Univerzita se v pondělí otevře pro výuku ve skupinách do 15 studentů. Na některých fakultách však budou pokračovat v distanční výuce

20200507_131004.jpg
Prázdný kampus trochu ožije.

Podle vládního usnesení je možné od pondělí 11. května obnovit přímou výuku na vysokých školách ve skupinách do 15 studentů. Na fakultě strojní a fakultě umění a architektury se například vracejí k přímé výuce, na fakultě textilní a ekonomické fakultě bude výuka i nadále probíhat formou na dálku.

Pro výuku, zkoušky a konzultace za přítomnosti maximálně 15 studentů platí stejná opatření jako dosud: Pedagogové ani studenti nesmí mít nařízenou karanténu, u vstupu do budovy si budou dezinfikovat ruce a podepíší prohlášení o tom, že nemají a v předchozích dvou týdnech neměli příznaky infekčního onemocnění.

Toto čestné prohlášení podepíší z nařízení rektora TUL vyučující i studenti nejméně jedenkrát týdně.

Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti stanovilo rizikové skupiny, jimž se nedoporučuje se na přímé výuce (pedagogové i studenti) podílet. Rizikovými faktory jsou například věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, dále onemocnění srdce a velkých cév, farmakologicky léčený diabetes mellitus, těžká obezita, onemocnění jater nebo ledvin. I v těchto případech je za rizikový faktor považováno i sdílení společné domácnosti s osobou s takovou diagnózou.

Od pondělí se tak otevře většina hlavních vchodů univerzitních budov pro všechny studenty. O tom, jak bude výuka probíhat, budou studenty informovat garanti předmětů či vyučující emailem. Informace vyvěšují fakulty také na svých webech.

Fakulta strojní

V pondělí se na fakultě strojní vrátí k prezenční výuce. Přednášky pro více jak 15 osob bude fakulta i nadále organizovat distanční formou, na cvičení se studenti rozdělí do menších skupin. Pokud to výuka umožňuje a studenti a vyučující se dohodnou, bude výuka i nadále probíhat online.

Fakulta umění a architektury

Podobně budou výuku zajišťovat také na fakultě umění a architektury. Tam budou navíc přednášky, na kterých by se sešlo více jak 15 studentů, nahrazovat streamovanými přenosy.

Ekonomická fakulta

Jiná je situace na ekonomické fakultě, která má vysoký počet studentů, a prezenční výuka za stávajících opatření tak není možná. Rozvolnění opatření tam využijí pro organizování konzultací, zápočtů a zkoušek, výuka bude i nadále probíhat převážně online.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Přednášky se budou pořádat i nadále přednostně distanční formou. U cvičení rozhodne o formě výuky vyučující, pokud bude výuka prezenční, zorganizují ji na fakultě ve skupinách do 15 osob (tedy včetně vyučujícího).

Fakulta zdravotnických studií

Většina studentů už nastoupila nebo nastoupí na praxe, a tak s obnovením přímé výuky v tomto semestru na fakultě nepočítají.

Fakulta textilní

Pouze distanční výuku do konce semestru zachovají také na fakultě textilní, způsob průběhu zkoušek vybere pedagog.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Pro naprostou většinu předmětů zůstane i po pondělí 11. května výuka distanční formou jako prioritní. Kontaktní forma studia přichází v úvahu u prakticky zaměřených předmětů, kde je to nezbytné pro zdárné ukončení předmětu – práce v laboratořích a ateliérech, pohyb na univerzitních hřištích a v tělocvičnách. Detailnější informace i ke kurzům, terénním cvičením praxím a zkouškám najdete na webu fakulty, kde je děkan Jan Picek shrnuje také v krátkém videu.

V souvislosti s pandemií koronaviru se mění harmonogram akademického roku. Zkouškové období začíná 1. června tak, jak bylo stanoveno dosud, posouvá se však termín státních závěrečných zkoušek, a to o 14 dní. Nejčerstvější novinkou je rozhodnutí vedení univerzity o tom, že promoce se budou konat až v září.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Nový hořák topí a přitom šetří peníze

V době, kdy se plynová nouze skloňuje ve všech pádech, přichází Technická univerzita v Liberci s patentem na nový typ hořáku pro tmavé trubkové infrazářiče, které se používají na vytápění průmyslových hal. Jeho přednost tkví v tom, že dokáže...

26. 9. 2022 | Věda a výzkum | 2

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce