Odešel profesor Škaloud, přední expert na teorii stavebních konstrukcí a čestný občan Turnova

Ve věku 92 let navždy odešel profesor Miroslav Škaloud, jeden z nejvýznamnějších českých vědců v oblasti teorie stavebních konstrukcí a dlouholetý pracovník Fakulty umění a architektury TUL Liberec.

Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr h. c. multipl. (25. října 1930 – 23. ledna 2023) se narodil v Turnově, kde s vyznamenáním vystudoval reálné gymnázium. V mládí patřil do silné generace pískovcových lezců, která se v té době zformovala okolo skalního města na Hruboskalsku. Do Českého ráje se po celý život rád vracel. V roce 2010 získal symbolický klíč od města Turnova a bylo mu uděleno čestné občanství tohoto města.

V roce 1955 se po absolvování Fakulty stavební ČVUT Praha stal vědeckým aspirantem ČSAV. Po obhajobě dizertační práce roku 1959 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, kde pracoval po celý svůj další profesní život. V roce 1963 obhájil svou docentskou habilitační práci a v roce 1990 byl jmenován profesorem.

Profesor Škaloud za svůj dlouhý vědecký život pracoval a přednášel na mnoha zahraničních univerzitách v Belgii, Velké Británii a v Japonsku, vedl postgraduální kurzy na univerzitách v Budapešti a v Itálii a své znalosti ochotně předával velkému množství žáků po celém světě.

Hlavním oborem pana profesora Škalouda byla problematika stability ocelových konstrukcí, plasticity, únavy a životnosti ocelových konstrukcí a mostů. Byl jedním z hlavních tvůrců mezinárodně uznávané české školy stability tenkostěnných ocelových konstrukcí a spolutvůrcem Československých a později i mezinárodních evropských norem.

Profesor Škaloud byl autorem celé řady odborných publikací a monografií a velkého množství dalších odborných publikací, v celosvětovém měřítku. Jeho práce byla oceněna řadou vyznamenání, v roce 1970 získal Státní cenu a dlouhou řadu dalších ocenění. Byl držitelem dvou čestných doktorátů z univerzit v Budapešti a v Liège v Belgii.

Kromě své vědecké práce pro ČSAV dlouhodobě působil jako vynikající vysokoškolský pedagog na FS ČVUT v Praze a na VUT v Brně. Zvláštní význam měl pro Technickou univerzitu v Liberci, na které byl od vzniku Fakulty architektury v roce 1994 až do nedávna vedoucím Katedry nosných konstrukcí.

Vladislav Bureš

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385