Za oponu střeženého výzkumu i atraktivní soutěž. Strojaři více zacílí na středoškoláky

IMG_7638-2.jpg
Součástí strategického plánu Fakulty strojní TUL v oblasti vzdělávání je vzájemná spolupráce se středními školami a více společných akcí. Foto: Adam Pluhař, TUL

Oslovit víc středoškoláků a snížit počet „odpadlíků“. Tak zní v kostce vize, kterou si vytkla Fakulta strojní TUL (FS) pro následující roky. A součástí plánu je i úzká spolupráce se středoškoláky a řediteli škol. Mimo jiné společnými akcemi.

Se svými plány na podporu technického vzdělávání nyní vedení fakulty seznámilo zástupce deseti středních odborných škol a gymnázií, kteří přijali pozvání na setkání u kulatého stolu. „Chceme s naší fakultou strojní propojit co nejvíc středních škol a ukázat, že se techniky není třeba bát,“  řekl děkan FS Jaromír Moravec a dodal: „Vzájemná spolupráce, výměna zkušeností i poznatků, ale i sdílení statistik mezi námi a středními školami a společně připravované akce jsou oboustranně výhodné. Díky tomu může naše fakulta úspěšněji cílit na potenciální studenty a dostat se tak u nich více do povědomí.“

Děkan na setkání představil strategický plán v oblasti vzdělávání. Je zpracován do roku 2025 s výhledem na dalších pět let a fakulta chce mimo jiné zvýšit počet studentů ve všech úrovních studia. Plán dále analyzuje studijní neúspěšnost a navrhuje, jak ji snížit. Počítá také s průběžnou inovací studijních programů s ohledem na moderní poznatky a společenské výzvy. Součástí plánu je rovněž rozvoj spolupráce s průmyslovou praxí a právě vzájemná kooperace se středními školami.

„Ke zvýšení úspěšnosti mohou přispět i střední školy. Jde především o podporu výuky a motivování studentů ke studiu přírodovědného základu jako je chemie, konstruktivní geometrie, matematika a fyzika. Výsledky totiž ukazují, že studenti, kteří složili maturitu z matematiky, mají větší předpoklady zvládnout úspěšně studium vysokoškolské matematiky a také dalších technických předmětů, v nichž je matematika aplikována,“ nastínil jeden ze směrů diskuse proděkan FS pro vzdělávací činnost Luboš Běhálek.

 

Počet studentů FS poslední roky klesal. Letos se zdá, že by se mohl stabilizovat. Alespoň soudě podle vyššího počtu přihlášek do bakalářského studijního programu pro akademický rok 2022/23. Zatímco loni bylo přihlášek 415, k zářijovému ukončenému třetímu kolu přijímacího řízení fakulta eviduje 484 přihlášky. „Počet přijatých a zapsaných studentů je následně nižší a vzhledem k tomu, že zápisy stále probíhají, konečný počet zapsaných studentů v tuto chvíli neznáme,“ mírní ale předčasný optimismus proděkan Běhálek.

Studentům pomáhají kurzy i tutoři

Náročné studium, z nějž fakulta nechce a nemůže slevit, se odráží v nemalém počtu „odpadlíků“. První semestr nedokončí zhruba 40 procent uchazečů. Fakulta se snaží počty studentů, kteří studium vzdají nebo nezvládnou, mimo jiné snižovat opakovacími kurzy. Kurzy středoškolské matematiky, geometrie a fyziky probíhají před začátkem zimního semestru. Studenti prvního ročníku mají nově také k dispozici studentské poradce, tak zvané tutory, kteří studentům s přechodem na vysokoškolské studium pomáhají. „Jedná se o mladé akademické pracovníky nebo doktorandy z naší fakulty. Tuto pozici jsme pilotně ověřovali v předchozím akademickém roce. Letos se na základě loňských poznatků posuneme v této aktivitě ještě dál. Studentům druhého ročníku pak nad rámec studijního plánu nabízíme další semináře zaměřené na aplikovanou matematiku, případně pružnost a pevnost,“ vypočítal proděkan Běhálek.

Jednou z letošních novinek, které mají úzce propojit středoškoláky a FS, je první ročník soutěže O nejlepší technický model výukového prostředku zhotovený 3D tiskem. Soutěž chce podpořit výuku v oblasti technického vzdělávání, týmovou práci a tvůrčí myšlení. „Formou soutěže chceme dát studentům možnost porovnat svoje znalosti a zkušenosti v ostré konkurenci středních škol. Do soutěže se mohou přihlásit jen týmy, jejichž součástí je i pedagog. Možnost porovnávat modely s konkurenčními týmy tak budou mít nejen studenti, ale i učitelé, kteří s nimi přišli. I oni dostanou možnost se v soutěži porovnat s ostatními vyučujícími, což je může motivovat k dalšímu sebevzdělávání,“ řekl Jiří Šafka z Laboratoře prototypových technologií a procesů FS. Registrace je možná do 9. října. Finále se na FS uskuteční 25. listopadu.

Zástupci středních škol uvítali mimo jiné také nabídku účasti středoškolských studentů na Dnech techniky. Dostanou možnost navštívit vývojové laboratoře fakulty a seznámit se s tvůrčí činností studentů FS.

Představu o jejich nápadech a schopnostech si ředitelé středních škol mohli udělat prostřednictvím videoprezentací. Absolvent bakalářského studia Lukáš Zejmon například ve videomedailonku představil svoji bakalářskou práci zabývající se vytvořením tréninkového 3D simulátoru pro pojízdný portálový jeřáb pomocí virtuální reality.

Ředitelé škol dostali na univerzitní půdě také nabídky témat pro maturitní práce, besedy, semináře a odborné praxe. Nejen pro studenty, ale i pedagogy.

Fakulta otvírá atraktivní laboratoře

Na závěr setkání si účastníci prohlédli laboratorní zázemí strojní fakulty. Dostali se například i do brzdového stanoviště spalovacích motorů a zkušebny hnacího ústrojí Powertain. Kvůli probíhajícím experimentům je v nich zakázané fotografování. „U návštěvníků tato pracoviště vzbuzují velký zájem, neboť se s laboratořemi tohoto typu na střední škole nesetkají nebo jen v omezené míře. Ředitelé škol projevili zájem navštívit naše pracoviště i se svými studenty,“ uvedl proděkan Běhálek.

„V rámci navázání spolupráce s libereckou fakultou strojní bychom rádi zprostředkovali návštěvu brzdového stanoviště spalovacích motorů pro našeho studenta, který na dané téma zpracovává ročníkovou práci,“ potvrdil Tomáš Rolf z Gymnázia Mnichovo Hradiště. Škola už připravuje dva termíny návštěvy svých studentů na liberecké fakultě.

„Přijeli jsme se podívat na možnosti spolupráce naší školy s fakultou strojní. Chceme našim studentům zprostředkovat možnosti studia na TUL. Jako bývalí absolventi máme zájem na tom, aby naši úspěšní maturanti pokračovali ve studiu právě tady na liberecké univerzitě. Vyučujeme jak strojařinu, tak elektrotechniku a byli bychom rádi, kdyby se  studenti v průběhu roku sami podívali na to, co je zajímá při individuálně domluvených prohlídkách,“ uvedl zase ředitel Střední průmyslové školy TOS Varnsdorf František Hricz.

Setkávání s řediteli středních škol navazuje na memorandum z roku 2015. Nové vedení chce tradici dál rozvíjet. „Ze setkání mám velmi dobrý pocit. Vyplývá jak z rozhovorů s jednotlivými řediteli, tak z konkrétně domluvených společných akcí. Uskutečníme je ještě letos. Budeme se snažit podchytit každého studenta s talentem či zájem o techniku,“ uvedl děkan FS Jaromír Moravec.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce