Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Ze všech úhlů a v jeden den

Na den otevřených dveří, který jsme pořádali v sobotu 14. února na celé univerzitě, přišly stovky lidí. Návštěvníci dostali  informace o studiu, prohlédli si laboratoře i novou budovu G s aulou.

Po úvodním setkání v univerzitní aule, kde měly prezentace jednotlivé fakulty, pokračovali návštěvníci vedeni svým zájmem do jednotlivých laboratoří. Otevřely je fakulta strojní, fakulta textilní, fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a ústav zdravotnických studií. Laboratoře byly plné až do odpoledne, kdy den otevřených dveří končil.

Z auly i laboratoří jsme připravili fotogalerii zde.

Přihlášky ke studiu podávejte do 31. března

Den otevřených dveří na Technické univerzitě v Liberci byl dobrou příležitostí, jak si prohlédnout školu před podáváním přihlášek do prvních kol přijímacích řízení. Datum pro jejich podání je 31. března 2015. S několika výjimkami: Na obor textilní a oděvní návrhářství na fakultě textilní se mohou zájemci hlásit jen do 28. února, do navazujícího studia na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií se můžete hlásit do 30. dubna a na ústav zdravotnických studií až do 20. května.

Technické fakulty a ústav pořádají také druhá kola přijímacího řízení, v létě tohoto roku.

Přihlášky na všechny obory se podávají on-line přes rozhraní zde.

Den otevřených dveří ještě v únoru pořádají dvě naše fakulty:

Ekonomická fakulta – ve středu 18. února, od 10.00 a 12.00 hodin v sále univerzitní knihovny ve Voroněžské ulici

a

fakulta strojní – v sobotu 21. února, od 9.30 hodin, v areálu na Husově ulici.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce