Velký úspěch a dobrá zpráva: TUL ZÍSKALA INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACI

Získali jsme institucionální akreditaci pro tři oblasti vzdělávání: ekonomické obory, informatiku a strojírenství, technologie a materiály. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) o udělení institucionální akreditace rozhodla na svém včerejším zasedání. Ve vytčených třech oblastech si může TUL sama akreditovat studijní programy a výrazně se také usnadňuje proces nostrifikace středoškolského studia.

Rektor: Mám radost, plním tím svůj volební program

„Žádali jsme původně o pět oblastí, ale i uznání tří považuji za velmi pozitivní zprávu. Je to završení dvouletého úsilí. Můj velký dík za to patří prorektorovi Miroslavu Žižkovi, který je naším koordinátorem pro institucionální akreditaci. Samozřejmě se to podařilo i díky součinnosti fakult strojní, textilní, mechatroniky a ekonomické. Jsem za to opravdu rád, protože dosažení institucionální akreditace jsem měl ve svém volebním programu, čímž ho nyní naplňuji,“ reaguje rektor Miroslav Brzezina.  

Z NAÚ přijde oficiální potvrzení v následujících dnech, předseda Rady NAÚ Robert Plaga ovšem informaci zveřejnil včera po jednání Rady na svém účtu na síti X.

Institucionální akreditaci získala TUL pro bakalářské studijní programy ekonomických oborů a u oblastí vzdělávání informatika a strojírenství, technologie a materiály pro všechny typy studijních programů od bakalářských po doktorské.

Pro TUL to mimo jiné znamená, že škola si může v těchto oblastech sama akreditovat studijní programy.

„Další velkou výhodou je, že sami můžeme uznávat středoškolské vzdělání uchazečů o studium ze zahraničí, a to ze všech oblastí studia, nejen pro tři vytčené, pro které máme institucionální akreditaci,“ dodává rektor s tím, že nostrifikace dosud probíhaly přes krajský úřad.

Profesní studijní program učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Rada NAÚ na svém včerejším zasedání rozhodla také o udělení akreditace pro magisterský studijní program učitelství pro 1. stupeň základních škol, v prezenční i kombinované formě.

„Jsme jednou z prvních univerzit, která má akreditované učitelství pro 1. stupeň jako profesní studijní program. Velkou zásluhu na této akreditaci má garantka programu docentka Dana Kasperová se svým kolektivem z katedry pedagogiky a psychologie,“ říká rektor Miroslav Brzezina.

Radek Pirkl

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 184