V sídle Evropské komise představil své vize přeshraniční spolupráce

1689790573245 - kopie.jpg
Hynek Böhm v sídle Evropské komise hovořil o významu přeshraniční spolupráce. Foto: HB

Hynek Böhm z naší katedry geografie se tématu přeshraniční spolupráce odborně věnuje více jak 20 let. Speciální skupina odborníků jmenovaná Evropskou komisí si ho proto přizvala, aby v Bruselu sdílel své zkušenosti a nabídl možná řešení do budoucna.

Skupina předních specialistů napříč Evropskou unií, která má Evropské komisi pomoci formulovat politiku soudržnosti po roce 2027, oslovila Hynka Böhma, aby navrhl možné změny programů INTERREG Europe po roce 2027.

„Tento program svou komplexností významně přispívá k evropské integraci obdobnou měrou, jako je tomu u programu Erasmus+,“ říká Hynek Böhm, který působí na katedře geografie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a také na Opolské univerzitě v Polsku.

„Ve svých doporučeních jsem konkrétně zdůraznil potřebu navýšení alokace pro tento typ politiky soudržnosti, apeloval na další zjednodušení programu pro žadatele a zmínil důležitost většího zapojení vzdělávacích institucí do přeshraniční spolupráce, protože jsou jejími přirozenými multiplikátory,“ říká Hynek Böhm, který se již více jak 20 let zabývá přeshraniční spoluprací a také mezinárodní spoluprací (paradiplomacií) a regionálním rozvojem.

Také díky tomu, že se před akademickou kariérou zabýval přeshraniční spoluprací a možnostmi jejího rozvoje jako praktik, je respektovaným odborníkem na tuto oblast, a proto ho pracovní skupina při Evropské komisi na své červencové jednání přizvala.

„Ve své prezentaci i následné diskusi jsem opakovaně poukázal na skutečnost, že státní hranice zůstávají významnou bariérou zejména v hlavách, přičemž dle kvalifikovaných odhadů by v pohraničních oblastech celé EU mohlo být – při důsledné eliminaci bariérových efektů hranice – vytvořeno až šest milionů nových pracovních míst,“ dodává docent Böhm.

Záznam z jeho vystoupení v sídle Evropské komise si můžete pustit zde (čas cca 10:44).

Úkolem skupiny odborníků při Evropské komisi je zamyslet se nad tím, jak maximalizovat účinnost politiky soudržnosti a jak řešit aktuální výzvy od rozdílů v inovacích až po demografické změny. A touto politikou efektivně podpořit spravedlivou digitální a ekologickou transformaci, obnovu a růst regionů. Skupina se v průběhu letošního roku sejde v Bruselu devětkrát. Své závěry a doporučení ke kohezní politice v Evropě zveřejní tým odborníků počátkem roku 2024. Náhledem na budoucnost programu INTERREG přispěl k těmto závěrům i Hynek Böhm.

-pir-

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce