Vůně ohně a dřeva. Skandinávský architekt postavil se studenty v Harcově severskou inspiraci

L1001881-3.jpg
Objekt v Harcově vznikl během workshopu, který vedli Dagur Eggertsson a Jan Tyrpekl. Na stavbě se podílelo deset studentů FUA napříč fakultními katedrami a ročníky. Foto: Dominik Bokr

Nejužší propojení s okolní přírodou i tříbení myšlenek nabízí nová stavba na cestě mezi univerzitními kolejemi v Harcově a kampusem, pod níž je podepsán skandinávský architekt Dagur Eggertsson. Kruhovou stavbu s ohništěm a posezením v rokli pod ocelovou lávkou vytvořil islandský architekt spolu se studenty Fakulty umění a architektury TUL (FUA).

Dagur Eggertsson dorazil na FUA na přelomu září a října s přednáškou „Nordic Wood“ a zároveň vedl spolu s doktorandem FUA Janem Tyrpeklem čtyřdenní workshop, během nějž kruhový objekt vznikl. Do workshopu založeném na principu „design and bulit“ se zapojilo deset studentů včetně zahraničních napříč fakultními katedrami a ročníky.

Studenti si tak mohli vyzkoušet práci v mezinárodním týmu. Sami stavbu navrhli a postavili. "Na těchto workshopech si studenti architektury v malém měřítku osvojí klíčové dovednosti, které běžná ateliérová projekční tvorba ‚na papíře‘ neumí často zprostředkovat: management projekčního a realizačního týmu i stavby, povolovací procesy, logistické zajištění stavby, organizace staveniště, schopnost týmové spolupráce a komunikace, rozpočet stavby a cash-flow, manuální řemeslné dovednosti nebo diskusi nad společenskou rolí architekta. Přestože se jedná o realizaci relativně malého měřítka, takovýto způsob uvažování a práce je extrémně komplexní,“ vysvětlil výhody těchto projektů děkan FUA Osamu Okamura.

Jaká byla idea návrhu? Vytvořit pod univerzitní lávkou místo pro setkávání s ohništěm, které se zde zároveň stane orientačním prvkem. „Účel vycházel z potřeby místa studentských kolejí, které žádný podobný objekt nemělo. Nabízí tak studentům alternativu pro trávení času během příjemných večerů,“ stojí v anotaci projektu.

Kontrast geometrie a přírody

Objekt je dobře viditelný z hlavní cesty směrem od přehrady, stejně jako z lávky samotné, kde vynikne kruhový půdorys. Přísná geometrická forma kontrastuje s okolní přírodou, která zároveň návštěvníkům nabízí co největší pospolitost.

Stavba se skládá z šestadvaceti svislých čtyřmetrových latí umístěných do kruhu se čtyřmetrovým průměrem. Ve spodním prstenci jsou v jednotlivých mezerách pravidelně rozmístěna prkna pro sezení i odkládání. Ve stavbě, jež má ve svém středu v kamenné podlaze vyznačeno ohniště, se posadí patnáct lidí.

Dagur Eggertsson založil spolu se Sami Rintalou architektonické studio, jež se kromě architektury a urbanismu věnuje také designu nábytku a site-specific tvorbě ve veřejném prostoru. Stavby vždy citlivě reagují na prostředí, pro které stavby vznikají. A architekti dávají důraz na udržitelnost. Koncepce jejich architektonické tvorby je ovlivněna mezioborovým myšlením finského architekta jménem Juhani Pallasma.

Podobně inspirativní osobnosti přednáší na FUA pravidelně. „Hostující veřejné přednášky fakulta pořádá během semestru každý týden. Minimálně jednou za měsíc zveme hosta ze zahraničí,“ upřesnila proděkanka Blanka Kirchner.

Přednáška a workshop Dagura Eggertssona byla pořádána ve spolupráci s pražskou Galerií J. Fragnera u příležitosti výstavy Nordic Arctic - Udržitelná architektura za polárním kruhem

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Den otevřených dveří odstartoval na TUL maraton otázek a odpovědí na podmínky a výhody studia. Foto: Jaroslav Tomášek

TUL otevřela dveře. V aule i laboratořích bylo plno

Téměř tisícovka zájemců o studium navštívila v sobotu Den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci. Návštěvníci si na TUL mohli poslechnout bloky prezentací v aule, osobně si popovídat u stánků fakult nebo se vydat na prohlídky laboratoří.

28. 11. 2022 | Univerzita | 390