Dva naši noví profesoři převzali dekret

Dva naši noví profesoři převzali dekret
Dva noví profesoři naší univerzity

Počet profesorů na naší univerzitě se dnešním dnem opět zvýšil. Profesor Pavel Němeček a profesor Pavel Mokrý dnes v Pražském Karolínu převzali jmenovací dekrety od ministryně školství Kateřiny Valachové. Prezident Miloš Zeman jmenoval celkem 52 profesorů a profesorek, ale opětovně odmítl předat jim jmenovací dekrety osobně na Hradě.

K dnešnímu dni má TUL 68 profesorů (z toho 2 ženy) v pracovním poměru a dalších 32 profesorů (z toho 4 ženy) na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

NOVÍ PROFESOŘI:

Profesor Pavel Němeček (*22. 6. 1963) z Katedry vozidel a motorů Fakulty strojní. Byl jmenován profesorem v oboru Konstrukce strojů a zařízení. Je absolvent Fakulty strojní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Na Technické univerzitě v Liberci působí od roku 1989. Zaměřuje se na měření a analýzy zvuku a na problematiku měření vibrací a s ní související technickou diagnostikou. V roce 1998 se habilitoval v oboru konstrukce strojů a zařízení. Aktivně přednáší, vede doktorandy a věnuje se vědecké práci. Je členem týmu lektorů v projektu Škola mistrů, vede Školicí a pilotní pracoviště TUL – SPECTRIS. V rámci mobilit akademických pracovníků přednáší na čtyřech vysokých školách v Německu na téma dynamika strojů, vibrace a hluk strojů a vibrační diagnostika. Je spoluautorem zahraniční monografie, autorem tří skript a čtyř překladů německých odborných příruček. Úzce spolupracuje s aplikační sférou, především na základě smluvního výzkumu, společných projektů a vzdělávacích aktivit. Na FS TUL založil Laboratoř technické diagnostiky, která se zabývá především měřením zvukové pohltivosti a zajišťuje podporu výuky v navazujícím magisterském studijním programu. V rámci funkce prorektora založil Centrum pro podporu transferu technologií, působí jako předseda Rady pro komercializaci.

Profesor Pavel Mokrý, Ph.D. (*24. 11. 1975) z Ústavu mechatroniky a technické informatiky, Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Byl jmenován profesorem v oboru Aplikované vědy v inženýrství. Je absolventem FM TUL, kde působí od roku 2004. Navázal tím na dlouhodobé vědecké stáže na prestižních institucích v Japonsku a Švýcarsku. V roce 2006 se úspěšně habilitoval v oboru Technická kybernetika. Zabývá se výzkumem piezoelektrických a feroelektrických materiálů, zejména se zaměřením na tvorbu termodynamických modelů tenkých feroelektrických filmů, piezoelektrických kompozitů a polymerů. Druhým pilířem jeho vědecké práce je výzkum možností použití piezoelektrických materiálů v konstrukci aktivních akustických metamateriálů a metapovrchů. Podílí se na řešení významných projektů českých grantových agentur. Aktivně přednáší a vede cvičení v předmětech zaměřených na elektrotechniku, elektroniku, materiálový výzkum a měření na FM, kde je zároveň členem oborové rady Aplikované vědy v inženýrství. Klade důraz zejména na výchovu doktorandů, jejichž práce jsou oceňovány mezinárodní vědeckou komunitou. Je autorem desítek článků v mezinárodních recenzovaných časopisech a ve sbornících významných konferencí. Je vyhledávaným recenzentem a vypracoval řadu posudků na vědecké příspěvky do významných mezinárodních časopisů a na projekty grantových agentur.

Byla bych ráda, abychom více zdůrazňovali hlavní úlohu univerzit, a to schopnost formovat kvalitní osobnosti a podporovat charakterové kvality budoucích absolventů. Také bych chtěla, aby si občané České republiky vzpomněli na to, že právě univerzity v dobách pro naši zemi velmi těžkých byly těmi ostrovy, které do poslední chvíle bránily hodnoty demokracie, svobody a našeho národního uvědomění, a činily tak po stovky let,“ uvedla po ceremoniálu ministryně Valachová.

Redakce T-UNI novým pánům profesorům blahopřeje.

-koč-
Foto: Vít Šimánek (ČTK) a MŠMT 

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645