Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Rektoři jsou znepokojeni bezpečnostní situací v zemi, nabízejí státu spolupráci

Rektoři českých vysokých škol včetně rektora TUL Miroslava Brzeziny se obávají o bezpečnostní situaci v zemi. Jménem České konference rektorů se proto dnes obrátili se svým apelem na politiky a odpovědné státní úřady.

Ve společném prohlášení rektoři neprojevují jenom obavy z „bezprecedentních rizik týkajících se ohrožení bezpečnosti našeho státu a naší společnosti“, ale nabízejí také spolupráci při řešení. Jde především o možnost postulování nových specializovaných studijních programů zaměřených na bezpečnost a dále nabízejí představitelům státu debatu na téma zajištění bezpečnosti státu.

„Vyzýváme státní instituce, aby systémovými opatřeními zabránily opakování podobných aktů státního terorismu. Zároveň považujeme za nepřípustné jakékoliv znevažování doporučení bezpečnostních a zpravodajských služeb ČR,“ píší rektoři v závěru svého dnešního prohlášení. Přinášíme celé znění.

 

Prohlášení České konference rektorů k bezpečnostní situaci v České republice

Praha, 19. 4. 2021

Česká konference rektorů s hlubokým znepokojením a obavami sleduje aktuální informace týkající se bezpečnostní situace v naší zemi, které ukazují na bezprecedentní rizika týkající se ohrožení bezpečnosti našeho státu a naší společnosti. Za zcela nepřípustné považujeme jakékoliv aktivity cizích států či silových složek těchto států, jejichž cílem má být ohrožení ČR, její bezpečnosti a jejích občanů nebo podkopání jejích demokratických institucí či oslabování hodnot a principů, jako jsou demokracie a svoboda.

Jako představitelé vysokých škol ČR proto apelujeme na vrcholné politické představitele naší země a na odpovědné státní úřady, aby současnou situaci brali velmi vážně a aby ji bezodkladně řešili, a to s ohledem na prokazatelně se zhoršující bezpečnostní situaci a také na závazky vůči našim spojencům.

Máme dále za to, že aktuální situace ukazuje, že činnost státu na úseku bezpečnosti, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil vyžaduje stále větší míru specializace a vysokou odbornost v řadě oblastí. Vysoké školy ČR disponují excelentními kapacitami a kvalitními infrastrukturami pro vzdělávání a výzkum, jsou zapojeny do mezinárodních výměnných akademických sítí a jsou připraveny ve vzájemné spolupráci připravit a rozvíjet nové specializované studijní programy zaměřené na bezpečnost, takže mohou pomoci flexibilně reagovat na současnou situaci a na akutní potřeby bezpečnostní a obranné komunity ČR.

Jako reprezentanti vysokých škol jsme proto připraveni vést s představiteli našeho státu debatu o uvedených otázkách a o formách spolupráce, které by vedly k posílení bezpečnosti naší země, včetně efektivnější spolupráce s našimi spojenci, a k účinnější obraně hodnot a principů, na kterých ČR spočívá.

Zjištění Národní centrály proti organizovanému zločinu a Bezpečnostní informační služby ČR musejí být zásadním faktorem v rozhodování o tom, jak široké budou mantinely naší spolupráce se zahraničními autoritářskými mocnostmi. Vyzýváme státní instituce, aby systémovými opatřeními zabránily opakování podobných aktů státního terorismu. Zároveň považujeme za nepřípustné jakékoliv znevažování doporučení bezpečnostních a zpravodajských služeb ČR.

 

-pir-

 

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_6167_120_ptts.jpg

O post rektora TUL se ucházejí dva kandidáti

Stávající rektor Miroslav Brzezina a Josef Šedlbauer, vedoucí katedry chemie FP TUL, kandidují na rektora Technické univerzity v Liberci. Předseda akademického senátu vyhlásil kandidáty podle harmonogramu voleb dnes odpoledne.

21. 9. 2021 | Univerzita | 562