Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Evropský parlament mládeže zasedal na TUL. Zabýval se i vědou a výzkumem

Anežka_CZ_CW 2-3.jpg
V učebně TUL právě zasedá jedna z komisí Evropského parlamentu mládeže. Foto: EPM

Technická univerzita v Liberci hostila třídenní konferenci Evropského parlamentu mládeže v ČR Liberec 2021 zaměřenou na vědu a technologický pokrok. Na 80 studentů středních škol z několika evropských zemí, 50 facilitátorů a 10 učitelů se zaměřilo na budoucnost a v prostorách TUL v angličtině diskutovalo na témata kybernetické bezpečnosti, výzkumu vesmíru nebo řešení klimatické změny.

Rektor TUL Miroslav Brzezina přivítal desítky mladých lidí z celé Evropy na půdě liberecké univerzity. Instituce, jež jak rektor podotkl, pomáhá posouvat technologický vývoj a výzkum. V zaplněné aule rektor zmínil za všechny objevy libereckých vědců Nanospider – první stroj, který umožil průmyslovou výrobu netkaných textilií tvořených nanovlákny. Nanospider otevřel široké spekturm využití nanomateriálů v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Rektor zároveň navázal na motto „Creating momentum of the future“, jež konferenci provázelo.

„Naše budoucnost se bez udržitelného pokroku neobejde. Ať už je to myšleno v kontextu naší země, Evropy nebo celého světa. Budete to právě vy, dnešní studenti a budoucí učitelé, fyzikové, chemici, lékaři, technologové, strojní inženýři, architekti, programátoři nebo ekologové, kdo posunete vědecké poznání a kdo můžete svým přispěním pomoci zlepšit život na planetě. Zároveň tak, abychom Zemi našim potomkům nepřenechali v zuboženém stavu,“ pronesl rektor TUL Miroslav Brzezina.

Rektor také zmínil výdobytek, který si většina dnešních studentů patrně ani neuvědomuje. Tím je možnost svobodného šíření názorů a myšlenek. „Vaše konference mě naplňuje radostí a s myšlenkou Evropského parlamentu mládeže velmi sympatizuji. Učí totiž vás, mladé lidi, svobodně a sebevědomě diskutovat, nebát se projevit názor, stát si za ním, ale i poslouchat druhé a třeba i uznat, že pravda je někde jinde. Protože naslouchání druhému a vzájemná diskuse jsou pilířem demokracie a svobodné a zdravé společnosti. Tuto svobodu si, prosím, nenechejte nikdy vzít.“

Volba padla na Liberec díky vědě a výzkumu

„Město Liberec nás zaujalo svým významem na poli vědy a výzkumu. Při studovaní historie města a jeho významu bylo zcela jasné, že se téma konference bude zaměřovat na technologii, vývoj a výzkum, neboť právě pro ně je Liberec tak známý,“ uvedla za organizátory Diana Šabatová.

Studenti během zasedání pracovali a trávili všechny části konference v osmi skupinách (komisích). V nich řešili například bezpečnost na internetu, datovou strategii EU, uhlíkovou stopu či problematiku distančního vzdělávání. Své přidělené téma měla každá komise za úkol rozebrat, stanovit si jeho problémy, nalézt vhodná řešení a ta pak shrnout ve své rezoluci. Tu v poslední den konference prezentovali na Valném shromáždění a hlasovali o jejím přijetí.

European Youth Parliament (EYP) je mezinárodní vzdělávací nezisková organizace, která vznikla již v roce 1987. Jejím cílem je inspirovat mládež k toleranci a aktivnímu občanství skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění. U středoškolských studentů rozvíjí schopnost diskutovat, vyjádřit svůj názor a logicky argumentovat. Zároveň je kladen důraz na vzájemné porozumění a týmovou spolupráci. Projektu EYP se v současné době účastní 40 zemí, které každoročně zapojí přes 35 000 mladých studentů.

V České republice je EYP zastoupeno spolkem Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (EPM). Funguje od roku 1998 a ročně zapojuje přibližně 1 500 mladých lidí. Na území České republiky organizuje Regionální výběrové konference, z nichž jsou vybírání účastníci do Národní výběrové konference. Z tohoto čtyřdenního zasedání porota vybírá nejlepší účastníky, kteří mohou následně reprezentovat ČR na zahraničních konferencích.

Všechna zasedání probíhají výhradně v anglickém jazyce, díky čemuž účastníci zlepšují i své jazykové dovednosti, a to v mezinárodním prostředí. Každé konference se totiž účastní i zástupci dalších členských zemí EYP.

EPM v ČR Liberec 2021 je již druhá konference v Liberci – první se konala v roce 2016. Tématem vědy a výzkumu se však zabývala poprvé.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Upravene @ Jaroslav Tomasek (29 of 71).jpg

Educa Kids přilákala na TUL desítky dětí a rodičů

Jak poznají nevidomí šachisté svoji figurku? A jak se tká náhrada pro cévu, kterou v těle nemocného člověka proudí krev? Odpovědi na tyto otázky už znají desítky dětí, které s rodiči navštívily hravě vzdělávací akci Educa Kids. Technická...

14. 10. 2021 | Události | 223

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce