Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Česko-německá praktika progresivních technologií zpracování plastů

Česko-německá  praktika progresivních technologií zpracování plastů
Česko-německé praktikum

Aditivní technologie výroby plastových dílů a technologie kompozitů s polymerní matricí byly hlavní náplní společného v pořadí druhého vědeckého praktika na Fraunhofer institutu obráběcí a tvářecí techniky v Žitavě, kterého se zúčastnili studenti Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci a Vysoké školy Zittau/Görlitz. 

Projekt podporuje Evropská une

První společné praktikum se uskutečnilo v listopadu tohoto roku na naší univerzitě a bylo zaměřeno na progresivní metody zpracování plastů technologiemi vstřikování a vyfukování. Obě praktika se konala v rámci mezinárodního projektu „GreK“, jež je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020.

V laboratoři mechanických vlastností institutu Frauenhofer tentokrát studenti hodnotili pevnostní charakteristiky kompozitů v závislosti na jejich struktuře a použitých materiálů.  Seznámili se také s technologiemi 3D tisku, lisováním kompozitního polotovaru a vyzkoušeli si také výrobu prototypového dílu metodou ruční laminace. „Tato klasická metoda ručního kladení spočívá v nanesení gelcoatu na vyčištěnou otevřenou formu a postupném kladení vrstev výztuže v podobě tkanin nebo rohože, prosycované pryskyřicí“, řekl Ondřej Kotera z Fraunhofer institutu a Vysoké školy Zittau/Görlitz.

Fraunhoferovy instituty jsou hlavními regionálními a národními hráči v německém inovačním ekosystému a úzce spolupracují s regionálními univerzitami a průmyslovými podniky. Je tomu tak i v případě Vysoké školy Zittau/ Görlitz a žitavské pracovní skupiny Fraunhofer institutu, zabývající se plastikářskými technologiemi a vývojem technologií lehčených struktur. „Tuto symbiózu reprezentují osobnosti, které přicházejí z univerzitní i výzkumné sféry. Spolupráce naší univerzity s Vysokou školou v Žitavě tak nabízí prostřednictvím sdílení lidských zdrojů, laboratoří, přístrojů apod. jedinečnou možnost vzájemně propojit a integrovat výukovou i výzkumnou činnost s největší organizací pro aplikovaný výzkum v Evropě“, konstatoval Luboš Běhálek z fakulty strojní, který je odpovědným řešitelem projektu GreK za českou stranu.

Společná výuka v zimním semestru vyvrcholí exkurzemi ve výrobních provozech předního výrobce plastových exteriérových dílů pro automobilový průmysl firmy, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. Liberec, a ve společnosti a Rail Components and Systems GmbH Königsbrück, zabývající se výrobou a vývojem lehčených plastových dílů na bázi sklolaminátu pomocí technologií ručního laminování, strojního lisování.

První společné praktikum se uskutečnilo v listopadu tohoto roku na naší univerzitě a bylo zaměřeno na progresivní metody zpracování plastů technologiemi vstřikování a vyfukování. Během praktického cvičení byla studentům znázorněna také možnost využití programů numerické simulace a to za účelem predikovat a současně také přizpůsobovat výrobní postupy plastových dílů, které jsou důležitým nástrojem pro vývoj technologických procesů.

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_5796.JPG

Rektor dnes jmenoval Vlastimila Hotaře docentem

Vlastimil Hotař, vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky, převzal z rukou rektora Miroslava Brzeziny jmenovací dekret. Čerstvému docentovi blahopřál také děkan Fakulty strojní TUL Petr Lenfeld. „Pane docente, tato země a naše fakulta...

21. 5. 2021 | Univerzita | 712

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce