pátek 10. červenec 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > Žijeme v prostředí zamořeném radioaktivitou?

Žijeme v prostředí zamořeném radioaktivitou?

Workshop o radioaktivitě v ČR (3).JPG

Radioaktivita přírodního prostředí v České republice z hlediska různých geofyzikálních polí a s dopadem na životní prostředí i lidský organismus byla tématem přednášky profesora Milana Matolína z Přírodovědecké fakulty UK. Byla jedním z bodů programu workshopu „Aplikace geofyziky při ochraně a využití přírodních zdrojů“, kterou v rámci tříletého „Mezinárodního vzdělávacího projektu - udržitelné a efektivní využívání zdrojů“ pořádali členové Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na naší univerzitě v pátek 18. května. Projekt podporuje Evropská unie z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

Milan Matolín ukázal posluchačům mapy radioaktivity ČR podávající údaje o hodnotách a rozšíření přírodních a umělých zdrojů radiace, připomněl havárie jaderných elektráren, hovořil o dopadu těžby uranu a uhlí na životní prostředí. „V padesátých a šedesátých letech se například používal odpad z dolů jako stavební materiál nebo jako podsyp při stavbě silnic. Řada objektů byla zbourána, na některých cestách je ještě patrna zvýšená intenzita radioaktivity,“ řekl profesor Matolín, zdůraznil ale, že radioaktivita je v ČR dobře monitorována.

Dalším zajímavým tématem pátečního setkání byla přednáška Jana Valenty z Přírodovědecké fakulty UK na téma vzniku hornin. „Pokud známe původ hornin, můžeme efektivněji hledat zdroje surovin a odhadnout náklady na jejich těžbu. Když poznáme základní souvislosti, můžeme tyto poznatky uplatnit například i ve stavebnictví a v oblasti ochrany životního prostředí,“ řekl Jan Valenta.

Páteční workshop byl mimo jiné také příležitostí představit monitoring horninových puklin v bedřichovském tunelu, na kterém se liberečtí vědci podílejí od roku 2012. „Aktivní seismickou metodou a pomocí odporového tomografu sledujeme šíření mechanického zvukového pulsu v hornině. Tyto poznatky mají obecně význam pro sledování změn v horninách, které lze použít při plánování strategických staveb, jako jsou například mosty a výškové budovy. Velký význam mají při stanovení podmínek pro případná uložiště radioaktivního odpadu,“ řekl Lubomír Slavík z FM TUL.

Právě stanovení a řešení otázek souvisejících s efektivním využitím regionálních přírodních zdrojů, mapováním dopadů lidské činnosti, rekultivace postižených oblastí a ochrana životního prostředí – to jsou důvody, proč se pravidelně scházejí odborníci z Technické univerzity v Liberci se svými  tradičními partnery: Vysokou školou v Žitavě a Zhořelci (oblast environmentální techniky), Vysokou školou technickou a hospodářskou v Drážďanech (oblast geotechniky) a Univerzitou Karlovou (oblast aplikované geologie).

„Zaměřujeme se na aktuální otázky v česko-německém pohraničí, přičemž naší parketou je oblast aplikované informatiky,“ informoval vedoucí projektu za českou stranu Jan Šembera a zdůraznil výrazné synergické efekty při společném využívání přístrojového vybavení a při společném vědeckém bádaní.

Vzdělávacích akcí se mohou zúčastnit studenti i akademičtí pracovníci. Tou nejbližší je druhá část terénního cvičení v okolí Hejnic a Smědavy „Hydrologie, protipovodňová opatření, příroda a krajina zasažená těžbou v Trojmezí“ v pátek 1. června 2018 (cca od 8.00–18.15). Podrobný program workshopu najdete zde.

-red-

28.02. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání