Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Univerzitní dílna pro 21. století TULab hledá spolupracovníky z řad studentů

IMG_0160-2.jpg
Jan Koprnický hledá pro univerzitní TULab spolupracovníky se vztahem k technice. Foto: Adam Pluhař, TUL

Ručně ovládané i počítačem řízené stroje nebo 3D tiskárny budou moci již brzy využívat všichni studenti TUL při řešení svých projektů. Nově zařízený sdílený celouniverzitní prostor TULab v tuto chvíli hledá zapálené spolupracovníky mezi studenty, kteří pomohou zajistit bezpečný chod nového zázemí.

„Taková dílna s kvalitními nástroji a zařízeními na TUL zatím chyběla. Všichni zájemci, kteří by tu chtěli tvořit, jsou vítáni. Než ale dílnu pro všechny studenty otevřeme, hledáme spolupracovníky, kteří zájemce o práci v dílně zasvětí do ovládání strojů a budou v předem dohodnutých časech k dispozici. Zajistí se bezpečnost i to, aby stroje fungovaly déle. Například ovládání vyšívacího stroje nebo laserového řezacího plotru není úplně intuitivní,“ uvedl vedoucí dílny Jan Koprnický.

V TULabu se počítá také se školeními pro větší počet zájemců. V místnosti je pro tyto účely možné použít i dataprojektor, promítací plátno a audiosystém.

Dílna se nachází v suterénu budovy A. Přístup do ní budou mít studenti všech fakult.

Uvnitř zájemci najdou nejen zámečnická či truhlářská zařízení jako je stojanová vrtačka, pokosová pila, soustruh či hydraulický lis, ale i počítačem řízenou techniku. Například vyšívací stroj, laserový řezací plotr, práškové, strunové i stereolitografické 3D tiskárny či 3D skener.

„Některými zařízeními a stroji disponují jednotlivé fakulty, ale mnohdy je těžké se k nim dostat. Díky TULabu tak budou mít studenti přístup k moderním technologiím k realizaci svých nápadů,“ vysvětlil Jan Koprnický.

Prostory TULab sousedí s již dříve zřízenou a mnoha studenty a zaměstnanci využívanou univerzitní "bastlírnou".

Inspirací pro zřízení dílny TULab byly koncepty výrobních laboratoří neboli FabLabů. S úspěchem je využívají i jiné vysoké školy. Myšlenka zřízení podobného sdíleného prostoru na TUL vznikla už před několika lety původně jako sdílený prostor s 3D tiskárnami. Projekt v nynější podobě se nakonec podařilo uskutečnit díky dotacím ze strukturálních fondů ERDF, univerzitní podpoře a hlavně spolupráci nadšených zaměstnanců.

Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat vedoucího dílny Jana Koprnického. Mail: jan.koprnicky@tul.cz.

Jedná se o placenou službu.

Setkání zájemců o spolupráci se uskuteční ve středu 3. 11. a ve čtvrtek 4. 11. ve 14.30 hodin.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce