Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Většina senátorů chce za děkana fakulty strojní Jaromíra Moravce

IMG_0022-2.jpg
Jaromíra Moravce (vlevo) zvolili senátoři kandidátem na příštího děkana Fakulty strojní TUL. Foto: Adam Pluhař, TUL

Kandidátem na děkana Fakulty strojní TUL zvolil fakultní senát Jaromíra Moravce, vedoucího katedry strojírenské technologie. Pokud jej rektor jmenuje, postaví se docent Moravec do čela fakulty strojní od 1. února 2022. Fakultu by pak měl vést až do 31. ledna 2026.

Protikandidátem doc. Ing. Jaromíra Moravce, Ph.D. (* 1975) byl prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. (* 1975), stávající proděkan pro vnější a zahraniční vztahy. Senát fakulty strojní rozhodl o kandidátovi na děkana hned v prvním kole volby. Docent Moravec dostal 12 hlasů, profesora Fraňu volilo 5 senátorů.

„Děkuji za důvěru, velice si jí vážím. Pokud mě rektor jmenuje, jsem připraven vynaložit veškeré úsilí k tomu, abych vás nezklamal a abych naplnil cíle, které jsem si vytyčil. Chci také poděkovat panu profesoru Fraňovi za to, že nabídl alternativní vizi směřování fakulty. V jeho vizích byla spousta inspirativních věcí, které, doufám, budou využity k dalšímu rozvoji fakulty,“ pronesl Jaromír Moravec bezprostředně po volbě.

Kandidát na děkana se chce mimo jiné zasadit o to, aby na fakultu přicházel větší počet studentů. Získávat je chce nejen u nás, ale i za hranicemi. Docent Moravec by se kromě jiného rád zasadil o popularizační přednášky, které by mohly fakultu víc otevřít odborné i laické veřejnosti a motivovat studenty. Rád by také zvýšil úspěšnost ve studiu. Napomoci by tomu podle jeho představy mohli tutoři, kteří by pomáhali studentům prvních ročníků orientovat se ve studiu. Docent Moravec chce také provést revizi studijních programů s ohledem na aktuální výzvy průmyslové praxe i na nové směry vědy a výzkumu.

Při představení svých vizí před akademiky zmínil stereotypy, z nichž se fakulta někdy jen obtížně vymaňuje. „Je potřeba fakultu připravit na to, aby byla schopná na základě svých tradičních hodnot a poctivé inženýrské práce reflektovat nové směry ve vědě a výzkumu a také v průmyslu,“ pronesl Jaromír Moravec 19. října během představení svých vizí akademické obci.

Stávající děkan fakulty strojní prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld vede fakultu od 1. února 2014. Děkanem je již druhé funkční období.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce