Akademické koordinační středisko slaví 25 let

Konzulka Eva Reinöhlová.JPG
Konzulka Eva Reinöhlová si také ve středu připomněla 25 let ACC

Při té příležitosti se na naší univerzitě sešli zástupci partnerských institucí v Akademickém koordinačním středisku (ACC) a další hosté. Pozvání přijala kromě starosty Žitavy Thomase Zenkera konzulka ČR v Drážďanech Eva Reinöhlová.

Za Technickou univerzitu v Liberci pozdravili hosty prorektoři Soňa Jandová a Jiří Kraft. Ten také v úvodu v zastoupení rektora Zdeňka Kůse předal prezidenství ACC do rukou Elżbiety Sobczak, děkance z Ekonomické univerzity v Jelení Hoře.

U příležitosti 25 let existence Akademického koordinačního střediska při Eruroregionu Nisa předala prorektorka Soňa Jandová ocenění spolupracovníkům z partnerských zemí Euroregionu Nisa. „Ocenění patří našim dlouholetým partnerům a spolupracovníkům za 25 let činnosti pro Akademické koordinační středisko. Jsou mezi nimi zakládající členové ACC, ale i zástupci vysokých škol sdružených v Akademickém koordinačním středisku, kteří svojí angažovaností a podporou přeshraniční spolupráce přispěli k rozvoji vzájemných vztahů v oblasti vědecko-výzkumných projektů, společných studentských workshopů a mobilit,“ uvedla ve středu na výroční konferenci Soňa Jandová.

Kromě primátora Žitavy a konzulky ČR v Drážďanech se jí zúčastnili zástupci Euroregionu Nisa, například liberecká krajská radní Radka Loučková Kotasová či Bartosz Bartniczak z Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

ACC vzniklo v roce 1991 za účelem koordinace vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti pedagogických a odborných pracovníků vysokých škol v Euroregionu Nisa. V současné době sdružuje šest vysokých škol. Jsou to: Technická univerzita v Liberci, Hochschule Zittau/Görlitz, IHI Zittau, Politechnika Wroclawska, Universytet Ekonomiczny ve Wroclawiu a vysoká škola univerzitního typu - Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze.

ACC pořádá každoročně pro studenty nejméně dvě mezinárodní konference. Cílem konferencí je výměna zkušeností studentů a doktorandů, prezentace odborných témat a výsledků studentských vědeckých prací a také zároveň neformální setkání studentů. Jednou za dva roky se koná pravidelná konference partnerských instiutcí.

-pir-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce