Zemřel dlouholetý pedagog Fakulty strojní TUL Rudolf Vrzala

Navždy odešel dlouholetý pracovník Fakulty strojní TUL a bývalý vedoucí katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti doc. Ing. Rudolf Vrzala, CSc. Vynikající pedagog, který navzdory nepříznivým životním okolnostem dosáhl svého vysokoškolského snu.

Rudolf Vrzala se narodil 28. 3. 1938 v Olomouci a v letošním roce oslavil v dobré kondici v kruhu své rodiny osmdesáté čtvrté narozeniny. Od mládí snil o tom stát se lékařem, ale jeho cesta za vzděláním po válce nebyla snadná. Pocházel totiž z tak zvané smíšené česko-německé rodiny. Díky svému nadání a vytrvalosti vystudoval roku 1957 Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Olomouci a poté roku 1962 i Fakultu strojní VŠST v Liberci – obor Stavba mechanismů a výrobních strojů.

Krátce byl zaměstnán jako konstruktér v n. p. Báňské projekty Ostrava a poté přijal v roce 1963 nabídku stát se asistentem na Ústavu mechaniky na Fakultě strojní VŠST v Liberci.

Role vysokoškolského pedagoga se stala jeho celoživotním údělem. Přes své znalosti a zkušenosti nesměl, jako řada dalších jeho kolegů, podat svou disertační práci a teprve po sametové revoluci získal hodnost kandidáta věd obhajobou práce z oblasti křehkého porušení materiálu. Nato se v krátké době habilitoval v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí s prací „Dugdaleova trhlina v konečné desce“.

V roce 1993 byl jmenován docentem. Rok nato se docent Vrzala stal vedoucím Katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti Fakulty strojní TUL a tuto funkci úspěšně vykonával až do roku 2003.

Rozsáhlou pedagogickou činnost docenta Vrzaly dokládá autorství řady skript, vedení diplomových prací, školitelské aktivity a členství v oborové komisi pro mechaniku. V době jeho vedení byl na katedře zaveden nový obor Aplikovaná mechanika.

V letech 1994–1997 byl členem Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci. V období 1990–1995 byl členem Akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci a v letech 1995–1997 působil také v Akademickém senátu TUL.

Jeho vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena především na oblast teorie mechanismů a křehké porušení materiálů, podílel se také na řešení problémů z průmyslové praxe.

Pro pana docenta Vrzalu bylo životní rolí jeho působení v oblasti vzdělávání, kterou vnímal jako nejdůležitější úkol pedagoga na univerzitě obecně. S plným zaujetím se vzdělávání věnoval také jako vedoucí katedry. Jeho přísný přístup ke studentům byl všeobecně znám a mnozí studenti to dokázali ocenit. Mezi kolegy měl pověst výborného pedagoga „šrejtrovské“ školy mechaniky.

V průběhu společných let strávených na katedře byl docent Vrzala vždy ochoten pomoci odbornou i životní radou svým mladším spolupracovníkům.

Pan doc. Ing. Rudolf Vrzala, CSc. zesnul v sobotu dne 5. listopadu 2022.

Poslední rozloučení s docentem Vrzalou proběhne ve středu 16. listopadu ve 12.00 hodin v malé obřadní síni krematoria v Liberci.

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

P0000327-3.jpg

Filip Gröschl: »Rozvezli jsme přes miliardu vakcín«

Nákup veškerého počítačového vybavení pro evropská datacentra největší kurýrní společnosti DPDHL má na starosti absolvent Ekonomické fakulty TUL Filip Gröschl. I přes velké pracovní vytížení se stále vrací na svoji alma mater, aby motivoval...

10. 10. 2022 | Lidé | 478
IMG_8704-2.jpg

Na silné motorce zachraňuje pedagog TUL životy

K elitnímu týmu motocyklových zdravotnických záchranářů v Maďarsku patří i Tomáš Dudich. Tomuto třiatřicetiletému pedagogu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci už totiž „nestačilo“ pomáhat zraněným a nemocným lidem jen v...

12. 8. 2022 | Lidé | 913

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Den otevřených dveří odstartoval na TUL maraton otázek a odpovědí na podmínky a výhody studia. Foto: Jaroslav Tomášek

TUL otevřela dveře. V aule i laboratořích bylo plno

Téměř tisícovka zájemců o studium navštívila v sobotu Den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci. Návštěvníci si na TUL mohli poslechnout bloky prezentací v aule, osobně si popovídat u stánků fakult nebo se vydat na prohlídky laboratoří.

28. 11. 2022 | Univerzita | 387