Ekonomická fakulta pracuje na prohloubení spolupráce s asijskými univerzitami

Obr. 10-2.jpg
Děkan Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek na mezinárodní vědecké konferenci RTBEC2024 pořádané na Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Foto: archiv EF TUL

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci (EF) rozvíjí užší spolupráci s jihovýchodní Asií na poli studentských výměn i výzkumu. Jeden z chystaných společných výzkumů půjde dokonce napříč třemi světadíly.

Vedení fakulty se snaží využívat potenciálu celé oblasti jihovýchodní Asie a staví na vzájemné atraktivitě. „Pracujeme na tom, aby se tato spolupráce rozvíjela a prohlubovala. Domníváme se, že nabízí zajímavý potenciál pro obě strany. Jihovýchodní Asie je region, který rychle roste nejen populačně, ale i ekonomicky a geopoliticky a nevidět v něm příležitost pro spolupráci by byla podle mého názoru velká chyba. Měli bychom usilovat o to, abychom byli vzorem pro partnery ze zemí tohoto regionu, protože i oni mohou být pro nás velkým zdrojem inspirace,“ říká děkan EF Aleš Kocourek.

V regionu jihovýchodní Asie spolupracuje EF s několika univerzitami v oblasti výměny studentů a akademických pracovníků, spolupráce běží také v oblasti vědy a výzkumu. Loni v prosinci navštívila proděkanka pro zahraniční vztahy EF Lenka Strýčková s děkanem fakulty Alešem Kocourkem partnerské univerzity na Tchaj-wanu a v Thajsku. Cílem cesty bylo podpořit stávající projekty vzájemné spolupráce a seznámit se osobně s novými reprezentanty partnerských ekonomických fakult.  Během této cesty navázali kontakt také s ekonomickými fakultami univerzit, s nimiž má nebo v blízké době bude mít Technická univerzita v Liberci uzavřena memoranda o spolupráci.

Cesta, která propojila univerzity

Oba představitelé EF se na Tchaj-wanu setkali nejen s novým děkanem National Taipei University of Business, D’Arcym Caskeyem, ale také s děkanem School of Management, National Taiwan University of Science and Technology (tzv. Taiwan Tech), Mei H. C. Ho. „Právě Taiwan Tech je strukturou svých součástí velmi podobný Technické univerzitě v Liberci a jednání na úrovni děkanů měla za cíl přispět k intenzivnějšímu naplňování dvoustranného memoranda o spolupráci, které je mezi oběma univerzitami uzavřeno již řadu let,“ zmiňuje děkan Kocourek.

Děkan a proděkanka EF na Tchaj-wanu jednali rovněž se zástupci České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji vedené v současné době Davidem Steinke a Martinou Rubeškovou. Ostatně v České ekonomické a kulturní kanceláři v Tchaj-peji získává cenné zkušenosti a praxi i student EF TUL Adam Soltan.

„Každoročně vysíláme dva naše studenty na semestrální studijní pobyt na National Taipei University of Business na Tchaj-wanu. Letos vyjede Karolína Kovařičová a Jakub Čeřovský. Loňští studenti Adam Soltan a Romana Kittnerová si nakonec svůj pobyt v Tchaj-peji ještě o semestr prodloužili. Fakulta tyto zahraniční studijní pobyty finančně podpořila z Fondu mobility EF a rektor Technické univerzity v Liberci z prostředků Programu na podporu strategického řízení vysokých škol,“ doplňuje detaily proděkanka Lenka Strýčková. Na Ekonomickou fakultu ze stejné školy pravidelně přijíždějí tchaj-wanští studenti a stráví v Liberci obvykle jeden semestr svého studia.

 

V thajském Bangkoku proděkanka Strýčková s děkanem Kocourkem navštívili další dvě ekonomické fakulty, Faculty of Business Administration na Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) vedenou děkanem Khahanem Na-Nanem a Faculty of Business Administration and Information Technology na Rajamangala University of Tawan-Ok.

Během pracovních schůzek bylo dohodnuto spolupořádání mezinárodní vědecké konference na RMUTT Global Business and Economics Conference 2024 (RTBEC2024) na počátku února 2024 a podrobnosti připravované žádosti o podporu vzájemné spolupráce z prostředků Erasmus+.

Konference RTBEC2024 v panelové diskuzi i v odborných sekcích řešila aktuální otázky udržitelnosti, etiky a podnikatelských rizik a nabídla srovnání různých inovativních řešení ze všech koutů světa. Děkan Kocourek se na pozvání thajských kolegů zúčastnil úvodní panelové diskuze i jednání v odborných sekcích. „Ukázalo se, že jedno z aktuálně řešených výzkumných témat jak na Rajamangala University of Technology Thanyaburi, tak i na Western Sydney University a na Technické univerzitě v Liberci je odolnost podniků vůči externím šokům (tzv. resilience). Připravujeme tedy společný výzkum, který by měl napříč nejméně třemi světadíly identifikovat, jaké faktory přispívají k vyšší odolnosti a životaschopnosti mikropodniků, malých a středních podniků v období nečekaných zvratů a změn,“ přibližuje děkan Kocourek.

Česko jako atraktivní země pro studentské výměny

Z pohledu studentských výměn je Česko a Evropa pro studenty z Tchaj-wanu nebo Thajska velmi atraktivní a platí to i obráceně. „Pokud jde o spolupráci mezi akademickými pracovníky, řešíme řadu společných témat a mezinárodní srovnání v tomto ohledu představuje skvělou a žádanou přidanou hodnotu pro naše výzkumné týmy. Obě strany mají ve svém regionu velkou síť dalších partnerů, kterou je možné v oblasti vědy a výzkumu využít,“ říká děkan Kocourek a dodává: „Strávit celý semestr nebo dokonce akademický rok v zahraničí má zcela nenahraditelný význam. Proto se na EF TUL snažíme tuto možnost nabídnout a zajistit pro každého, kdo o ni stojí. Evropa je zajímavá svojí pestrostí a diverzitou, ale Tchaj-wan je pro naše studentky a studenty nejen geograficky, ale i kulturně opravdu velmi vzdálená a exotická země. Poznat ji a zažít bude – vedle bezesporu jedinečné položky v životopisu našich studentek a studentů – také zkušenost, která jim otevírá úplně nové možnosti a obzory a často jim od základu změní pohled na celý svět.“

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385