TUL pořádá adventní koncert ve stylu anglických tradic

image 2-2.jpg
Exkluzivním hostem večera bude filharmonik a sólový trumpetista Ladislav Kozderka. Foto: Archiv Ladislava Kozderky

Filharmonik a třígenerační sbor rozezní na počátku Adventu kostel sv. Antonína Velikého koncertem po vzoru anglických tradic. English Christmas Concert „Ve světle svíček“ pořádá Technická univerzita v Liberci 29. listopadu 2022 od 19 hodin.

Letošní adventní koncert bude už čtvrtým v pořadí. Slovem jej zahájí proděkanka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP) Zuzana Pechová a arciděkan kostela sv. Antonína Velikého Radek Jurnečka. „Se sborem složeným ze žáků ZŠ Světlá pod Ještědem, Bohemia Chóru, studentů TUL a sboru Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL vystoupí jako exkluzivní host člen České filharmonie, sólový trumpetista Ladislav Kozderka. Věřím, že tato výjimečná událost rozzáří počátek Adventu ve městě a může nás všechny naladit na adventní čas a zároveň prověřit naše jazykové dovednosti. Všichni jsou vítáni, vstup je volný,“ uvádí sbormistryně Jana Konvalinková z FP.

V roce 2017 se stal English Christmas Concert premiérou v celé České republice. Pořad byl a je věrnou kopií anglické tradice nazvané The Festival of Nine Lessons and Carols. Zpívání anglických koled proložené čtením z bible zní během Adventu na školách, univerzitách a v kostelích v celé Anglii. Tato dávná anglická tradice zapustila kořeny i na půdě Technické univerzity v Liberci.

Hlavním iniciátorem univerzitního provedení byl a je Christopher Muffett z katedry anglického jazyka FP, který k celému záměru přizval Janu Konvalinkovou, k akci říká: „Živý jazyk, živá angličtina, prostoupená tvořivostí, zpěvem a přednesem textů, které se pojí k tak silnému tématu Adventu a Vánoc, to je pro pedagoga výzva i obrovská šance k propojení výuky s reálnou zkušeností. Jsou-li do celého procesu zapojeni studenti celé univerzity, studenti Erasmu, ale i žáci základní školy a senioři z univerzity třetího věku, pak se v průřezu generací spojují síly a angličtina žije, zpívá a přednáší. Vedle opravdu velikého vkladu cizojazyčného, je důležité zmínit právě i sociální a mezigenerační aspekt, kdy Třígenerační těleso žije a dýchá English Christmas Concertem, tedy pradávnou anglickou tradicí.“

Adventní koncert nastudovali a řídí Jana Konvalinková, Christopher Muffett a Lenka Lengyelová. Exkluzivní host večera, trumpetista Ladislav Kozderka, vnímá univerzitní projekt takto: „Jako člen České filharmonie jsem procestoval s tímto špičkovým tělesem velkou část světa a vím, jak důležité je umět mluvit, umět se dorozumět a porozumět si navzájem. To, že to pedagogové Christopher Muffett a Jana Konvalinková dělají tvůrčím způsobem se silným uměleckým prvkem je devízou, protože hluboce prožité se vždy uloží do celého člověka, a ten z těchto zkušeností čerpá celý život. Jsou-li zapojeny tři generace, to se pak jedná o prolnutí jazykových dovedností se životními zkušenostmi a vnímáním světa všech zúčastněných, a to jsou opravdové dary.“

- ad -

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce