TUL se na tři dny stala centrem evropského vzdělávání seniorů

Efos-2.jpg
Zástupci organizace EFOS přijeli na Technickou univerzitu v Liberci z pěti evropských zemí. Foto: archiv U3V TUL

Technická univerzita v Liberci hostila poprvé setkání členů evropských institucí, jež se věnují vzdělávání seniorů. Zástupci organizace EFOS na TUL mimo jiné probírali připravovaný evropský projekt environmentálního vzdělávání, který by propojil šest evropských zemí.

EFOS (European Federation of Older Students) sdružuje členy ze dvanácti evropských zemí a za své hlavní úkoly považuje podporu akademického studia starších lidí a společných projektů pro seniorní studenty v celé Evropě. Setkání členů organizace EFOS pořádalo Centrum dalšího vzdělávání TUL, pod které spadá i Univerzita třetího věku TUL (U3V) ve dnech 10.–12. dubna. Libereckou univerzitu navštívili organizátoři vzdělávání pro seniory z Německa (Dresden, Berlin), Slovenska (Bratislava), Polska (Wroclav), Španělska (Barcelona, Alicante) a Švédska (Uppsala).

Účastníci mimo jiné jednali o podaném evropském projektu, který řeší výuku vysoce aktuálních environmentálních témat. Na získání projektu spojilo síly osm institucí z pěti evropských zemí. Projekt čeká na schválení Evropskou komisí. „Otázka kvality životního prostředí je aktuální téma a dopady toho, jak se člověk k životnímu prostředí chová, můžeme bohužel vidět stále zřetelněji. Proto chceme v rámci projektu zapojit seniory napříč evropskými zeměmi do diskuse o environmentálních otázkách, přivést je k přemýšlení nad dopady našeho jednání na přírodu kolem nás a pomoci jim najít jejich způsob, kterým mohou přispět k zachování kvality životního prostředí,“ nastínila podstatu podaného projektu ředitelka Centra dalšího vzdělávání TUL Jitka Pacltová.

Pokud EFOS projekt získá, jsou v plánu speciální přednášky na enviromentální témata o změnách klimatu či elektromobilitě, kurzy na třídění odpadu, exkurze nebo workshopy například o druhotném využití surovin. V plánu jsou také setkání organizátorů těchto aktivit pro seniory ze zúčastněných zemí, aby si vyměnili zkušenosti a vzájemně se inspirovali možnými aktivitami.

 

Setkání v Liberci zahajovala prorektorka pro zahraniční vztahy TUL Kateřina Maršíková, v úvodu hovořila také prezidentka EFOS Naděžda Hrapková z Komenského univerzity v Bratislavě. „Mám veľkú radosť z toho, že sa rokovanie EFOS koná na pôde TUL v Liberci. Napriek tomu, že sa TUL stalo členom EFOS iba v roku 2023, poznám prácu a veľmi dobre výsledky U3V už niekoľko rokov. Projekty Erasmus +, ktoré nám dávajú možnosť výmeny skúseností a realizácie spoločných aktivít v oblasti ďalšieho vzdelávania, podporujú aj naše aktivity pre seniorov. Práve s týmto cieľom sa stretávame v Liberci, aby sme diskutovali nový projekt, ktorý bude zameraný na environmentálne vzdelávanie seniorov a ekologické aktivity na medzinárodnej úrovni,“ pronesla Naděžda Hrapková.

„Vzdělávání starších lidí se v jednotlivých zemích velmi liší formou i obsahem. Vnímám jako velmi pozitivní, že se EFOS nepokouší propagovat obecně použitelný model, ale naopak bere v úvahu speciální požadavky a možnosti každé země a instituce. Výsledkem je fascinující množství vzdělávacích možností a my se můžeme neustále učit jeden od druhého,“ uvedla na setkání Jitka Pacltová. V Liberci mají senioři o studium U3V TUL velký zájem, v tomto akademickém roce je v 60 kurzech zapsáno 770 studujících.

První den měli účastníci setkání možnost se blíže seznámit s organizací U3V TUL, dozvěděli se také více o Liberci, ve kterém byla většina z hostů poprvé. Během odpoledního programu, který zahrnoval komentovanou prohlídku radnice a společnou večeři, měli účastníci mnoho příležitostí navzájem si předávat zkušenosti se seniorským vzděláváním, rady, nápady a navzájem se motivovat.

Sbor Aurea Rosa secvičil skladby v několika jazycích

Velmi emotivní bylo setkání členů EFOS se sbormistryní a zpěváky sboru U3V TUL Aurea Rosa. Sbormistryně Jana Konvalinková připravila komponovaný program, ve kterém si účastníci spolu se sborem zazpívali v češtině, němčině, angličtině, španělštině, švédštině, polštině i slovenštině. Účastníci neskrývali nadšení z energie a entusiasmu, kterým bylo celé setkání prostoupeno. „Hudba spojuje lidi bez rozdílu věku, národnosti nebo mateřského jazyka,“ komentovala sestavené pásmo Jana Konvalinková.

Druhý den se jednání účastnil rovněž prezident české asociace U3V Pavel Helan, který seznámil účastníky s historií U3V v ČR, Asociace U3V ČR a s organizací seniorského vzdělávání na univerzitách v České republice. Prezidentka EFOS také zrekapitulovala aktivity této instituce v uplynulém roce a poté seznámila auditorium s aktivitami pro seniory na U3V UK v Bratislavě. Jak funguje vzdělávání na univerzitách ve Španělsku se účastníci dozvěděli od Mary Eileen Fitzpatrick Pujol (Barcelona) a Marian Aleson (Alicante), své zkušenosti se vzděláváním seniorů prezentovali dále zástupci z Wroclavi, Berlína a Drážďan.

Organizace EFOS byla založena v roce 1990. První iniciativu převzal profesor a jeho student na univerzitě v Innsbruku. Nabyli přesvědčení, že by se studenti vyšších ročníků měli intenzivněji zapojit do vzdělávání starších lidí a že by se za tímto účelem měli spojit na evropské úrovni. Seniorský student Leopold Auinger vytvořil během dvou let síť podobně smýšlejících lidí v Belgii a Švýcarsku a společně založili evropskou organizaci. Od té doby se členové (instituce, senioři) setkávají každého půl roku v různých městech, vyměňují si zkušenosti a diskutují o společných projektech.

Členy EFOS jsou instituce a jednotliví senioři z Rakouska, České republiky, Francie, Německa, Velké Británie, Maďarska, Nizozemska, Polska, Slovenska, Španělska,  Švédska a Švýcarska.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

IMG_0573-2.jpg

Trabant i Chupa Chups dávaly zabrat. Slavili jsme Den Evropy

„Obal lízátek Chupa Chups navrhl Salvador Dalí?“ diví se student Petr u stolku se španělskou vlajkou. Baví se s vrstevníkem z Erasmu+ a vyplňuje kvíz v rámci univerzitní akce Speak Dating. Není sám. Prostorem před menzou se skoro nedá projít. A...

25. 4. 2024 | Události | 217
Natalie Pickova-2.jpg

Vyzrála nad špatnou pamětí a pokuty neplatí

S trochou nadsázky Natálie Picková přiznává, že čte všechno, co jí přijde pod ruku. Kromě časopisů a novin i letáky, pravidla nebo řády. Ale hlavně samozřejmě knihy. Ne nadarmo se tato milovnice potištěného papíru stala Čtenářkou roku 2024....

16. 4. 2024 | Události | 442

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_9212-2.jpg

»Lékařům dáváme do rukou další rozměr«

Liberečtí chirurgové už nejsou před operacemi odkázáni jen na virtuální snímky zlomených kostí či nádorů, ale připravují se i díky dokonalým anatomickým modelům z 3D tiskárny. Vyrábí je nemocniční oddělení Klinické biomechaniky, za jehož zřízením...

29. 4. 2024 | Lidé | 472