1953: člověk stanul na Mt. Everestu a v Liberci vznikla univerzita

rektor Miroslav Brzezina
Desátý rektor v dějinách TUL. Miroslav Brzezina

Technická univerzita v Liberci včera oslavila výročí 65 let od svého vzniku. Byla založena v roce 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci. Dodnes je jedinou veřejnou vysokou školou v Libereckém kraji.

Univerzita si 65 let připomíná po celý podzim, oslavy se prolínají s oslavami 100 let od založení Československa. Jejich vrcholem bylo včerejší slavnostní zasedání vědecké rady fakulty strojní, která byla zakládající fakultou Technické univerzity v Liberci.

„Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci jako jediná fakulta tehdejší Vysoké školy strojní byla založena na tradicích průmyslu v Liberci a jeho okolí. Liberecko bylo už od dob Rakouska-Uherska silným průmyslovým regionem, a proto založení Vysoké školy strojní bylo adekvátním krokem nejenom pro podporu průmyslu, ale i pro rozvoj regionu,“ připomněl na včerejším slavnostním zasedání vědecké rady děkan fakulty strojní Petr Lenfeld.

Křištálové plakety fakulty strojní

Profesor Lenfeld udělil včera pamětní křišťálovou plaketu fakulty strojní emeritním rektorům Bohuslavu Střížovi, Davidu Lukášovi, Vojtěchu Konopovi a Zdeňkovi Kůsovi. Oceněni byli také emeritní děkani fakulty strojní Ludvík Prášil, Petr Louda a Miroslav Malý.

Za dlouholetou práci pro fakultu převzali ocenění Iva Nová, Jaroslav Beran, Lubomír Moc a Petr Novotný a za dlouhodobou spolupráci s fakultou Michael Oeljeklaus ze Škoda Auto a Pavel Šimák z ČEZu. Křišťálovou trofej udělil Petr Lenfeld také děkanům českých strojních fakult: Ivo Hlavatému z VŠB-TU Ostrava, Milanovi Edlovi ze ZČU v Plzni, Jaroslavu Katolickému z VUT v Brně, Romanu Čermákovi z UTB Zlín a také děkanovi SF STU v Bratislavě Lubomíru Šoošovi.

Pamětní trofej získali také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, kvestor TUL Vladimír Stach a jako první ji z rukou děkana převzal rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina:

„Rád bych u příležitosti oslav 65 let fakulty strojní poděkoval všem jejím zaměstnancům, bývalým i současným, za úsilí, které věnovali založení a rozvoji naší alma mater. Od založení po dnešek to mnohdy byla cesta trnitá,“ uvedl ve svém slavnostním projevu rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina a dodal:

„Ostatně i dnes se potýkáme s řadou problémů, z nichž patrně největší je spojen s demografickým propadem kohorty osmnácti- a devatenáctiletých. Přáli bychom si více motivovaných studentů, zejména pro technické a přírodovědné obory. Všeobecný pokles zájmu o tyto obory se netýká jen naší univerzity, ale i ostatních univerzit u nás i v Evropě.“

Dobré, motivované a odvážné studenty popřál liberecké univerzitě také oceněný bratislavský děkan Lubomír Šooš a přidal i další přání: „Přeji vám také dobré pedagogy. Pedagog musí zasít semeno poznání, starat se o něj, okopávat a plít, aby toto semeno vyrostlo do síly a aby z něho vzešel plod poznání. Víme, že vzdělání je největším bohatstvím člověka, společnosti a v tomto smyslu nejsem nikdy dostatečně vzdělaní.“

První absolventi a velvyslanec

Právě bratislavská technika stála u zrodu naší univerzity. Protože z jejích řad byl ministerstvem povolán Josef Kožoušek, aby uvedl libereckou vysokou školu v život a stanul v jejím čele jako první rektor. Na pomoc jako asistenta si k tomu vzal mladého kolegu z bratislavské školy Vojtěcha Drába, svého pozdějšího nástupce v rektorském úřadu.

Petr Lenfeld včera předal almanach fakulty prvním absolventům VŠS v Liberci. Byli mezi nimi Josef Mevald, Jan Šálek, Pavel Jelínek, Jiří Svoboda a deset dalších bývalých spolužáků, jejichž studentská léta kolem absolventského roku 1958 připomněl sestřih dobových filmových záběrů.

V roce 1953, 1. října, jich na nově ustavené VŠS v Liberci nastoupilo ke studiu 259, mezi nimi pět dívek a také dva korejští studenti.

Mezi hosty byli včera kromě oceněných také členové Vědecké rady Fakulty strojní TUL, jejího akademického senátu a akademické obce naší univerzity v čele s prorektory, děkankou a děkany, ředitelem CxI, proděkankami a proděkany našich sedmi fakult, pozvání přijali také zástupci armády, správy a další hosté. V auditoriu slavnostnímu zasedání přihlížel velvyslanec Spojených států v České republice Stephen B. King. Rozhovor s ním uveřejníme na T-UNI v nejbližších dnech.

Hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu zastoupil na oslavách 65 let fakulty a univerzity jeho náměstek Petr Tulpa, který ve své zdravici uvedl, že „v Libereckém kraji není možné dělat jakýkoliv vývoj a posun kupředu bez Technické univerzity v Liberci“.

Oslavy pokračují

Závěr včerejších oslav se přesunul do centra města do Šaldova divadla, kde hosté a přátelé univerzity zhlédli a vyslechli muzikál Sugar.

Výročí založení VŠS-VŠST-TUL si dále univerzita připomene 17. listopadu koncertem Tata Bojs v univerzitní aule a 23. listopadu představením Hrdý Budžes v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.

-red-

Možná Vás bude zajímat
FOTOGALERIE ze včerejších oslav

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce