Jiří Suchomel převzal Cenu Ministerstva kultury, Vladimír Valenta Poctu hejtmana

Vladimír Valenta přebírá Poctu hejtmana (1).jpeg
Vladimír Valenta přebírá Poctu hejtmana. Foto: LK

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury získal architekt Jiří Suchomel za průkopnictví v oblasti udržitelné architektury, dále za založení a dlouhodobé vedení a rozvíjení dnešní Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Doktor Vladimír Valenta obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti veřejného zdraví a zdravotní politiky.

prof. Ing. arch. Jiří Suchomel

Narozen 1944 v Kladně. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze. Ještě jako student se v roce 1969 stal členem Školky libereckého Sialu. Mezi jeho významné projekty z této doby patří přístavba České státní pojišťovny v Liberci a především kulturní dům Crystal v České Lípě, kde experimentoval s využitím sluneční energie.

V letech 1982–1984 realizoval spolu s Emilem Přikrylem a Johnem Eislerem dům IBA v Berlíně. V roce 1984 Jiří Suchomel převzal od Karla Hubáčka vedení Ateliéru 2. Tradici ateliéru se snažil udržet i po roce 1989 jako člen již soukromé kanceláře SIAL. V roce 1993 se habilitoval na Fakultě architektury ČVUT a následujícího roku spoluzakládal dnešní Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci a stanul v jejím čele jako první děkan. Na počátku nového tisíciletí byl jmenován profesorem.

Pro domovskou Technickou univerzitu v Liberci realizoval Informační centrum a rektorát a s architektem Jiřím Janďourkem budovu G. V současnosti se věnuje mezifakultnímu multioborovému projektu 3D Star, který se zaměřuje na využití 3D tisku ve stavebnictví a architektuře.

Ceny Ministerstva kultury za literaturu a překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury a za další umělecké oblasti předával ministr kultury Martin Baxa v neděli 23. října 2022 v Národním divadle.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury se uděluje od roku 2009 jako ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů, nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti architektury. Cena se uděluje na návrh poroty jmenované ministrem kultury. V minulosti ji získaly takové osobnosti české a světové architektury jako byli: Eva Jiřičná, Miroslav Masák, Otakar Kuča, Věra Machoninová nebo Benjamin Fragner. Ceny se udílejí vždy u příležitosti státního svátku 28. října.

 

 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Narodil se roku 1958 v Městci Králové. V roce 1983 absolvoval Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal v roce 2007 na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Svou profesní kariéru začínal na Okresní hygienické stanici v Jablonci nad Nisou, v roce 1985 přešel na Okresní hygienickou stanici v Liberci. V roce 2001 se stal krajským hygienikem a ředitelem Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Věnoval se oblasti veřejného zdraví a zdravotní politice. V letech 2012–2016 zastával funkci hlavního hygienika České republiky, poté opět vedl Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci, a to až do roku 2021, kdy ohlásil odchod do důchodu. Během covidové krize se výrazně zasloužil o zvládnutí epidemie a zmírnění jejích dopadů na občany v regionu.

Bohatá byla také jeho pedagogická činnost, přednášel na zdravotnických školách a Technické univerzitě v Liberci. Na naší fakultě zdravotnických studií přednášel v letech 2007–2021, v roce 2019 zastával také funkci proděkana Fakulty zdravotnických studií TUL a je stále činným členem fakultní vědecké rady.

MUDr. Valenta také vede přednášky zaměřené na preventivní medicínu v rámci studijního programu "sport se zaměřením na zdravý životní styl" na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.

Na udělení Pocty hejtmana letos veřejnost nominovala 26 kandidátů, finálních osm osobností vybrala odborná porota. Poctu hejtmana laureátům předal minulý týden hejtman Libereckého kraje Martin Půta a pogratulovat přišel také primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Mezi letošními laureáty je také profesor Petr Moos, který dlouhodobě spolupracuje s TUL, především s Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.

Pocty hejtmana se udělují od roku 2006. V minulosti je získala už celá řada osobností působících na Technické univerzitě v Liberci.

Radek Pirkl

s využitím tiskové zprávy MK ČR a Libereckého kraje

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Den otevřených dveří odstartoval na TUL maraton otázek a odpovědí na podmínky a výhody studia. Foto: Jaroslav Tomášek

TUL otevřela dveře. V aule i laboratořích bylo plno

Téměř tisícovka zájemců o studium navštívila v sobotu Den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci. Návštěvníci si na TUL mohli poslechnout bloky prezentací v aule, osobně si popovídat u stánků fakult nebo se vydat na prohlídky laboratoří.

28. 11. 2022 | Univerzita | 390