Slaví 25 let a nadělila si řadu novinek

Oslavy 25 let FUA. Autor Roman Dobeš (7).jpg
Triadický balet na oslavu 100 let Bauhausu a 25 let FUA. Foto: Roman Dobeš

Nové typy studia i laboratoře zaměřené na umění i využívání moderních technologií v architektuře, to jsou novinky, které fakulta umění a architektury zavádí v roce svých 25. narozenin.

Pražský start

Oslavy 25. výročí Fakulty umění a architektury TUL začaly 5. února vernisáží výstavy „25/947/24520“ v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kterou tam můžete zhlédnout až do 23. března 2020. Na výstavě je představena nová světelná a zvuková laboratoř katedry umění pod vedením Jana Stolína a Richarda Loskota. Galerie Jaroslava Fragnera v Praze bude také hostit moderovanou debatu s úspěšnými absolventy liberecké fakulty, a to 3. března od 19.00 hodin.

První číslo z názvu výstavy se vztahuje k výročí fakulty, druhé značí počet absolventů, který jí prošel, a třetí je kód, který fakultě přidělilo ministerstvo školství.

Katedra umění bude hlavním zázemím pro nově pojatý studijní program Výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru, který v sobě sloučí původně nabízená studia vizuální komunikace a designu prostředí.

„Nově pojaté studium těží z faktu, že jsme nejenom fakultou umění, ale i architektury, tedy studenti umění dostanou například i základy urbanismu a architektury,“ říká k novince Osamu Okamura, který fakultu vede právě rok a který má, jako absolvent ČVUT i AVU, blízko k umění i architektuře.

Oslavy dále pokračovaly představením Sialská trojčata v libereckém Malém divadle. Hra je poctou sdružení SIAL, „Školce SIAL“ a třem výrazným osobnostem liberecké architektury Karlu Hubáčkovi, Miroslavu Masákovi a Otakaru Binarovi. Právě SIAL a „Školka SIAL“ se díky osobnosti Jiřího Suchomela, zakladatele a prvního děkana fakulty, otiskly už do genetického kódu fakulty při jejím vzniku na samém sklonku roku 1994.

Nové studium inspirované nejlepšími školami

Rozhovor s profesorem Suchomelem můžete číst v pondělním Libereckém deníku (vydání ze 17. 2. 2020), ukázka je zde. Na jiné otázky zas nedávno odpovídal v rozhovoru pro web Czechdesign zde.

Profesor Suchomel tam mimo jiné hovoří o další důležité kapitole ze současnosti fakulty, a tou je 3D tisk ve stavebnictví a architektuře, projekt, na kterém spolu s odborníky z pražského Kloknerova ústavu ČVUT pracuje již více jak rok.

Před zahájením představení v Malém divadle hovořil děkan Osamu Okamura o blízké budoucnosti fakulty. A vypíchl také nový doktorský studijní program architektura a urbanismus, se zvláštním důrazem na využití nových technologií a dat pro architektonické navrhování a městské plánování, jehož garantem je docent Jiří Buček (také člen novodobého SIALu).

S novým programem souvisí také zřízení špičkově vybavené laboratoře. „Právě jsme obdrželi stavební povolení a dokončujeme prováděcí dokumentaci k nové přístavbě této laboratoře v budově F2,“ řekl Osamu Okamura a dodal: „Při tvorbě studijního programu jsme se inspirovali na nejlepších evropských architektonických školách ETH v Curychu, v Portu, na Bartlett School of Architecture, v Delftu a v Helsinkách.“

Podávání přihlášek na nové studium bude možné již v letos v srpnu.

Ještěd f kleci no. 23 a Ave Eva

Vrcholem oslav pak bylo velké setkání pedagogů, studentů, absolventů a přátel umění a architektury v pátek 14. února. Večer začal v 18.00 hodin v Ateliéru Karla Hubáčka. Na programu byly prezentace nejlepších absolventů. Představili se Adam Gebrian, architekti z Mjölk, umělkyně Jana Bernartová  a mnoho dalších. Následoval Triadický balet – taneční oslava nedávného stého výročí Bauhausu v podání studentů prvního ročníku.

Zásadním bodem večera bylo vyhlášení vítězů 23. ročníku tradiční soutěže semestrálních prací studentů FUA TUL Ještěd f kleci. V kategorii architektura zvítězil Tobiáš Hrabec a v kategorii umění studentka Markéta Kášová.

Překvapení večera obstarali architekti z ateliéru Mičeková-Stolín se svými studenty. Jeden z ocelových pilířů Ateliéru Karla Hubáčka vyzdobili gravírovaným nápisem "AVE EVA" jako poctu Evě Konopové. „Paní Eva Konopová je spolu s profesorem Suchomelem s naší fakultou od jejích počátků. Chtěli jsme této vzácné dámě vzdát hold," říká architektka Alena Mičeková. „Na studijním oddělení je tak trochu ve stínu, ale je to velmi důležitá osoba a osobnost, bez které by FUA TUL snad ani nemohla existovat," dodává architekt Petr Stolín. Jako variantu pro domácí krb dostala Eva Konopová od architektů a studentů ten samý nápis na kusu vyříznutého ocelového profilu.

 

FUA TUL

Fakulta umění a architektury TUL vznikla koncem roku 1994 (jako Fakulta architektury TUL), v březnu roku 1995 na ni nastoupilo pět studentů a začala výuka, další studenti se přidali na podzim toho roku. Jako první děkan ji vedl její zakladatel Jiří Suchomel. Právě profesor Suchomel je pojítkem mezi nově vzniklou fakultou a pokrokovou libereckou architekturou prezentovanou Karlem Hubáčkem, sdružením SIAL a „Školkou SIAL“. Fakultu dále vedli Zdeněk Lukeš, Bořek Šípek a Zdeněk Fránek, od února roku 2019 je v jejím čele Osamu Okamura. Studia na FUA TUL se zaměřují na architekturu, urbanismus i výtvarná a vizuální umění. FUA TUL dala světu už bezmála 1000 absolventů.

 

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_9022-2.jpg

Lidé díky TUL ochutnávali Indii všemi smysly

Voňavé kulinářské speciality, ale i exotický tanec nebo malování henou. To vše představili indičtí studenti a zaměstnanci Technické univerzity v Liberci návštěvníkům letního festivalu cizinců a národnostních menšin Liberec – jedno město pro všechny.

1. 9. 2022 | Kultura | 281

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce