Novou kvestorkou TUL je Martina Froschová

Absolventka naší ekonomické fakulty působila posledních 14 let na pozici asistentky kvestora Technické univerzity v Liberci. Zná tedy velmi dobře univerzitní prostředí i příslušnou legislativu.

Ing. Martina Froschová (45), rodačka z Mostu, absolvovala Obchodní akademii v Lounech, poté pracovala v České spořitelně na pozici bankovní poradkyně a pokladní a dva roky strávila v Londýně jako au-pair. Následně studovala podnikatelskou informatiku (Bc.) a manažerskou informatiku (Ing.) na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Promovala v roce 2005.

Už za studií začala (nejprve v rámci praxe) pracovat ve firmě Pregis, a. s., kde působila téměř pět let. V roce 2009 odtud z pozice vedoucí oddělení uživatelské podpory v oblasti informačních systémů přechází na Technickou univerzitu v Liberci, kde nastupuje na místo asistentky kvestora.

Tou byla až do 29. února 2024. Od 1. března 2024 jako vítězná kandidátka výběrového řízení převzala agendu kvestora od svého dosavadního vedoucího Vladimíra Stacha. Ten byl kvestorem TUL od roku 1997 a rozhodl se předat úřad; nyní zastává pozici specialisty finančního controllingu.

Během 14 let práce u kvestora se Martina Froschová důvěrně seznámila s univerzitním prostředím a příslušnou legislativou. Pravidelně poskytovala metodickou a poradní podporu zaměstnancům univerzity týkající se financování univerzity, daňové problematiky a rozpočtových oblastí. Řešila také dotazy z majetkových, provozních či organizačních oblastí. Zastupovala v nepřítomnosti kvestora Stacha na poradách s vedoucími oddělení úseku kvestora i poradách s tajemnicemi a tajemníky fakult.

Ve svém předchozím zaměstnání i předchozí pozici také vedla řadu projektů. Velkým projektem bylo zavádění metody plných nákladů na univerzitě a koordinace materiálně-technického vybavení TUL v rámci projektu „Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0“, kde působila v pozici manažerky klíčové aktivity, která zastřešovala koordinaci nákupů a řízení vybraných zaměstnanců v rámci všech součástí TUL.

Paní kvestorka se chce zaměřit především na dostavbu univerzitního areálu, rekonstrukci budov a průběžné doplňování a obnovování vybavení učeben a laboratoří, usilovat bude také o dokončení bezbariérovosti univerzitních objektů. Dalším z cílů je instalace fotovoltaických panelů na střechách budov G, F 2 a dalších objektů s cílem snížit náklady na energie. Zaměří se také na zjednodušení výpočtu režijních nákladů na jednotlivé součásti tak, aby si rozpočítání do projektů mohli spravovat zaměstnanci sami dle podmínek poskytovatelů. Chce se také zasadit o digitalizaci účetní agendy nebo revidovat hospodaření kolejí a menz.

Martina Froschová žije v Jablonci nad Nisou, má dvě děti. Pokud jí zbyde čas, ráda sportuje (sjezdové lyže, kolo, tanec, brusle, plavání) a chodí do přírody s dětmi a psem.

Jedna otázka pro novou kvestorku: Co bude v prvních dnech a týdnech v nové funkci vaším cílem, co je pro vás zásadní, co byste chtěla v práci zvládnout?

Aktuálním cílem je schválení rozpočtu pro rok 2024, dále nastavení zaměstnaneckých benefitů, řešení výstavby budovy E2 a návazných problematik (zejména umístění autodopravy a školky). Dalším úkolem bude řešení procesních analýz s návaznou digitalizací v projektu ESF+.

Dlouhodobým cílem bude obsáhnout kompletně agendu kvestorky včetně personálního vedení a operativy.

-pir-

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385