Rektor a hosté poklepali na základní kámen „G“

Ke slavnostnímu poklepání na základní kámen nového "Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie“ naší univerzity – budovy „G“ dnes na pozvání rektora TUL Zdeňka Kůse přijela řada významných hostů.

Nová budova vyrůstá na Studentském náměstí na pozemku univerzity známém pod názvem Na Skřivánku. Jedná se o druhou největší investici v historii univerzity. Pro tento projekt získala univerzita dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celková výše dotace činí 423 milionů korun (z toho ERDF 85% a státní rozpočet 15%).
 
„O záměru vybudovat zde univerzitní budovu uvažuje univerzita  od svého založení. Jsem rád, že po šedesáti letech se tato  idea naplňuje.  Věřím, že se "géčko" stane místem nejen pro práci, ale i místem setkávání naší akademické obce a místem pro společenské a kulturní akce,“ řekl ve svém projevu profesor Kůs.

Univerzita budovou „G“ získá nejen hlavní výukový objekt a vyřeší roztříštěnou polohu svých objektů, ale bude mít konečně také citelně chybějící aulu pro zhruba 350 osob. Nově vybudované výukové, laboratorní a kancelářské prostory budou plně využívat zejména fakulta strojní, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Pro ekonomickou fakultu se uvolní prostory v budově “H“ ve Voronežské ulici. „Vyřeší nám současnou nedostatečnou kapacitu učeben, zvýší se úroveň vybavení učeben i laboratoří, a tím se nám zlepší i podmínky pro inovaci studijních programů, která je nezbytnou podmínkou pro udržení a zlepšení kvality výuky i vědecké práce. Počítáme s tím, že se výrazně zlepší i podmínky pro studenty doktorského studia,“ dodal rektor Kůs.

Podoba nové budovy G vzešla z architektonické kanceláře univerzity, jejími autory jsou architekti Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Je koncipována jako čtyřpodlažní nízkoenergetický výukový objekt s velkými posluchárnami, laboratořemi, učebnami a kancelářemi. Celková užitná plocha je 9400 metrů čtverečních, kapacita je 1400 lidí.  „Budova „G“ je součástí generelu technické univerzity, který jsme začali zpracovávat v roce 2001 s představou  dokončení univerzitního kampusu. Budova "G", která zde právě vzniká, uzavře prostor na Studentském náměstí. Původní velkorysý návrh dospěl k dnešnímu poměrně skrovnějšímu. I tak ale univerzita získá důstojný prostor pro výuku, vědu i kulturu,“ řekl profesor Suchomel. Připomněl, že součástí stavby je i parkovací plocha pro 30 aut, včetně šesti míst pro tělesně postižené.

Dodavatelem stavby je olomoucká firma GEMO, která zvítězila ve veřejné soutěži s cenou 250 milionů korun bez DPH, původní odhad byl ještě o 140 milionů vyšší.  Smlouvu o dílo s dodavatelem stavby podepsali 21. srpna 2012 rektor TUL Zdeněk Kůs a Jaromír Uhýrek, generální ředitel firmy Gemo Olomouc. Firma převzala staveniště 24. srpna 2012 a začátkem září zahájila práce. Podle manažerky projektu Kateřiny Pösingerové pokračují práce podle dohodnutého harmonogramu. Do konce října bylo prostavěno zhruba 6, 84 milionu korun bez DPH. Za listopad a prosinec je plán výdajů odhadován na  15, 42 milionu korun. Hotovou stavbu by měla univerzita převzít na konci dubna 2014, do konce roku se pak bude pracovat na vnitřním vybavení.

Výstavbou nového objektu se podaří univerzitě vytvořit potřebnou infrastrukturu proevropsky orientované a výzkumně zaměřené univerzity. „Snahou ministerstva je, aby věda a výzkum měly v České republice co nejlepší podmínky a realizací tohoto projektu se k tomu přiblížíme. Věda a výzkum nejdou dělat na koleně a kvalitní univerzity potřebují kvalitní prostory pro vědecku činnost. Splnit kritéria projektu je náročné a žadatel musí prokázat svoji odbornost a kvalitní předpoklady. Technická univerzita náročná kriteria splnila a prokázala svoji odbornost. Tento projekt i úspěšná realizace projektu Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace prospěje nejen univerzitě, ale celému regionu. Důležité je, že se zlepší podmínky pro studium a vědeckou práci studentů, zejména doktorandů. Ti jsou pro každou univerzitu a celou společnost klíčoví. Je důležité investovat do dobrých univerzit. Bez mladé generace vědců se neobejdeme, to  platí pro celou Českou republiku,“ řekl náměstek ministra školství Tomáš Hruda.

J. Kočárková
Foto: Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_0274 - kopie - kopie.JPG

Novoroční zdravice rektora Miroslava Brzeziny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, novoroční přípitek by se měl nést v optimistickém duchu. Přiznám se, těžko se mi hledá takové rozpoložení, protože to, co celý svět prožívá, růžové není, a bohužel to není jen...

1. 1. 2022 | Univerzita | 476

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645