Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Pryž byla tématem špičkové mezinárodní konference

Vědci z Evropy, USA, Kanady i Japonska přednášeli 1.–4. září na konferenci zaměřené na konstitutivní modelování pryže 9th European Conference on Constitutive Models for Rubber, ECCMR 2015, kterou pořádala naše katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti.

Konference se koná jednou za dva roky, Česká republika byla na listině pořadatelů poprvé. Pro setkání 150 vědkyň a vědců z 23 zemí vybrala pořadatelská katedra naší fakulty strojní hotel Diplomat v Praze.

„Velký počet příspěvků byl věnován výzkumu životnosti pryže, její únavě, porušení a šíření trhlin. Dalším zajímavým okruhem je modelování neelastického chování pryže, relaxace, krípu a trvalé deformace. Velká pozornost byla věnována pryžovým magnetosensitivním či elektrosensitivním ,smart‘ kompozitům,“ shrnuje pětidenní intenzivní program vedoucí katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti fakulty strojní Iva Petríková.

Největší pozornosti se těšily příspěvky tří vyzvaných přednášejících Dr. Alana Muhra z Tun Abdul Razak Research Centre (TARRC) R&D, jednoho ze zakladatelů konference profesora Michaela Kaliskeho z Technische Universität Dresden a profesora Jean-Benoit Le Cama z CNRS-Université de Rennes 1.

Všechny příspěvky od špičkových vědeckých pracovníků v oboru pryže jsou shrnuty ve sborníku, jehož editorkami jsou Bohdana Marvalová a Iva Petríková z katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti naší univerzity. Sborník vyšel u londýnského nakladatelství Taylor & Francis, je k dispozici na knižním trhu a v nadcházejících dnech bude dostupný také v naší univerzitní knihovně.

Pryž je směsí přírodního kaučuku původně z Jižní Ameriky a dalších materiálů, ve světě došla většího rozšíření až po objevu vynálezu vulkanizace Charlesem Goodyearem v roce 1839. V 70. letech 19. století byla vynalezena také syntetická pryž, která dnes tvoří zhruba 70% celkově vyprodukované pryže.

Pryž nachází uplatnění především v automobilovém průmyslu (68 % světově vyprodukované pryže se nachází v pneumatikách), v obuvnictví (5 % světové produkce), ve strojírenství, při výrobě produktů z latexu, lepidel ad.

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem chování pryží a jeho numerickou simulací již více než 15 let a má v tomto oboru za sebou řadu úspěšných projektů.

Patří k nim experimentální určení mechanických vlastností pláště pneumatických pružin a numerická simulace jejich odezvy, termomechanická odezva „smart“ pryžových kompozitů vyztužených pleteninou a tkaninou ze slitiny s tvarovou pamětí, výzkum odezvy pryžových segmentů používaných k odpružení tramvajových kol, výzkum třecích vlastností pryží používaných k výrobě dopravníkového pásu nebo vyšetřování změny mechanických vlastností pryžových materiálů v závislosti na teplotních změnách.

Výroční desáté pokračování mezinárodní konference zaměřené na pryž se bude konat za dva roky v Mnichově.

Radek Pirkl

Foto: organizátoři akce

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce