Online Mezinárodní workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí”

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2020 se formou online konference uskuteční v Mezinárodní odborný workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí“ podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. č. p.: ERN-0830-CZ-20.05.2019.

 

Zazní přednášky, které se budou zabývat aktuálními tématy a trendy na cestě přechodu od skládkování k trvale udržitelnému nakládání s odpady. V uvedeném duchu se ponesou přednášky o starých zátěžích, stávajících požadavcích na provoz skládek, rekultivaci skládek, přes technologie zpracování odpadu až po oběhové hospodářství. Nový tematický okruh tvoří přednášky o „Odpadech ve zdravotnictví”.

 

V rámci programu proběhne také anketa o „Perspektivách oběhového hospodářství a recyklace do roku 2050” a v rámci online společenského večera 12. 11. 2020 bude možnost vést odbornou diskuzi o minulosti, současnosti a budoucnosti nakládání s odpady.

 

Účast na workshopu je pro lidi z Euroregionu Nisa zdarma. Zájemci se mohou hlásit do 8. listopadu 2020 využitím přihlašovacího formuláře na adrese http://skladky.tul.cz/skladky20/index.php/cs/prrihlaseni.html.

 

Bližší informace o programu naleznete na stránkách http://skladky.tul.cz/

 

Lukáš Zedek

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce