Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Děkan Jan Picek opět vyzývá studenty k dobrovolnické činnosti

Půjde do toho zas? Tereza Petráková (na snímku), studentka FP, se na jaře starala o tři děti vrchní sestry a lékaře z liberecké krajské nemocnice.

Bylo tomu tak i na jaře. Studentů se tehdy přihlásilo ke stovce a nakonec čtvrtina z nich pomáhala v domovech pro seniory nebo hlídala děti zdravotníků. Dobrovolnická činnost se osvědčila, proto se děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Jan Picek obrátil na své studenty i nyní na podzim.

„Obracím se proto na vás v této souvislosti s prosbou, abyste jako dobrovolníci pomáhali v oblastech, které jsou vám vzhledem ke studiu na naší fakultě blízké, tj. hlídání dětí zdravotníků a dalších vytížených profesí, práce v sociálních službách nebo mateřských školách. Možností je mnoho,“ píše děkan Jan Picek ve své výzvě studentům, kterou najdete zde.

Děkan tato slova zveřejnil v pondělí 12. října na facebooku fakulty a k dnešnímu dni ji vyslyšelo 111 studentů. Hlásit se mohou i další, buď přes formulář zde, nebo Iloně Sovové na ilona.sovova@tul.cz.

„O studenty už projevili zájem v liberecké krajské nemocnici, obrátilo se na mě zatím 16 lékařů a lidí ze zdravotnického personálu s tím, že by uvítali dobrovolníka pro hlídání svých dětí,“ říká Ilona Sovová, která na fakultě dobrovolníky koordinuje.

Dodává, že studenti na své dobrovolnické posty nastoupí většinou příští týden. A bude to pravděpodobně i v Jablonci nad Nisou. S tamní nemocnicí je fakulta také v kontaktu.

„Oslovil jsem vedoucí kateder, aby vyučující studentům, kteří pracují jako dobrovolníci, vyšli pokud možno vstříc. Je jasné, že když se třeba student dopoledne stará o děti lékaře, nebude se moci přidat k online výuce. Vyučující na to budou brát ohledy,“ vzkazuje profesor Picek a dodává: „Chtěl bych studentům za jejich nasazení a pomoc velice poděkovat, vážím si toho. Je to snad jen na omezenou dobu, věřím, že to zvládneme.“

Kromě seznamu dobrovolníků sestavila fakulta také seznam asi sedmi desítek studentů studijního programu speciální pedagogika, kteří mohou být do práce povoláni státem. Seznam mají k dispozici krajští koordinátoři dobrovolníků. Vedle něj mají i seznam našich studentů fakulty zdravotnických studií, které stát může také povolat do služby.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_6167_120_ptts.jpg

O post rektora TUL se ucházejí dva kandidáti

Stávající rektor Miroslav Brzezina a Josef Šedlbauer, vedoucí katedry chemie FP TUL, kandidují na rektora Technické univerzity v Liberci. Předseda akademického senátu vyhlásil kandidáty podle harmonogramu voleb dnes odpoledne.

21. 9. 2021 | Univerzita | 562