David Lukáš je dvojnásobným profesorem. Nový titul pomůže rozvoji bioinženýrství na TUL

nz9_3993-2.jpg
Prezident ČR Petr Pavel, profesor et profesor David Lukáš a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Foto: MŠMT

Emeritní rektor Technické univerzity v Liberci profesor David Lukáš získal svoji druhou profesuru, tentokrát v oboru biofyzika. Jmenovací dekret převzal ve Velké aule pražského Karolina spolu se 72 dalšími profesorkami a profesory z rukou prezidenta republiky Petra Pavla a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka.

Ministr Bek v projevu připomněl, že vybavení českých vysokých škol je srovnatelné s pracovišti ve vyspělém světě a naše vysoké školy jsou atraktivní i pro studenty a akademiky ze zahraničí. České vysoké školství ale podle ministra čelí novým výzvám, jež souvisí s potřebou zajistit lépe vyprofilované profesní vysoké školství, rozvoj vědecké excelence na výzkumných univerzitách a jasnější formulaci požadavků toho, co společnost prostřednictvím státu od vysokých škol očekává. „Věřím, že díky společnému úsilí budeme schopni postavit vysoké školství na pevnějších a modernějších základech. A právě k tomu můžete výrazně přispět i vy,“ řekl ministr Mikuláš Bek. Celý projev

„Získání tohoto titulu umožní další rozvoj oddělení bioinženýrství na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL směrem k akreditaci doktorského studijního programu orientovaného na problematiku bioinženýrství,“ říká k získání druhého profesorského titulu David Lukáš, vedoucí oddělení Bioinženýrství na Katedře chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a dodává: „Druhý profesorský titul pro mne znamená především závazek ke zkoumání nanovlákenné fáze mimobuněčné hmoty a jejích umělých náhrad, tak zvaných tkáňových nosičů, fyzikálními nástroji a přístupy.“

Prof. et prof. RNDr. David Lukáš, CSc. získal svoji první profesuru v oboru textilní technika. Vědec se zabývá zejména vývojem a optimalizací tvorby nanovlákenných materiálů a jejich testováním pro aplikace v medicíně. Věnuje se tématům spojeným se stereologií či hodnocením morfologie nanovlákenných materiálů a to jak „čerstvě“ vyrobených tak v průběhu jejich degradačního procesu. Stále se zaměřuje i na odhalování teoretických předpokladů pro proces zejména střídavého elektrického zvlákňování na základně fyzikálních principů.

Nanovlákenné materiály jako křídla vážek

V základním výzkumu jsou aktuální výzkumné práce prof. Lukáše spojeny s biomimetikou, tedy napodobováním antibakteriální struktury povrchu křídel vážek a cikád a to ve formě výroby speciálně upravovaných nanovlákenných materiálů a jejich testování. Stále řídí svůj tým v oblastech zaměřených na vývoj, výrobu, optimalizaci a fyzikálně-chemické a biologické testování pokročilých materiálů pro tkáňové nosiče zejména pro regeneraci kostí, kůže a cév.

Profesor Lukáš se zaměřuje na biofyziku mimobuněčné hmoty (extracelulární matrix) s cílem vytvářet co nejvhodnější materiály pro regeneraci tkání. Druhý profesorský titul Davida Lukáše, tentokrát v oblasti biofyziky, je dalším krokem k rozvoji oblasti bioinženýrství na Katedře chemie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL (FP). „Biofyzika je nedílnou součástí multidisciplinárního oboru bioinženýrství a díky získání tohoto profesorského titulu bude možné plnohodnotně žádat o získání doktorského studijního programu Bioinženýrství, o který se na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické náš tým pod vedením profesora Lukáše snaží. Jde o to přilákat a moci patřičně vzdělávat mladé odborníky v tomto moderním oboru, který vyžaduje významný podíl přírodovědného základu a jeho propojení s inženýrskými disciplínami,“ zdůrazňuje docentka Eva Kuželová Košťáková, spolupracovnice profesora Lukáše z oddělení Bioinženýrství FP.

 

Inspirativní osobnost Davida Lukáše podporuje a motivuje vlastním příkladem své kolegy a to nejen z katedry chemie. „Profesor Lukáš je důvodem, proč jsem vstoupil do světa akademiků a zahájil doktorandské studium. Jeho vášeň pro výzkum a učení je inspirativní. Způsob, jakým zachází s lidmi a neustále se snaží zlepšovat svou komunitu, mě přivedl k tomu, že jsem ho považoval za velký vzor jak uvnitř, tak mimo akademický aspekt. Mohu s jistotou prohlásit, že je to velký učenec a skutečný gentleman,“ říká Juan Pablo Perez Aguilera, doktorand Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL původem z Kolumbie.

„Davidu Lukášovi vděčím za inspiraci i konkrétní podněty v posledních pěti letech mého výzkumu a dalších aktivit. Jeho otevřená mysl překračuje nejen obory biofyziky a chemie, ale oslovuje ke spolupráci i kolegy ze společenských a humanitních věd. Je to uzel v síti lidí různých odborností, generací i světonázorů. Díky tomu mám tu čest s ním spolupracovat i já,“ řekl zase Michal Trčka z Katedry filozofie FP, vydavatel revue Academix a člen Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice.

Adam Pluhař

S využitím tiskové zprávy MŠMT

Další články v rubrice

dfsf.jpg

Novou kvestorkou TUL je Martina Froschová

Absolventka naší ekonomické fakulty působila posledních 14 let na pozici asistentky kvestora Technické univerzity v Liberci. Zná tedy velmi dobře univerzitní prostředí i příslušnou legislativu.

15. 3. 2024 | Lidé | 616

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385