Jsme členem sítě univerzit z Asie a Evropy ASEA-UNINET

Jsme členem sítě univerzit z Asie a Evropy ASEA-UNINET
Jsme členem sítě univerzit ASEA-UNINET

Technická univerzita se letos stala členem sítě univerzit z jihovýchodní Asie a Evropy ASEA-UNINET. Toto sdružení, v němž je v současné době zapojeno přes 80 členských univerzit z 20 zemí, vzniklo v roce 1994 s cílem iniciovat a realizovat spolupráci mezi akademickými institucemi nejen v oblasti mobility studentů a pedagogů, ale také v oblasti vědy a výzkumu.

V rámci této sítě se každý rok řeší okolo stovky výzkumných projektů, pořádají se různé odborné akce a udělují se stipendia na výzkumnou činnost.  Soustřeďují se na:

Science and Technology
Economic and Social Sciences
Health, Pharmacy and Medicine
Humanities, Culture and Music

Každá země má svého národního koordinátora, který může dále zprostředkovat kontakty na jednotlivé univerzity. Za Českou republiku jím je rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs. „Členy této sítě jsou zatím dvě české univerzity – ČVUT Praha a Technická univerzita v Liberci. Několik dalších českých vysokých škol ale již prochází pocesem přijetí,“ řekl profesor Kůs.

Zdůraznil, že Technická univerzita v Liberci soustavně pracuje na prohlubování své internacionalizace a zintenzivňuje úsilí při navazování o udržení vztahů se zahraničními univerzitami. Připomněl také, že vasijských zemích neustále roste poptávka po kvalitním studiu na vysokých školách v Evropě. A jsou na evropských univerzitách vítáni. Počet zahraničních studentů je podle něj pro univerzity stále cennějším ukazatelem internacionalizace akademického prostředí, který má pro univerzity vítaný finanční efekt.

 „Na naši univerzitu přichází stále více cizinců z Asie, kteří bezpochyby přispívají k internacionálnímu charakteru univerzity a jejího výzkumu. Velká část z nich je na fakultě textilní a strojní. Připravujeme konkrétní možnosti spolupráce v oblasti výuky a vědy, ale také v koncipování společných studijních programů. Je velmi důležité, aby k nám přicházeli zahraniční studenti především doktorských studijních programů, u nichž se předpokládá, že se stanou vědeckými pracovníky.  Spolupráce s prestižními technicky zaměřenými univerzitami je jistě velkým přínosem.Cenné jsou pro nás také nové kontakty, poznávání jiného přístupu k práci a také zlepšování jazykových dovedností,“ řekl profesor Kůs.

Technická univerzita v Liberci se zaměřuje již delší dobu na rozvoj styků s partnery v oblasti jihovýchodní Asie.  To, že je členem evropské sítě vysokých škol ASEA UNINET,  by mělo podle něj její spolupráci se zahraničními partnery v tomto regionu usnadnit.

Více o ASEA UNINET  najdete na: http://asea-uninet.org/

J. Kočárková

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385