Fakulta mechatroniky pozvala středoškoláky do svých špičkových laboratoří

IMG_2367-2.jpg
Tomáš Myslivec předvádí studentům model robotického ramene pro 3D tisk budov. Foto: Adam Pluhař, TUL

Na naší univerzitě startují dny otevřených dveří. Mladým lidem se zájmem o robotiku, elektromobilitu či nanotechnologie předvedli vědci Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL špičkově vybavené laboratoře a své výzkumy.

Po představení studijních programů v univerzitní aule se studentům otevřely dveře všech laboratoří zaměřených na příslušné technologie. Pro velký zájem provázeli pracovníci fakulty studenty po skupinkách.

„Letos jsme zařadili i prohlídku laboratoře, kde vyvíjíme jedinečné zařízení na 3D tisk budov,“ zmínil proděkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM) Miloš Hernych. Jedná se o dílčí část projektu 3D STAR, na němž se podílí čtyři fakulty TUL.

Součástí projektu je vývoj robotického zařízení pro ambulantní 3D tisk stavebních konstrukcí. V rámci projektu se hledá vhodné koncepční a konstrukční řešení tiskového robota, který se dokáže pohybovat po staveništi. "Jako studenti nám můžete pomoci i s tímto projektem a ještě si vyděláte," uvedl Jan Koprnický z Ústavu mechatroniky a technické informatiky FM.

Další zastávka vedla k univerzitním vozidlům s elektropohonem. „Elektromobilita se dynamicky rozvíjí, zasahuje už do téměř všech oblastí našeho života. Do několika let bude i u nás potřeba spousta odborníků,“ upozornil studenty Pavel Jandura z Ústavu mechatroniky a technické informatiky FM TUL.

V Ústavu Informačních technologií a elektroniky FM zase mohli středoškoláci přihlížet bezchybnosti systému na rozpoznávání a přepis řeči, který vyvinul tým kolem profesora Nouzy. Software dokáže spolehlivě zapisovat několik jazyků. Výhod nejnovějšího software Newton Dictate 5 využívají média nebo soudní zapisovatelé.

V laboratoři nanotechnologií šly z ruky do ruky nanočástice zlata. V krátké prezentaci mohli studenti pochopit princip fungování antigenních nebo těhotenských testů. Skupiny středoškoláků také poznali část náplně Laboratoře mechaniky tekutin. V závěru dne otevřených dveří je na děkanátu čekalo občerstvení.

„Chtěl bych studovat nanotechnologie. Docela mě možnosti uplatnění lákají,“ prozradil středoškolák Vladimír Vávra. Jeho kamaráda Tomáše zase oslovila mechatronika. „Z fyziky strach nemám. Obor má podle mě velkou budoucnost.“

Dny otevřených dveří ostatních fakult Technické univerzity v Liberci:

Fakulta strojní

Ekonomická fakulta

Fakulta textilní

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (online záznam)

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce