TUL je zakládající člen Meziregionální univerzitní rady

mur4.1920x1920.fit.q85.jpg
Podpis prohlášení, kterým rektoři založili Meziregionální univerzitní radu

Založili ji rektoři devíti škol sídlících mimo velká centra Prahu, Brno a Olomouc. Cílem je posilovat role vysokých škol v regionech, intenzivněji spolupracovat na rozvoji konkurenceschopnosti krajů a municipalit, upevňovat význam vzdělání a společenské odpovědnosti v regionech, lépe prosazovat principy transparentního a spravedlivého hodnocení vysokých škol v kontextu jejich financování.

Meziregionální univerzitní rada (MUR) vznikla podpisem Prohlášení o ustanovení, které podepsali rektoři devíti vysokých škol ve čtvrtek 26. května na svém jednání v Luhačovicích. „Základní cíl je jeden, prostřednictvím této rady lépe hájit zájmy a priority vysokých škol v regionech,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci (TUL) Miroslav Brzezina.

Členy Meziregionální univerzitní rady jsou kromě TUL Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni a Vysoká škola polytechnická Jihlava.

„Jsme skupina vysokých škol, kterým záleží na tom, aby koordinovaně postupovaly v aktivitách vedoucích k rovnoměrnému rozvoji regionů. Ať už je to zvýšení kvality života, zamezování odlivu mozků z regionů nebo zvyšování podílu kreativních obyvatel,“ vysvětluje první předseda MUR a rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík.

Podle něj je také podstatné naplňovat i RIS3 strategii, tedy lépe cílit finanční podporu do výzkumu, vývoje a implementace inovací v perspektivních oblastech ekonomiky ČR, zvýšit uplatnitelnost absolventů v krajích a zejména podporovat vzdělanost v regionech. Právě podpora vysokých škol v regionech je podle profesora Sedlaříka podstatná.

„Vysoké školy v regionech jsou nesmírně důležité. Vznikly na základě potřeb daného regionu a získaly si zde pevné postavení. Bez nich by došlo k výraznému snížení rozvojového potenciálu regionů,“ tvrdí dále rektor Sedlařík.

Podle rektorů devíti škol z regionů může být dobrým příkladem pandemie koronaviru, kdy vysoké školy pomáhaly krajům i jednotlivým složkám IZS. Ať už to byla výroba dezinfenkce, či nanoroušek, která se realizovala také na univerzitách v regionu.

Rektoři MUR na svém ustavujícím zasedání diskutovali také o činnosti Meziregionální univerzitní rady směrem k MŠMT, Akademii věd ČR, Úřadu vlády ČR, Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství a také k Ministerstvu průmyslu a obchodu.

-pir-
s využitím zdrojů na: utb.cz a slu.cz
Foto: UTB

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce