Vedení strojních fakult přijela na TUL

Děkany, proděkany a tajemníky jedenácti českých a slovenských strojních fakult a fakult příbuzného technického zaměření hostila ve dnech 5. až 7. září fakulta strojní naší univerzity v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.

Jádrem každoročních setkání jsou diskusní fóra věnovaná palčivým problémům českého a slovenského technického vysokého školství. Nedílnou součástí je také doprovodný program: hosté letošního zasedání vyslechli v hejnické poutní bazilice koncert, jedno odpoledne strávili na Ještědu a v harmonogramu zasedání byl také čas na výlet do jizerskohorské přírody.

V diskusních příspěvcích se děkani a proděkani věnovali i financování technicky zaměřeného školství. V této souvislosti se hovořilo také o nedostatečném provázání škol s průmyslovou sférou:

„Firmy u nás investují do spolupráce s technickými vysokými školami v podstatě jen tolik, kolik se jim vrátí od státu přes grantové výzvy a projekty. Dlouhodobě usilujeme s kolegy děkany o prosazení modelu, který funguje na západě: firmy cíleně část svého rozpočtu investují do podpory výzkumu na univerzitách a stát jim za to umožňuje odečíst si tyto náklady z daňového základu,“ přiblížil možný model spolupráce státu, firem a škol děkan fakulty strojní TUL Miroslav Malý.

Dalším tématem letošní konference byly inženýrské tituly.

„Titul inženýra je ve společnosti devalvován. Vznikají nové obory s titulem inženýr, ale inženýři v tom tradičním slova smyslu to nejsou. Inženýr by měl být vzdělán v přírodních a technických vědách. Diskutovali jsme nad otázkou, jakým způsobem vychovávat a vzdělávat nové inženýry, aby titul, který nosí, měl společenskou vážnost tak jako dříve,“ uvedl děkan Miroslav Malý.

V mimořádném bodu diskusního programu se akademici věnovali reakci premiéra Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby na „Prohlášení Asociace děkanů technických fakult“ z jara tohoto roku. V prohlášení se Asociace děkanů ohradila proti plošnému snižování počtu studentů a poklesu financování vysokých škol. V Hejnicích se zástupci technických fakult zavázali vypracovat odpověď na premiérovu a ministrovu reakci. Tomuto tématu se budeme na stránkách T-UNI věnovat.

Zasedání akademických funkcionářů a tajemníků strojních fakult se koná od roku 1991 každoročně, v jeho pořádání se střídá jedenáct českých a slovenských fakult. Naše strojní fakulta hostila zasedání v roce 2002 a letos. Pořadatelem příštího setkání bude fakulta strojní Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Radek Pirkl

Fotografie:Pavla Kholová

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_5796.JPG

Rektor dnes jmenoval Vlastimila Hotaře docentem

Vlastimil Hotař, vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky, převzal z rukou rektora Miroslava Brzeziny jmenovací dekret. Čerstvému docentovi blahopřál také děkan Fakulty strojní TUL Petr Lenfeld. „Pane docente, tato země a naše fakulta...

21. 5. 2021 | Univerzita | 727

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645