Dvě Star TUL! Tereza Semerádová a Ondřej Havelka získali ocenění ministra školství. Ondřej navíc Cenu Crytur za nejlepší diplomovou práci v oblasti materiálových věd

IMG_0178.JPG
O těchto dvou ještě uslyšíme. Tereza Semerádová (EF) a Ondřej Havelka (FM, CxI).

Tereza Semerádová získala cenu ministra za vynikající vzdělávací činnost na ekonomické fakultě a Ondřej Havelka jako vynikající absolvent fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Ondřejovi navíc připadlo čestné uznání ceny Crytur udělované za nejlepší diplomovou práci v oblasti materiálových věd v Česku a na Slovensku.

Tereza Semerádová (*1989)

Absolventka katedry informatiky Ekonomické fakulty TUL, na které nyní pracuje jako zástupkyně vedoucího, se zásadní měrou podílela na akreditaci nového studijního programu informační management, který přenáší podnikatelské kompetence do virtuálního světa sociálních sítí.

„Postavili jsme ten program hodně na grafice a online marketingu, což by mohlo být atraktivní pro mladé uchazeče o studium. Především jsou to ale právě ty směry, které jsou dnes ve světě IT a e-podnikání rozhodující a kterými e-byznys opravdu žije. Program běží druhým rokem a letos se nám do něj přihlásilo 60 nových prváků, takže studenty zaujal,“ říká Tereza Semerádová, která je také garantkou nově zavedeného studijního programu a vyučuje v rámci něj online marketing a e-podnikání. Právě učení ji podle jejích slov baví nyní nejvíce, a tak není divu, že právě za vynikající vzdělávací činnost získala před pár dny Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Tereza ovšem pozvedla chod ekonomické fakulty i v dalších ohledech. Před téměř deseti lety stála u zrodu Student Business Clubu, cože je platforma, která si klade za cíl rozhýbat podnikavost na Technické univerzitě v Liberci. Nepřehlédnutelnou aktivitou klubu je organizace soutěže Start-up TUL. Mnohým studentským projektům, které soutěží prošly, se podařilo prosadit a jsou dnes životaschopné, prosperující a běžně dostupné na trhu.

Tereza Semerádová také stojí za webovou platformou e-podnikani.cz, která je výstupem projektu, jenž podpořila Technologická agentura ČR a který Tereza vedla jako hlavní řešitelka.

„Projekt prostřednictvím atraktivních online kurzů naučí firmy, jak efektivně využívat možnosti Facebooku a Instagramu, nástroje Google Analytics a Google Adworks, představí jim také základy digitální grafiky a data miningu. Zájem roste a to se teprve chystáme na jeho větší propagaci,“ říká Tereza Semerádová.

 „Doktorka Tereza Semerádová představuje osobnost, která mění klima v posluchárně, na katedře i na celé fakultě. Její přístup k pedagogické činnosti, interakce se studenty, s kolegy, ale i s podnikatelskou sférou, výjimečný systémový pohled na rozvoj univerzitního vzdělávání, budování dobrého jméno fakulty a kultivaci celé společnosti, to jsou atributy, které u akademických pracovníků nacházím v takto silné kombinaci jen zřídka a o nichž jsem přesvědčen, že jsou víc než kterékoli jiné hodny ocenění,“ charakterizuje svou kolegyni děkan ekonomické fakulty Aleš Kocourek.

Kromě zmíněných aktivit si Tereza Semerádová připsala na své pedagogicko-výzkumné konto také několik úspěšných publikací z oboru. Kromě studijních podpor pro výuku pokročilé internetové prezentace a podnikání a obchodování na internetu je hlavní autorku monografie Website Quality and Shopping Behavior - Quantitative and Qualitative Evidence, která ji vynesla Cenu děkana Ekonomické fakulty TUL za nejlepší odbornou knihu vydanou pracovníky fakulty v roce 2019/2020 a zároveň v nakladatelství Springer zaznamenala již přes 4,5 tisíce stáhnutí, což svědčí o její světové úrovni i o pozitivní odezvě u odborné veřejnosti.

Odměnu 100.000 korun spojenou s oceněním od ministra školství Tereza plánuje využít pro vydání další chystané knihy, tentokrát o pečení perníčků, což je její hobby a nutný relax od online světa.

Ondřej Havelka (*1996)

Absolvent navazujícího studijního programu nanotechnologie, je nyní doktorandem Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL v oboru aplikované vědy v inženýrství a také vědeckým pracovníkem Oddělení environmentální chemie na CxI TUL, kde spoluzaložil laserový výzkumný tým FEMTO-NANO.

Už za svých studií nanoinženýrství na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií zaznamenal několik pozoruhodných úspěchů. Patří mezi ně pět excelentních publikací v mezinárodních časopisech prvního kvartilu, na nichž se autorsky podílel ve všech částech jejich realizace. Tematický záběr těchto prací je široký. Zabýval se vývojem nanofiltračních membrán s vysokou katalytickou aktivitou, přípravě nanoželeza a kontrole jeho chemického složení, dále zavedením zcela nových aplikací do oblasti laserové syntézy či možností tvořit nové nanoslitiny z nemísitelných kovů.

Dosavadní výsledky přivedly Ondřeje Havelku k vědecké spolupráci s jedním z nejuznávanějších světových vědců v oboru laserové ablace profesorem Vincenzem Amendolou, která již vyústila v jednu společnou publikaci studie On the Use of Laser Fragmentation for the Synthesis of Ligand-Free Ultra-Small Iron Nanoparticles in Various Liquid Environments.

„S profesorem Amendolou jsme stále v kontaktu, právě pracujeme na společném projektu zaměřeném na přípravu nanočástic stříbro-kobalt a stříbro-železo pomocí laserové ablace. Právě zmíněné nanočástice mají velký aplikační potenciál v environmetální chemii, jež je hlavním oborem zájmu našeho oddělení. Nicméně další příležitosti ke spolupráci jsou již nyní na stole,“ říká Ondřej Havelka.

Ve své diplomové práci Laser-generated synthesis of Pd-Ni nanoalloys usable as catalysts se Ondřej věnoval udržitelné laserem generované syntéze dvojkovových nanočástic palladia a niklu určených pro potenciální urychlování organických reakcí či pro získávání zdroje energie v podobě vodíku. Práce letos získala Cenu rektora TUL a Ondřej ji právě připravuje pro publikaci v prestižním zahraničním časopise.

Čtěte také »Chci se zasadit o ceny pro nejlepší pedagogy« říká o jedné ze svých vizí studentský senátor Ondřej Havelka

V současné době se Ondřej Havelka soustředí na další témata a opět si neklade malé cíle.

„Svět stojí před velkým problémem, a tím jsou bakterie rezistentní vůči antibiotikům. Podle studií může ve světě již v roce 2050 umírat 10 milionů lidí ročně na nemoci, které dnes zcela běžně léčíme antibiotiky. Do té doby však jejich účinek může bohužel vymizet,“ říká Ondřej Havelka. Problém je především v rozšíření antibiotik do vodních systémů, kde je nedokážeme zachytit, a antibiotika tak volně zůstávají v životním prostředí, jak vysvětluje dále.

„Celý problém chci řešit degradací antibiotik z vod pomocí dvojkovových recyklovatelných nanofotokatalyzátorů, což by mohlo pomoci zarazit vstup lidstva do éry post-antibiotické,“ dodává Ondřej.

Ondřej Havelka je v tomto ohledu nadějí, protože na co se zaměří, v tom sklízí úspěchy. Cenu ministra školství mládeže a tělovýchovy nyní převzal jako absolvent navazujícího studia, získal ji však již v roce 2019 po absolvování bakalářského studia, a to za svou vědeckou práci v oblasti využití laserových technik k přípravě nanočástic s vysokou užitnou hodnotou, jíž se dostalo ohlasu i od vědeckých lídrů laserové syntézy prof. Barcikowskiho a prof. Amanse. Tehdy byl vůbec prvním laureátem tohoto ocenění na Technické univerzitě v Liberci.

Ondřej navíc za svou diplomovou práci zmíněnou výše získá v prosinci cenu Crytur, což je ocenění pro nejlepší diplomové práce v materiálních vědách v Česku a Slovensku. Ocenění obdrží po zvané přednášce u příležitosti předávání.

Diplom Ceny ministra školství obdrží Ondřej Havelka i Tereza Semerádová vzhledem k režimu, ve kterém se nyní odehrává většina společenských akcí, pouze poštou.

„Pan Havelka je typ studenta, který díky svému nadání dovedl plně využít možnosti, které mu studium na naší fakultě nabízí. Dokázal se již v magisterském studiu zapojit do vědecké práce, je v kontaktu s předními světovými odborníky ve zkoumané oblasti a vedle toho se dovede také aktivně zapojit do života fakulty i Technické univerzity v Liberci. Zde mám na mysli především jeho členství ve fakultním akademickém senátu i tom univerzitním, kde je prvním místopředsedou,“ říká děkan fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Zdeněk Plíva.

„Obou ocenění si velice vážím a stejně tak podpory lidí v mém okolí. Jsem velice rád, když naše laboratorní výsledky můžou sloužit k dobrým věcem. Výzkum je krásná věc, ale také nekonečný příběh,“ uzavírá Ondřej Havelka, který také zastupuje studenty TULky ve Studentské komoře Rady vysokých škol.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

P0000327-3.jpg

Filip Gröschl: »Rozvezli jsme přes miliardu vakcín«

Nákup veškerého počítačového vybavení pro evropská datacentra největší kurýrní společnosti DPDHL má na starosti absolvent Ekonomické fakulty TUL Filip Gröschl. I přes velké pracovní vytížení se stále vrací na svoji alma mater, aby motivoval...

10. 10. 2022 | Lidé | 476
IMG_4435-3.jpg

Doktorand TUL bude zastupovat milion mladých evropských vědců

Doktorand a výzkumník Technické univerzity v Liberci Ondřej Havelka se stal jedním ze dvou českých zástupců v evropské radě Eurodoc. Ta zastupuje přes milion mladých vědeckých pracovníků a doktorandů napříč evropskými státy. Reprezentuje...

20. 6. 2022 | Lidé | 2 458

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce