Ekonomická fakulta pracuje na prohloubení spolupráce s asijskými univerzitami

Obr. 10-2.jpg
Děkan Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek na mezinárodní vědecké konferenci RTBEC2024 pořádané na Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Foto: archiv EF TUL

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci (EF) rozvíjí užší spolupráci s jihovýchodní Asií na poli studentských výměn i výzkumu. Jeden z chystaných společných výzkumů půjde dokonce napříč třemi světadíly.

Vedení fakulty se snaží využívat potenciálu celé oblasti jihovýchodní Asie a staví na vzájemné atraktivitě. „Pracujeme na tom, aby se tato spolupráce rozvíjela a prohlubovala. Domníváme se, že nabízí zajímavý potenciál pro obě strany. Jihovýchodní Asie je region, který rychle roste nejen populačně, ale i ekonomicky a geopoliticky a nevidět v něm příležitost pro spolupráci by byla podle mého názoru velká chyba. Měli bychom usilovat o to, abychom byli vzorem pro partnery ze zemí tohoto regionu, protože i oni mohou být pro nás velkým zdrojem inspirace,“ říká děkan EF Aleš Kocourek.

V regionu jihovýchodní Asie spolupracuje EF s několika univerzitami v oblasti výměny studentů a akademických pracovníků, spolupráce běží také v oblasti vědy a výzkumu. Loni v prosinci navštívila proděkanka pro zahraniční vztahy EF Lenka Strýčková s děkanem fakulty Alešem Kocourkem partnerské univerzity na Tchaj-wanu a v Thajsku. Cílem cesty bylo podpořit stávající projekty vzájemné spolupráce a seznámit se osobně s novými reprezentanty partnerských ekonomických fakult.  Během této cesty navázali kontakt také s ekonomickými fakultami univerzit, s nimiž má nebo v blízké době bude mít Technická univerzita v Liberci uzavřena memoranda o spolupráci.

Cesta, která propojila univerzity

Oba představitelé EF se na Tchaj-wanu setkali nejen s novým děkanem National Taipei University of Business, D’Arcym Caskeyem, ale také s děkanem School of Management, National Taiwan University of Science and Technology (tzv. Taiwan Tech), Mei H. C. Ho. „Právě Taiwan Tech je strukturou svých součástí velmi podobný Technické univerzitě v Liberci a jednání na úrovni děkanů měla za cíl přispět k intenzivnějšímu naplňování dvoustranného memoranda o spolupráci, které je mezi oběma univerzitami uzavřeno již řadu let,“ zmiňuje děkan Kocourek.

Děkan a proděkanka EF na Tchaj-wanu jednali rovněž se zástupci České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji vedené v současné době Davidem Steinke a Martinou Rubeškovou. Ostatně v České ekonomické a kulturní kanceláři v Tchaj-peji získává cenné zkušenosti a praxi i student EF TUL Adam Soltan.

„Každoročně vysíláme dva naše studenty na semestrální studijní pobyt na National Taipei University of Business na Tchaj-wanu. Letos vyjede Karolína Kovařičová a Jakub Čeřovský. Loňští studenti Adam Soltan a Romana Kittnerová si nakonec svůj pobyt v Tchaj-peji ještě o semestr prodloužili. Fakulta tyto zahraniční studijní pobyty finančně podpořila z Fondu mobility EF a rektor Technické univerzity v Liberci z prostředků Programu na podporu strategického řízení vysokých škol,“ doplňuje detaily proděkanka Lenka Strýčková. Na Ekonomickou fakultu ze stejné školy pravidelně přijíždějí tchaj-wanští studenti a stráví v Liberci obvykle jeden semestr svého studia.

 

V thajském Bangkoku proděkanka Strýčková s děkanem Kocourkem navštívili další dvě ekonomické fakulty, Faculty of Business Administration na Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) vedenou děkanem Khahanem Na-Nanem a Faculty of Business Administration and Information Technology na Rajamangala University of Tawan-Ok.

Během pracovních schůzek bylo dohodnuto spolupořádání mezinárodní vědecké konference na RMUTT Global Business and Economics Conference 2024 (RTBEC2024) na počátku února 2024 a podrobnosti připravované žádosti o podporu vzájemné spolupráce z prostředků Erasmus+.

Konference RTBEC2024 v panelové diskuzi i v odborných sekcích řešila aktuální otázky udržitelnosti, etiky a podnikatelských rizik a nabídla srovnání různých inovativních řešení ze všech koutů světa. Děkan Kocourek se na pozvání thajských kolegů zúčastnil úvodní panelové diskuze i jednání v odborných sekcích. „Ukázalo se, že jedno z aktuálně řešených výzkumných témat jak na Rajamangala University of Technology Thanyaburi, tak i na Western Sydney University a na Technické univerzitě v Liberci je odolnost podniků vůči externím šokům (tzv. resilience). Připravujeme tedy společný výzkum, který by měl napříč nejméně třemi světadíly identifikovat, jaké faktory přispívají k vyšší odolnosti a životaschopnosti mikropodniků, malých a středních podniků v období nečekaných zvratů a změn,“ přibližuje děkan Kocourek.

Česko jako atraktivní země pro studentské výměny

Z pohledu studentských výměn je Česko a Evropa pro studenty z Tchaj-wanu nebo Thajska velmi atraktivní a platí to i obráceně. „Pokud jde o spolupráci mezi akademickými pracovníky, řešíme řadu společných témat a mezinárodní srovnání v tomto ohledu představuje skvělou a žádanou přidanou hodnotu pro naše výzkumné týmy. Obě strany mají ve svém regionu velkou síť dalších partnerů, kterou je možné v oblasti vědy a výzkumu využít,“ říká děkan Kocourek a dodává: „Strávit celý semestr nebo dokonce akademický rok v zahraničí má zcela nenahraditelný význam. Proto se na EF TUL snažíme tuto možnost nabídnout a zajistit pro každého, kdo o ni stojí. Evropa je zajímavá svojí pestrostí a diverzitou, ale Tchaj-wan je pro naše studentky a studenty nejen geograficky, ale i kulturně opravdu velmi vzdálená a exotická země. Poznat ji a zažít bude – vedle bezesporu jedinečné položky v životopisu našich studentek a studentů – také zkušenost, která jim otevírá úplně nové možnosti a obzory a často jim od základu změní pohled na celý svět.“

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 234