec si vybral také proto, že jej už zná z dřívějška a má zde kontakty na výzkumníky. Spolupracuje také s docentkami Věrou Jenčovou a Evou Kuželovou Košťákovou.

Joe se mimo jiné zabývá biomateriály. A na FP jej spolu s ostatními studenty čeká práce v oddělení bioinženýrství. „Studenti budou mimo jiné pracovat na analýze materiálů, které si připraví pomocí jimi nově zkonstruovaných zvlákňovacích elektrod. Vyslechnou si také přednášky, které se týkají aplikační oblasti nanovláken pro medicínu a zdravotnické prostředky,“ popisuje David Lukáš z oddělení bioinženýrství FP.

Letní školy BIP se kromě sedmi studentů TUL účastní jedenáct studentů fakulty strojní z Budapest University of Technology and Economics, osm studentů textilního strojírenství ITA RWTH Aachen a student Aston Institute of Materials Research (AIMR) – College of Engineering and Physical Sciences.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce