Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Trendy v biomedicínském inženýrství poprvé na TUL

IMG_7751-2.jpg
Konference poskytuje prostor pro výměnu informací o nových biomedicínských trendech. Vývoj inteligentních přístrojů jde rychle dopředu a univerzity nesmí ztrácet s novinkami kontakt. Foto: Adam Pluhař, TUL

Vývoj nových medicínských přístrojů s vlastní inteligencí přináší stále naléhavěji potřebu vychovávat nové kvalitní biomedicínské techniky a inženýry. I na to upozornili účastníci konference Trendy v biomedicínském inženýrství. Uspořádala ji Fakulta zdravotnických studií TUL.

Na konferenci českých a slovenských vědeckých pracovišť v oblasti biomedicínského inženýrství hovořili odborníci osmi vysokých škol. Konference se koná jednou za dva roky, TUL byla poprvé pořádající univerzitou.

„Do medicínských přístrojů je neustále implementována nová inteligence a obsluha přístrojů je stále obtížnější. Bez technických specialistů se už nemocnice a zdravotnická zařízení neobejdou. Lékaři totiž nemohou znát všechny nesmírně sofistikované systémy s vlastní inteligencí. Spoléhat na podporu techniků výrobců není v tomto případě možné. Výchova nových biomedicínských specialistů je proto stále potřebnější, protože jich není dostatek,“ uvedl Aleš Richter, proděkan Fakulty zdravotnických studií TUL (FZS) pro vědeckou a výzkumnou činnost.

„Zdravotnická zařízení jsou dnes víc a víc saturována náročnou přístrojovou technikou. Vývoj v posledním desetiletí byl doslova explozivní a dál pokračuje. Význam medicínské techniky pro diagnostické i léčebné procesy je obrovský. A mohu říci, že v řadě zdravotnických zařízení není technika adekvátně využívána, protože především na straně lékařů chybí ten důležitý partner, který je schopen s informacemi dodávanými přístroji pracovat. Rozhodně se biomedicínští technici a inženýři nemusí o uplatnění bát. Budou mít stále více práce,“ doplnil děkan FZS Karel Cvachovec.

Konference je fórem pro výměnu informací a zkušeností v nových biomedicínských trendech i ve výuce studentů. Poskytuje také prostor pro vzájemnou spolupráci biomedicínských odborníků. „Pro nás má velký význam například předvádění simulačních systémů, na kterých se studenti učí,“ doplnil proděkan Richter.

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci zajišťuje výuku ve studijních programech ošetřovatelství, biomedicínská technika, zdravotnické záchranářství a biomedicínské inženýrství. V roce 2020 otevřela program radiologická asistence.

Adam Pluhař

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce