David Lukáš je dvojnásobným profesorem. Nový titul pomůže rozvoji bioinženýrství na TUL

nz9_3993-2.jpg
Prezident ČR Petr Pavel, profesor et profesor David Lukáš a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Foto: MŠMT

Emeritní rektor Technické univerzity v Liberci profesor David Lukáš získal svoji druhou profesuru, tentokrát v oboru biofyzika. Jmenovací dekret převzal ve Velké aule pražského Karolina spolu se 72 dalšími profesorkami a profesory z rukou prezidenta republiky Petra Pavla a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka.

Ministr Bek v projevu připomněl, že vybavení českých vysokých škol je srovnatelné s pracovišti ve vyspělém světě a naše vysoké školy jsou atraktivní i pro studenty a akademiky ze zahraničí. České vysoké školství ale podle ministra čelí novým výzvám, jež souvisí s potřebou zajistit lépe vyprofilované profesní vysoké školství, rozvoj vědecké excelence na výzkumných univerzitách a jasnější formulaci požadavků toho, co společnost prostřednictvím státu od vysokých škol očekává. „Věřím, že díky společnému úsilí budeme schopni postavit vysoké školství na pevnějších a modernějších základech. A právě k tomu můžete výrazně přispět i vy,“ řekl ministr Mikuláš Bek. Celý projev

„Získání tohoto titulu umožní další rozvoj oddělení bioinženýrství na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL směrem k akreditaci doktorského studijního programu orientovaného na problematiku bioinženýrství,“ říká k získání druhého profesorského titulu David Lukáš, vedoucí oddělení Bioinženýrství na Katedře chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a dodává: „Druhý profesorský titul pro mne znamená především závazek ke zkoumání nanovlákenné fáze mimobuněčné hmoty a jejích umělých náhrad, tak zvaných tkáňových nosičů, fyzikálními nástroji a přístupy.“

Prof. et prof. RNDr. David Lukáš, CSc. získal svoji první profesuru v oboru textilní technika. Vědec se zabývá zejména vývojem a optimalizací tvorby nanovlákenných materiálů a jejich testováním pro aplikace v medicíně. Věnuje se tématům spojeným se stereologií či hodnocením morfologie nanovlákenných materiálů a to jak „čerstvě“ vyrobených tak v průběhu jejich degradačního procesu. Stále se zaměřuje i na odhalování teoretických předpokladů pro proces zejména střídavého elektrického zvlákňování na základně fyzikálních principů.

Nanovlákenné materiály jako křídla vážek

V základním výzkumu jsou aktuální výzkumné práce prof. Lukáše spojeny s biomimetikou, tedy napodobováním antibakteriální struktury povrchu křídel vážek a cikád a to ve formě výroby speciálně upravovaných nanovlákenných materiálů a jejich testování. Stále řídí svůj tým v oblastech zaměřených na vývoj, výrobu, optimalizaci a fyzikálně-chemické a biologické testování pokročilých materiálů pro tkáňové nosiče zejména pro regeneraci kostí, kůže a cév.

Profesor Lukáš se zaměřuje na biofyziku mimobuněčné hmoty (extracelulární matrix) s cílem vytvářet co nejvhodnější materiály pro regeneraci tkání. Druhý profesorský titul Davida Lukáše, tentokrát v oblasti biofyziky, je dalším krokem k rozvoji oblasti bioinženýrství na Katedře chemie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL (FP). „Biofyzika je nedílnou součástí multidisciplinárního oboru bioinženýrství a díky získání tohoto profesorského titulu bude možné plnohodnotně žádat o získání doktorského studijního programu Bioinženýrství, o který se na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické náš tým pod vedením profesora Lukáše snaží. Jde o to přilákat a moci patřičně vzdělávat mladé odborníky v tomto moderním oboru, který vyžaduje významný podíl přírodovědného základu a jeho propojení s inženýrskými disciplínami,“ zdůrazňuje docentka Eva Kuželová Košťáková, spolupracovnice profesora Lukáše z oddělení Bioinženýrství FP.

 

Inspirativní osobnost Davida Lukáše podporuje a motivuje vlastním příkladem své kolegy a to nejen z katedry chemie. „Profesor Lukáš je důvodem, proč jsem vstoupil do světa akademiků a zahájil doktorandské studium. Jeho vášeň pro výzkum a učení je inspirativní. Způsob, jakým zachází s lidmi a neustále se snaží zlepšovat svou komunitu, mě přivedl k tomu, že jsem ho považoval za velký vzor jak uvnitř, tak mimo akademický aspekt. Mohu s jistotou prohlásit, že je to velký učenec a skutečný gentleman,“ říká Juan Pablo Perez Aguilera, doktorand Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL původem z Kolumbie.

„Davidu Lukášovi vděčím za inspiraci i konkrétní podněty v posledních pěti letech mého výzkumu a dalších aktivit. Jeho otevřená mysl překračuje nejen obory biofyziky a chemie, ale oslovuje ke spolupráci i kolegy ze společenských a humanitních věd. Je to uzel v síti lidí různých odborností, generací i světonázorů. Díky tomu mám tu čest s ním spolupracovat i já,“ řekl zase Michal Trčka z Katedry filozofie FP, vydavatel revue Academix a člen Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice.

Adam Pluhař

S využitím tiskové zprávy MŠMT

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce