středa 14. duben 2021   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Adventní radost. Ekonomická fakulta má novou docentku

Adventní radost. Ekonomická fakulta má novou docentku

P0004299-2.jpg
Docentka Jaroslava Dědková převzala z rukou rektora Technické univerzity v Liberci Miroslava Brzeziny (vlevo) jmenovací dekret. Slavnostního aktu byl přítomen i děkan Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek. Foto: Adam Pluhař, TUL

Řady docentů na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci rozšířila Jaroslava Dědková, někdejší proděkanka fakulty. V adventním čase převzala z rukou rektora jmenovací dekret. Letos jde o první docentku, která se habilitovala před Vědeckou radou ekonomické fakulty. Diplomy rovněž ve čtvrtek převzali noví doktoři.

Při slavnostním aktu, jenž se kvůli epidemickým opatřením musel odehrát v komornějších podmínkách, rektor TUL Miroslav Brzezina vyzdvihl význam praktické spolupráce ekonomické fakulty s firmami. „Ekonomické vědy mají sice vlastní teorii, ale dají se také prakticky aplikovat. Jsem přesvědčen o tom, že inovativní marketing, což je téma vaší habilitační práce, kterou jste úspěšně obhájila před vědeckou radou, může v praxi pomoci firmám, ale třeba i naší univerzitě,“ řekl rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Děkan Ekonomické fakulty TUL (EF) Aleš Kocourek použil při gratulaci Jaroslavě Dědkové v souvislosti s její excelentní přednáškou před vědeckou radou dokonce slovní spojení „skvělý zážitek pro všechny přítomné“. „Habilitace představuje spoustu dřiny a práce a dotáhnout ji do zdárného konce je opravdu fantastický úspěch,“ uvedl děkan Kocourek po slavnostním aktu.

Habilitaci nové docentky pokládá děkan Kocourek za velký přínos pro fakultu. „Pro fakultu je to cenné jednak proto, že docenti a profesoři mohou garantovat navazující magisterské a doktorské studijní programy. A jednak proto, že u nás mohou být pouze docenti nebo profesoři školiteli studentů na doktorském studiu. To znamená, že nám každý další docent zvyšuje potenciál fakulty přijímat doktorandy. Z nich potom můžeme vybírat nové zaměstnance. Bez toho by byla generační obměna kateder velmi obtížná,“ zmínil děkan Kocourek.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Podniková ekonomika a management má EF nově akreditováno od 19. prosince 2019. V historii habilitačních řízení na EF je docentka Dědková pátým akademikem, který úspěšně prošel habilitací. EF má dnes tři profesory a dvanáct docentů.

PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Jaroslava Dědková je odbornou asistentkou na katedře marketingu a obchodu na EF. Dříve zastávala také funkci proděkanky pro studijní záležitosti.

Dne 21. května 2020 bylo zahájeno její habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management.

Dne 15. října 2020 obhájila habilitační práci „Inovativní marketing jako zdroj konkurenceschopnosti“ a přednesla habilitační přednášku na téma „inovativní marketing v prostředí průmyslové revoluce 4.0“.

Ve stejný den promovali také noví nositelné titulu Ph.D.

EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI – diplom předal děkan Aleš Kocourek

Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.

Natalie Pelloneová absolvovala v roce 2015 magisterské studium na Technické univerzitě v Liberci ve studijním programu Ekonomika a management.

Disertační práci vypracovala v doktorském studijním programu Ekonomika a management v oboru Řízení a ekonomika podniku na téma: „Řízení výkonnosti klastrů“.

Státní doktorskou zkoušku vykonala dne 17. května 2018, disertační práci obhájila dne 13. května 2020.

Natalie Pelloneová je v historii EF 109. úspěšnou absolventkou doktorského studijního programu. Prvním absolventem doktorského studia na EF je současný prorektor, prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - diplom předal děkan Vladimír Bajzík

Ing. Iva Mertová, Ph.D.

Iva Mertová v roce 2001 absolvovala magisterské studium Textilní materiálové inženýrství na FT TUL.

Do doktorského studia na Fakultě textilní TUL nastoupila v říjnu 2012. Disertační práci vypracovala v doktorském studijním programu Textilní inženýrství na téma: „Setkání nitě v tkanině“.

Státní doktorskou zkoušku složila dne 20. 6. 2018, disertační práci obhájila 23. 6. 2020.

Ing. Tomáš Kalous, Ph.D.

Tomáš Kalous v roce 2013 absolvoval navazující magisterské studium Textilní materiálové inženýrství na FT TUL.

Do doktorského studia na FT TUL nastoupil v září 2013. Disertační práci vypracoval v doktorském studijním programu Textilní inženýrství na téma: „Studium technických možností střídavého elektrického zvlákňování“.

Státní doktorskou zkoušku složil dne 24. 9. 2018, disertační práci obhájil 27. 10. 2020.

Adam Pluhař

24.09. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání