Zemřel docent Osvald Modrlák, odborník v oblasti automatických systémů řízení

Po krátké nemoci zemřel v neděli 24. března 2024 ve věku 80 let docent Ing. Osvald Modrlák, CSc. Docent Modrlák byl respektovaným odborníkem v oblasti automatických systémů řízení, měl také podíl na zapojení Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL do mezinárodní spolupráce, zvláště s Hochschule Zittau/Görlitz.

Docent Modrlák se narodil v roce 1943 v obci Trnávka nedaleko Moravské Třebové. V roce 1967 absolvoval Technickou univerzitu v Liberci, tehdejší Vysokou školu strojní a textilní v Liberci (VŠST Liberec) a jeho oborem byla Stavba strojů. Své odborné znalosti začal od téhož roku na „alma mater“ i uplatňovat. Nejprve jako výzkumný pracovník, následně od roku 1979 jako odborný asistent.

V roce 1985 obhájil na Fakultě strojní ČVUT v Praze svoji disertační práci v oboru Technická kybernetika. V letech 1992–2000 působil nejdříve jako externí spolupracovník, posléze jako řádný zaměstnanec ve firmě Ducimex s.r.o. Liberec. Byl manažerem v oblasti řízení dodávek a montáží regulační a strojní techniky, komponent a stavebních prvků v Německu. V roce 1995 se habilitoval na Technické univerzitě v Liberci v oboru Technická kybernetika a od roku 2000 působil jako docent na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (do roku 2008 s názvem Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií).

Odborné zaměření pana docenta Modrláka: Identifikace, číslicová regulace, stavová regulace, průmyslové řídicí systémy, informační technologie.

Na docenta Modrláka vzpomíná profesor Jaroslav Nosek

Dies Academicus 14. 9. 2023: u příležitosti 70. výročí založení Technické univerzity v Liberci byl pamětní medailí oceněn doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. Více než 50 let působil na univerzitě v oblasti automatického řízení a regulace, ale i v oblasti zapojení Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií do mezinárodní spolupráce, zvláště s Hochschule Zittau/Görlitz.

Osvald byl tak po zásluze oceněn za významný přínos k rozvoji Technické univerzity v Liberci.

Hochschule Zittau/Görlitz jmenovala Osvalda Modrláka již dříve profesorem.

Rád jsem se s Osvaldem při Dies Academicus sešel, a bylo to radostné setkání. Ale ani ve snu mne nenapadalo, že zanedlouho budu na něho vzpomínat při jiné, smutnější události.

Osvalda jsem poznal jako respektovaného pracovníka v oblasti automatických systémů řízení, zvláště pak jako spolupracovníka z katedry řídicí techniky, což byla jedna z kateder významných pro profil nově zakládané fakulty s původním názvem Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (1995). Byl jedním z žáků a nejbližších spolupracovníků profesora Bořivoje Hanuše; díky své pracovitosti a nadání si do dalšího působení na univerzitě odnesl hluboké odborné znalosti, precisnost a poctivost v řešení problémů nejen technických.

Osvald je autorem řady kvalitních odborných publikací a výukových materiálů pro oblast teorie automatického řízení, nelineárních systémů, číslicové regulace technologických procesů, analýzy dynamických systémů. Moderní přístupy v řízení, jako jsou fuzzy řízení a regulace, řízení ve stavovém prostoru, či regulace nespojitých technických systémů zaváděl do výuky; mnohé jeho učebnice jsou dodnes využívané studenty i jiných univerzit.

A co je snad nejdůležitější, vychoval nejen řadu studentů oboru, ale i v úzké odborné spolupráci i několik svých mladších spolupracovníků; někteří mají zcela jistě na to, aby se stali v blízké době docenty.

Doc. Modrlák byl u zrodu spolupráce s Hochschule Zittau/Görlitz. S touto vysokou školou v blízkém německém pohraničí byl připraven a uskutečňován „Double degree“ magisterský program „Mechatronics“, jehož absolventi získali dvojí diplom: „Master of Engineering“ (M.Eng.), a „Inženýr“ (Ing). Stali se tak velmi žádanými pracovníky mnohých firem nejen v ČR.

Rád vzpomínám na společné cesty do Zittau, na Fakultu elektrotechniky a informatiky, kde se část programu dvojího diplomu programu „Mechatronics“ uskutečňovala. Jednání s děkanem nebo jeho spolupracovníky začínala vždy přesně, proto jsme se řídili známou poučkou „Fünf Minuten vor der Zeit ist militärische Genauigkeit“. Jednání byla vždy dobře připravená a velmi konkrétní; zpravidla se jednalo o kontrolu průběhu studia, průběh stáží studentů v německém podniku a závěr studia, řešení problémů se zahraničními studenty, přípravu akreditačního řízení. Společně s kolegy z HS Zittau vzniklo postupně několik průvodců studiem programu „Mechatronics“.

Byl připraven a po řadu let realizován také odborný výměnný program laboratorních cvičení i kulturního dosahu, určený pro studenty HS Zittau a naše studenty mechatroniky.

Osvald byl skromným pracovníkem a dobrým přítelem. Studenti i kolegové jej oceňovali pro jeho poctivý přístup k výuce, odpovědnost, znalosti a dovednosti, které uplatňoval nejen na univerzitě, ale i při řešení problémů v průmyslové praxi.

Osvald měl vzornou oporu ve své manželce a v kruhu rodinném.

Čest jeho památce!

Další články v rubrice

dfsf.jpg

Novou kvestorkou TUL je Martina Froschová

Absolventka naší ekonomické fakulty působila posledních 14 let na pozici asistentky kvestora Technické univerzity v Liberci. Zná tedy velmi dobře univerzitní prostředí i příslušnou legislativu.

15. 3. 2024 | Lidé | 616

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385