Členům sdružení AMIA jsme exkluzivně představili výzkum. Včetně dvou novinek

IMG_7096-2.jpg
Miroslava Rysová hovoří o anorganických nanovláknech pro dopravu léčiv. Foto: Adam Pluhař, TUL

Představili jsme exkluzivně výzkumná témata firmám, jež v rámci sdružení AMIA podporují výzkum na univerzitním ústavu CXI a samy si určují jeho směr. Tradiční podzimní setkání univerzitních vědců se zástupci průmyslových firem je příležitostí k představení detailů o běžících inovacích a výzkumech i nabrání nových podnětů.

„Naším cílem je stále rozšiřovat řady členů Amia. Ani letos na sekání nechyběli naši stálí členové i noví zájemci. Jsem rád, že je naše výzkumné aktivity zajímají a vidí v nich přínos. Dokladem je to, že nás firmy samy vyhledávají. Náš výzkum mohou využít pro řešení svých výrobních nebo technických inovací,“ řekl Adam Blažek, ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL pro vztahy s průmyslem.

Na setkání AMIA (Advanced Materials Industrial Association) se dvacítka zástupců firem dozvěděla podrobnosti o konkrétním výzkumu, který mohou využít pro řešení svých výrobních nebo technických inovací. Jaká témata během letošního setkání průmyslové asociace AMIA zazněla? Karolína Voleská přiblížila hydrofobní úpravy povrchů, Daniele Silvestri přednesl přednášku „Valorization of tree gum polysacharides in environmental applications“, Ondřej Havelka pohovořil o přípravě nanoslitin pomocí laserů, Miroslava Rysová a Hana Tománková řekla více o výzkumu v přednášce „Anorganická nanovlákna pro dopravu léčiv“. Zazněla také dvě nová témata. Marie Stará připravila prezentaci s názvem „Výzkum odpadního skleněného recyklátu a jeho další využití“, Hana Křížová vystoupila s přednáškou „Zpevňování nanovláken s použitím přírodních látek“.

 

Dvě poslední jmenovaná témata rezonovala u zástupců firem ze zpracovatelského průmyslu. Firmám skýtá mnoho aplikačních využití.

„Zaujaly mě skleněné recykláty, protože s tím pracujeme z hlediska skládkování a nakládání s odpady. Potom mě zaujaly povrchové úpravy k eliminaci oděru. Protože dopravujeme materiál v potrubí, tak hledáme způsoby, jak eliminovat jeho poruchy. Hodně zajímavé jsou také nanomateriály, které umí odlučovat vodu od oleje. To je pro naše účely zajímavé,“ říká Miroslav Ležák, výrobní ředitel Praktik systém.

„Jsme otevření novým technologiím a rádi inovujeme. Máme specifické výrobní problémy, v naší kataforézní lakovně často řešíme závady na dílech při výrobním procesu a dnes tu zazněla témata, která přímo souvisí s možným řešením. Osobně mě hodně zajímá 3D tisk a tady jsem se dozvěděl opravdu hodně o této technologii. Výhledově určitě zvážíme výzkumnou spolupráci s CXI,“ uvedl Miroslav Němčík z KV FINAL.

Firmy sdružené v AMIA mohou ovlivňovat směřování výzkumu na TUL tím, že přicházejí s tématy, která je zajímají. Výzkum a spolupráce s partnerskými firmami běží převážně v prostorách CXI, přičemž univerzitní ústav zastřešuje vědecké pracovníky, výzkumníky a studenty doktorského studia z fakult TUL. Ústav nabízí širokou škálu služeb ve třech výzkumných oblastech: strojírenství, materiálový výzkum zaměřený na nanomateriály a IT a systémová řešení.

Členové mají v asociaci zvýhodněnou cenu veškerého smluvního výzkumu prováděného pod záštitou CXI TUL. V případě plného členství se jedná o patnáctiprocentní slevu, pro přidružené členy platí desetiprocentní sleva. Členové mají zároveň přístup k získávání informací o novinkách ve výzkumu, nových trendech, jako jsou například 3D tisk nebo změny v legislativě i novém přístrojovém vybavení ústavu. Přidanou hodnotou pravidelných setkávání je navazování kontaktů a spolupráce se zástupci jiných firem.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385