Didaktická dílna chce vnést nový přístup do přípravy učitelů

P0006840-3.jpg
Miroslav Slowik povede Didaktickou dílnu, v níž se sejdou adepti učitelského povolání nejrůznějších aprobací jako v reálné sborovně. Společně se připraví na týdenní praxi. Foto: Adam Pluhař, TUL

Prohloubit kreativitu a spolupráci budoucích učitelů různých předmětů při výuce na školách si klade za cíl nový volitelný seminář pedagogické fakulty s názvem Didaktická dílna. Evokovat bude prostředí školní sborovny, v níž budou studenti společně pracovat na přípravě vyučovacích hodin a nezbytných didaktických pomůcek. Na konci semestru se s nimi vydají na týdenní praxe do školních tříd.

Kreativní seminář má studenty naučit přemýšlet o možnostech většího propojování dosud spíše izolovaných školních kabinetů.

„Chtěli bychom připravit studenty učitelství nejrůznějších aprobací na vzájemnou mezipředmětovou spolupráci ve školní sborovně. Ta bývá většinou ve školách upozaděna. Je přitom víc než potřeba, protože důraz na týmovou spolupráci a na komunikaci je klíčovou součástí přípravy učitele pro 21. století.  Zaměříme se proto na probuzení kreativity a na to, aby studenti své nápady dokázali ve výuce uskutečnit. Jde o typ praxe, kde studenti zažijí možnosti propojování předmětů tak říkajíc na vlastní kůži,“ řekl garant nového semináře Miroslav Slowik z Katedry románských jazyků Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.

Výuka povinně volitelného předmětu určeného pro navazující magisterské studium začne od zimního semestru. Studenti se sejdou v ateliéru Didaktické dílny, jež bude evokovat zasedání kolektivu pedagogů ve sborovně skutečné školy.

Tříměsíční přípravy završí školní »křest«

Studenti utvoří spolupracující týmy a společně pak budou čtvrt roku připravovat výukový týden pro předem vybrané třídy libereckých základních škol. Během závěrečné praxe studenti využijí didaktické materiály a pomůcky, na jejichž přípravě v Didaktické dílně pracovali. Pomůcky budou vytvářet pro konkrétní děti a počítat budou i s „inkludovanými“ žáky.

Sbor učitelských adeptů pozná během přípravy didaktických materiálů nejrůznější pracovní techniky, naučí se práci s moderními technologiemi. Do semináře budou vstupovat i oboroví didaktici různých předmětů a oborů, kteří přinesou příklady dobré praxe. Seminář počítá i s třídenní terénní exkurzí, kde se studenti naučí spolupracovat i bez jinak běžně dostupných webových či mobilních aplikací.

Kabinety by neměly být izolované světy

„Jde nám především o to, abychom v budoucích učitelích probudili kreativní práci, která bude navíc podepřena jejich vzájemnou komunikací. Přáli bychom si také, aby studenti zjistili, že existují jejich kolegové, s nimiž se jednou budou opravdu setkávat ve škole a uvědomili si, že nejde o izolované světy. I proto budou pracovat v heterogenních týmech. Didaktická dílna bude zkrátka zaměřena na perfektní spolupráci jednoho s druhým,“ uvedl Miroslav Slowik.

Uvědomuje si, že realita české školy je ideálnímu modelu prezentovanému Didaktickou dílnou vzdálená. Změnu do škol ale mají podle něj postupně vnášet právě mladí učitelé, kteří nový náhled na vyučování vezmou za svůj.

Přestože je didaktická dílna povinně volitelným předmětem, pokud si jej student zapíše třikrát a projde praxí na třech školách, může v rámci něj zpracovávat diplomový úkol z Oborové didaktiky.

Vzniklé zpracované výstupy, návody a pomůcky budou přístupné na webovém vzdělávacím portálu FP TUL s názvem Didaktická dílna. Rozběhne se v září. Bude součástí fakultních internetových stránek. Jakákoliv veřejná i soukromá škola na něm bude moci hledat inspiraci.

Nový předmět podpořil pro jeho inovativnost Nadační fond Abakus (dříve Avast). Podporuje projekty odrážející potřeby 21. století.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce