V aplikovaném výzkumu je fakulta na špici, potřebovala by zabrat na mezinárodních projektech a excelentních výsledcích základního výzkumu

Děkan Lenfeld na setkání akademické obce FS TUL
Děkan Lenfeld na setkání akademické obce FS TUL

Děkan Petr Lenfeld na setkání akademické obce Fakulty strojní TUL ve středu 26. února představil dokument, který se věnuje strategii fakulty ve vědě, výzkumu a inovacích do roku 2030.

V aplikovaném výzkumu už to lépe snad ani nejde

Z dokumentu vyplývá, že aplikovaný výzkum na fakultě je, co se týče objemu, na svém vrcholu. „Objem smluvního výzkumu nám neustále stoupá. Fakulta strojní je vyhledávaným partnerem pro průmyslovou sféru,“ řekl ve středu ve své prezentaci děkan Lenfeld.

„Poslední roky se objem smluvního výzkumu pohyboval okolo 18–20 % příjmů fakulty, což je na hranici maxima možného daného ministerstvem školství, víc mít ani nemůžeme,“ dodal profesor Lenfeld.

Slabinou výzkumu na fakultě strojní (FS) je podle něj dlouhodobě nízký poměr výzkumu se zahraničními partnery. „A zapracovat musíme také na komercionalizaci svých výstupů. Je žádoucí snažit se dotáhnout projekt až k prodeji licence nebo do založení spin-offu,“ řekl Petr Lenfeld.

V novém dokumentu Strategie vědy, výzkumu a inovací FS do roku 2030, na kterém na fakultě pracovali přes půl roku a který koncem loňského roku schválil fakultní senát, se také hovoří mimo jiné o tom, že fakulta strojní je velmi silná v tradičních oblastech, ale měla by se více zaměřit také na oblasti nové. Jednou z nich je například elektromobilita.

Metodika M 17+ směruje výzkum jinam

Ze závěrů dokumentu vyplývá také to, že FS by se neměla tak jednostranně zaměřovat na aplikovaný výzkum, i když nese velmi významné příjmy do rozpočtu fakulty.

„Máme asi třetinu prostředků na vědu a výzkum z institucionální podpory a dvě třetiny z projektů a smluvního výzkumu. Cílem, možná smělým, je, aby byl tento poměr 50:50,“ uvedl dále děkan.

K navýšení prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu vede cesta skrze novou metodiku hodnocení M 17+, která klade větší důraz na základní výzkum.

První hodnocení podle M 17+, respektive jejího modulu 1, který zohledňuje excelentní výsledky, a modulu 2, který se zaměřuje na publikační výstupy, vyšlo pro TUL nepříznivě. „Platí i pro fakultu, že bude potřeba vykazovat raději méně výsledků, ale velmi kvalitních,“ dodal k tomu děkan.

V tomto momentě se slova ujal rektor Miroslav Brzezina, který se netajil svými výhradami vůči Metodice 17+. Podle rektora nezohledňuje velikost školy, a tedy fakt, že menší školy nemohou dosáhnout tolika excelentních výsledků jako například Karlova nebo Masarykova univerzita. „M 17+ znevýhodňuje menší univerzity v regionech, v rámci České konference rektorů jsme k tomu zaujali společné stanovisko. Hrozí to, že akademici budou odcházet z regionů do center, protože na velkých školách dostanou podle M 17+ za tentýž výsledek více bodů,“ řekl rektor Brzezina.

Propustnost studia v prvním ročníku skokově vzrostla

Kromě výzkumu se na shromáždění akademické obce fakulty strojní hovořilo také o studentech a studiu. Jak děkan uvedl, nachází se Česká republika nyní na samém dně demografické křivky.

„Nejhorší pokles je už téměř za námi. Predikce je taková, že kolem roku 2028 bychom měli mít o zhruba 35 % studentů více,“ řekl děkan Lenfeld.

Dále hovořil také o náročnosti studia a propustnosti studentů v prvním ročníku. Reagoval tím také na zprávy o vysoké „úmrtnosti“ studentů fakulty strojní, které před několika týdny kolovaly médii. Jak děkan uvedl, „úmrtnost“ studentů hodně navyšují studenti kombinovaného studia, u prezenčního studia jsou čísla příznivá.

„Propustnost mezi prvními dvěma semestry u prezenčního studia nám v posledních letech stoupá. Loni jsme měli propustnost mezi prvním a druhým semestrem studia u prezenčního studia okolo 55 %, letos dokonce okolo 70 %,“ řekl Petr Lenfeld.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645