Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Ceny euroregionu si odnesli také studenti

Zleva Vaněček, Pottharst, Gluza.JPG
Ocenění studenti uprostřed. Zleva: Vaněček, Pottharst, Gluza.

Ceny Euroregionu Nisa 2014 se udílely v úterý 9. prosince v liberecké oblastní galerii  – v Lázních. V sekci „Mladí vědci“ se na předních místech umístily i práce našich studentů.

Soutěž vyhlašuje a ceny uděluje Euroregion Nisa za vynikající přeshraniční spolupráci mezi firmami a subjekty v komunální sféře v rámci euroregionu Česka, Polska a Německa. Letošní již sedmý ročník pořádala česká část euroregionu. Soutěže se zúčastnilo 26 projektů v pěti kategoriích, ta s názvem „Mladí vědci“ je věnována studentským pracím a projektům.

Jejím cílem je ocenit aktivní přístup mladých lidí k řešení otázek regionu, v němž studují. Hodnotilo se i provedení práce. V kategorii „Mladí vědci“ se mohou o cenu ucházet studentky a studenti vysokoškolských institucí ze všech částí euroregionu, celkem ze šesti vysokoškolských institucí.

Vítězové soutěže obdrželi finanční odměnu, kterou studentům vyplatí formou mimořádného stipendia jejich fakulty.

1. místo (300 eur): Bill Pottharst – Hochschule Zittau/Görlitz

Práce: Německo-polská soutěž – Budoucnost mládeže ve městech Görlitz a Zgorzelec.

Tento student vytvořil společně s dalšími studenty koncept soutěže, kdy je oslovena mládež obou měst-dvojčat. Je vyzvána k tomu, aby převzala zodpovědnost za svoji budoucnost a navrhla řešení, jak reálně dosáhnout toho, aby v souladu s realitou mohla obě města srůstat rychleji. Nejlepší návrhy budou za přispění sponzorů oceněny.

2. místo (200 eur): Jiří Vaněček – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Práce: Návrh systému na využití plastového odpadu z autovraků v ČR.

Evropská unie požaduje opětovné materiálové využití likvidovaných autovraků. Od roku 2015 bude muset být znovu využito nejméně 85 % hmotnosti automobilu. Tento projekt byl zpracován ve spolupráci se společností Praktik innovation, výstupy projektu jsou prodávány do celé Evropy, zejména však obchodním partnerům do Německa. Cílem projektu je splňovat nové normy platné od roku 2015.

3. místo: Paweł Gluza – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Práce: Foton

Práce s názvem „FOTON – Fachowa Obsługa Turystyczna Osób Niepełnosprawnych“ (OTOZP aneb Odborná turistická obsluha zdravotně postiženými) se týká problematiky možnosti zaměstnání zdravotně postižených osob v cestovním ruchu. V projektu je popsán systém školení, díky němuž budou mít tyto osoby příležitost projít procesem revalidace a získat odborné kvalifikace oceňované v cestovním ruchu. Projekt reaguje na tři problémy: absence kvalifikovaných zaměstnanců v cestovním ruchu, vysoká nezaměstnanost zdravotně postižených a nízké kompetence v oblasti sociálně-profesní rehabilitace organizací, které lokálně řeší problémy zdravotně postižených osob.

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Upravene @ Jaroslav Tomasek (29 of 71).jpg

Educa Kids přilákala na TUL desítky dětí a rodičů

Jak poznají nevidomí šachisté svoji figurku? A jak se tká náhrada pro cévu, kterou v těle nemocného člověka proudí krev? Odpovědi na tyto otázky už znají desítky dětí, které s rodiči navštívily hravě vzdělávací akci Educa Kids. Technická...

14. 10. 2021 | Události | 223
Den otevřených dveří na TUL. Foto Jaroslav Tomášek_TUL  (53).jpg

V OBRAZECH: Den otevřených dveří na TUL 2021

Přednášky o studijní nabídce, informace k přijímacímu řízení, studiu i ubytování nebo prohlídka laboratoří… Den otevřených dveří na Technické univerzitě v Liberci přilákal přes 400 návštěvníků. Další uchazeči o studium se připojili online....

22. 11. 2021 | Události | 376

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce