Nový doktorský studijní program otvírají spolu katedra historie a katedra filozofie

Modern_Zamanlar_Filmi.jpg
Pochopit soukolí soudobých dějin. Foto: z Chaplinova filmu Moderní doba.

Dějiny a společnost v moderní době je název nového doktorského studijního programu na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Uchazeči a uchazečky se mohou hlásit do 30. dubna.

Akreditace doktorského stupně studia v historických vědách je pro katedru historie a také fakultu velkým přínosem, který ocení především absolventi navazujícího stupně studia. Profesor Jan Rychlík, který je garantem studia, k tomu říká:

„Doposud absolventi a absolventky historie a příbuzných humanitních oborů museli absolvovat doktorské studium na jiné univerzitě. Přicházeli do nového, neznámého prostředí, kde je ani vyučující neznali. Často také šlo o univerzity vzdálené od místa bydliště. Nyní budou moci pokračovat ve studiu v prostředí, které znají, a u vyučujících, kteří již měli možnost se s nimi seznámit během bakalářského a navazujícího magisterského studia. Fakulta nyní může vychovávat i příští vědecké pracovníky včetně další generace vysokoškolských pedagogů.“  

Nové doktorské studium budou zajišťovat dvě katedry – historie a filozofie – a na jeho realizaci se budou podílet i pracovníci některých dalších kateder fakulty. Podle vedoucího katedry historie FP TUL Jaroslava Pažouta klade nové studium důraz na mezinárodní rozměr, na získávání zahraničních zkušeností a budování kontaktů se zahraničními pracovišti, což rozšiřuje okruh možného uplatnění, případně realizaci postdoktorského projektu.

„Naše doktorské studium je samozřejmě otevřené pro všechny zájemce a zájemkyně o dějiny, společenský vývoj a myšlenkové a ideologické systémy moderní doby. Tou rozumíme epochu od nástupu osvícenství – tedy zhruba od 17. století v západní Evropě, v poměrech habsburské monarchie s určitým zpožděním přibližně od poloviny 18. století –, kdy dochází k výrazným proměnám fungování státu, k převratu v ideové sféře včetně zásadní změny vztahu k etablovaným náboženstvím i k proměně socioekonomických poměrů. Jsme přesvědčeni, že právě poznání vývoje společnosti v moderní době má klíčový význam pro pochopení současného světa a jeho problémů. Pro zájemce a zájemkyně může být zajímavá mezioborovost doktorského studijního programu, který je průsečíkem historických věd, sociologie a filozofie,“ doplňuje docent Pažout.

Studijní program dějiny a společnost v moderní době významně rozšiřuje portfolio doktorského studia Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, kde dosud nabízely dva doktorské programy zaměřené na matematické modely a jejich aplikace a na fyzikální inženýrství.

Přihlášky do všech studijních programů přijímá FP TUL do 30. dubna 2023.

Více o doktorském programu dějiny a společnost v moderní době najdete zde.

Radek Pirkl

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce