Ve sklu vidí budoucnost. Jejich výzkum i uměleckou invenci ocenila Nadace Preciosa

IMG_5000-2.jpg
Petr Valenta získal Cenu Nadace Preciosa za bakalářskou práci zabývající se návrhem konstrukce polarizačního přístroje pro automatickou detekci napětí ve výrobcích ze skla. Foto: Adam Pluhař, TUL

Dva strojaři a dvě absolventky návrhářství na fakultě textilní získali během promocí Ceny Nadace Preciosa za vynikající práce v oblasti sklářských technologií. Nadace věnovala autorům prací celkem 30 tisíc korun.

Cena udělovaná během slavnostních promocí na TUL především symbolizuje zájem Preciosy o vynikající absolventy studijních oborů, které se pojí se sklářskými technologiemi.

Petr Valenta

Absolvent studijního programu Strojírenství na Fakultě strojní TUL vypracoval bakalářskou práci, jež se zabývá návrhem konstrukce polarizačního přístroje pro automatickou detekci napětí ve výrobcích ze skla. Polariskop snímá vnitřní napětí u skleněných předmětů ze všech stran a zobrazuje je na monitoru pro další vyhodnocení. Oproti komerčně dostupným zařízením umožňuje navržená konstrukce snímat předměty až o průměru 300 mm s hmotností do 15 kg.

„Jedná se o přístroj, který je schopen vizualizovat napětí ve skleněných výrobcích. Pokud by se přenesl do výroby, bylo by možné snímat při výrobě napětí, aniž by docházelo k deformacím skla a rovnou vyloučit vadné kusy,“ zmínil Petr Valenta. Na fakultě bude dál pokračovat v navazujícím studiu.

Martin Beneš

Absolvent navazujícího magisterského studia Konstrukce strojů a zařízení na Fakultě strojní vypracoval návrh a zkonstruoval zařízení pro výzkum 3D tisku skleněných polotovarů na principu mikrotavení skleněného vlákna pomocí CO2 laseru. Zařízení bylo navrženo s konceptem stacionární laserové hlavy v kombinaci s pohybujícím se technologickým stolkem ve třech na sebe kolmých osách. Martin Beneš specifikoval a řešil nejen pohony zařízení a jejich spojení, ale i konstrukci zařízení i laserovou technologii včetně výsledné montáže rámové konstrukce, manipulačního zařízení a laseru. Při návrhu se zabýval i opakovatelnou přesností polohování systému, jeho dynamickou únosností a zatížením motorů.

„Tušil jsem, že nějaká šance na zisk ceny je. Mám velkou radost,“ řekl inženýr Martin Beneš. Také tento čerstvý inženýr bude pokračovat ve studiu na Fakultě strojní.

Hana Horáková

Absolventka bakalářského studijního programu Návrhářství na Fakultě textilní TUL se zaměřením na Návrhářství skla a šperku.

V práci se snažila ztvárnit vnitřní nejistoty a strachy z jeskyní v podobě skleněných objektů. Při realizaci studentka použila techniku rytí, tavené plastiky a následných povrchových úprav, jako je broušení a leštění. Výsledkem je kolekce skleněných bloků.

Použití grafické techniky a techniky lité plastiky není zcela obvyklé. „Snažila jsem se vyjádřit nejistoty pomocí techniky linorytu a následného odlití do skla. V mé práci šlo i o hru světla a stínu a vytvoření iluze nejistoty,“ řekla Hana Horáková, jež se už těší na práci sklářské výtvarnice. „Zatím hledám práci. K magisterskému studiu skla a šperku se vrátím možná za pár let,“ zmínila absolventka.

Nella Meresová

Absolventka bakalářského studijního programu Návrhářství na Fakultě textilní se zaměřením na Návrhářství skla a šperku.

Ve své práci Architektura ve šperku se Nella snažila zachytit život lidí ve městě, jeho členění, proměnlivost v čase a možnost přizpůsobení potřebám obyvatel s důrazem na výrazná architektonická díla Prahy, která jsou v povědomí obyvatel a slouží jako orientační body. Výsledkem práce jsou komponenty, z nichž lze složit ikonické pražské stavby a poskládat je do libovolných kompozic jako brože. V komponentech jsou umístěny magnety, díky nimž lze soubor broží flexibilně měnit a seskládat vždy podle aktuální nálady a fantazie do jednoho šperku. Díky tomu autorka zachytila proměnu města v čase.

„Mé šperky jsou modulární a dají se skládat do různých kompozic, je možné je vnímat i jako hračky. Používala jsem kombinaci materiálů,“ popsala Nella Meresová. Hodlá dál pokračovat ve studiu a ráda by na svoji práci navázala. „Chtěla bych zpracovat i další města a budovy.“

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce