Cílíme na excelentní výzkum – TUL založila společnou laboratoř s Akademií věd ČR

IMG_2894-2.jpg
Rektor TUL Miroslav Brzezina (vlevo) a ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Miroslav Chomát podespisují smlouvu o spolupráci. Mimo jiné přinese zřízení společné Laboratoře mechaniky tekutin a termodynamiky. Foto: Adam Pluhař

Užší spolupráci na výuce a základním i aplikovaném výzkumu, ale i lepší dosahování na společné projekty. Tyto benefity obsáhne nově uzavřená smlouva mezi Technickou univerzitou v Liberci a Ústavem termomechaniky Akademie věd ČR. Mimo jiné přinese zřízení a provozování společné Laboratoře mechaniky tekutin a termodynamiky.

„Věřím, že smlouva povede k prohloubení vzájemné spolupráce a usnadní a zintenzivní vědeckou práci,“ řekl rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina během podpisu smlouvy.

Obě strany se zavázaly k provozování společného pracoviště, které zajistí vysokou úroveň výzkumu v oblasti mechaniky tekutin, interakce tekutin s pružnými tělesy, termodynamiky a sdílení tepla. Nově zřízená laboratoř nahradí dvě dřívější společná pracoviště „Laboratoř optických měřicích metod“ a „Laboratoř tkáňové biomechaniky“.

„Tato smlouva reflektuje současný vývoj. Některé oblasti spolupráce jsme utlumili, jiné naopak zvýrazníme. A věříme, že spolupráce v rámci jedné laboratoře bude efektivnější,“ řekl ředitel Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR (ÚT) Miroslav Chomát.

Vzájemné spojenectví TUL a ÚT umožní společný výzkum v oblasti mechaniky tekutin a termodynamiky, numerických simulací proudění, sdílení tepla, interakcí s poddajnými tělesy a modelování termofyzikálních vlastností tekutin.

Podpisem smlouvy obě strany stvrdily také zájem na spolupráci v oblasti výuky na TUL. Ta se spolu s oblastí výzkumu týká Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM) a Fakulty strojní TUL.

V oblasti výzkumu obě instituce společně pracovaly nebo stále pracují na třech projektech. Součástí jednoho z projektů základního výzkumu, který řeší aeroelastického kmitání v lopatkových strojích, v turbínách a kompresorech, jsou i odborníci z Duke Univerzity, N.C., USA. „Úzká součinnost je výhodná pro obě strany. Ústav termomechaniky má desítky let zkušeností s experimentální aerodynamikou vysokých rychlostí, my zase máme výborné experimentální vybavení na měření a analýzu těch dějů. Společně můžeme dosahovat špičkových vědeckých výsledků,“ nastínil Petr Šidlof z Ústavu nových technologií a aplikované informatiky FM.

„V souvislosti s podpisem smlouvy počítám s tím, že dojde k rozšíření spolupráce a k rozsáhlejšímu využití vybavení, které bude nyní k dispozici. Dohromady dáme komplexnější portfolio výzkumných oblastí, na nichž jsme schopní společně pracovat. Velkým benefitem bude také společné připravování projektů a věřím, že se zvýší naše šance na úspěch,“ uvedl děkan Fakulty strojní Jaromír Moravec.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce