Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Podnikatelská mise propojila firmy čtyř zemí. Součástí byla i TUL

IMG_7346-2.jpg
Zahájení mezinárodní podnikatelské mise na TUL. Hovoří Enrico Venturini z klastru NTT. Foto: Adam Pluhař, TUL

Technická univerzita v Liberci se stala součástí mezinárodní podnikatelské mise zástupců průmyslových podniků evropských zemí po institucích a výrobních závodech České republiky. Účastníci z řad mezinárodních firem a klastrů nahlédli do sedmi špičkových českých organizací a zhlédli dvě firemní prezentace.

Misi pořádal klastr technické textilie Clutex. „Cílem podnikatelské mise, jež byla pořádána v rámci projektu Extratex, bylo propojit účastníky z různých průmyslových sektorů a tím rozvinout mezioborovou spolupráci, která může přinést nové nápady a inovace. To se podařilo. Podle předběžných reakcí účastníků byla akce úspěšná. Firmy a účastníci získali nové kontakty a podněty pro rozšíření stávající spolupráce. Velké poděkování patří firmám, které umožnily exkurze ve svých provozech,“ řekla Gabriela Krupincová, viceprezidentka klastru Clutex, která také působí na Fakultě textilní TUL.

Do České republiky přijeli zástupci pěti partnerských klastrů, kteří s sebou přivezli zájemce o spolupráci z malých a středních firem. Mise se účastnilo celkem dvaadvacet hostů ze čtyř evropských zemí. „Účastníci měli velký zájem o individuální schůzky. Na celkem třech místech se uskutečnilo přes devět desítek jednání,“ vypočítaly hlavní organizátorky akce na české straně Petra Dufková a Ladislava Zaklová.

Pětidenní akce startovala na Technické univerzitě v Liberci za přítomnosti úzkého vedení klastru a  představitelů Fakulty textilní TUL a Ústavu pro pokročilé materiály, technologie a inovace (CxI) TUL. Účastníci si následně prohlédli vybraná pracoviště obou součástí TUL.

Provozy předvedla Modelárna Liaz i Elmarco

V regionu se pak účastníkům mise otevřely dveře několika firem. Modelárna Liaz představila svůj provoz včetně vyvinuté bezpilotní helikoptéry. Firma ji nabízí ozbrojeným složkám, hasičům, využít se dá i pro zdravotnické účely.

Hosté si také prohlédli provozy společnosti Elmarco, která je lídrem ve výrobě strojů pro produkci nanovláken. Dále navštívili firmu VÚTS, jež vyvíjí stroje jak pro textilní průmysl, tak i pro ostatní odvětví, například potravinářství nebo automobilový průmysl. Další navštívenou společností byla firma PARDAM NANO4FIBERS, která vyvinula vlastní metodu výroby anorganických nanovláken a používá je pro produkci respirátorů na opakované použití.

Mise pak zamířila do západních Čech, kde se účastníci seznámili s úspěšnými aplikacemi smarttextiles, které vznikly ze spolupráce mezi výrobci ochranných oděvů a vědci výzkumném centru Rice Západočeské univerzity v Plzni. Součástí byla i návštěva ve firmě Applycon, jež vyrábí smarttextilie a dodává je do celého světa nebo prezentace tradičního výrobce syntetických vláken Silon a společnosti GoodPRO, která představila speciální ochranné obleky pro hasiče.

„Misia priniesla nielen možnosť navštíviť české spoločnosti, ktoré vyrábajú špičkové a sofistikované produkty, univerzity, ktoré nám predstavili zaujímavé a prínosné výskumné aktivity, ale aj účastnícke firmy misie z rôznych štátov Európy, s ktorými sme si vymenili cenné obchodné kontakty a dohodli nové spoločné vývojové aktivity. Organizácia podobných misií má veľký prínos pre výmenu poznatkov a podporu výskumno-vývojových aktivít v rámci európskych firiem, univerzít a združení,“ zhodnotila mezinárodní podnikatelskou misi Alena Balogová ze společnosti Chemosvit Fibrochem.

Projekt Extratex spojuje klastry z různých strategických odvětví Evropského průmyslu s vysokým potenciálem spolupráce. Jedná se o textil, transport a udržitelné materiály. Projekt by měl posílit inovační kapacity, business modely, úroveň znalostí a vědomostí a další klíčové faktory, které definují příležitosti a kapacity pro evropské průmyslové hráče.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce