Zemřel docent Zdeněk Holubec. Bývalý děkan Fakulty strojní TUL a odborník v oblasti metalurgie a slévárenství

Holubec-2.jpg
Docent Zdeněk Holubec. Zdroj: archiv KSP, FS TUL

Ve věku 88 let, 12. května 2024, navždy odešel doc. Ing. Zdeněk Holubec, CSc., excelentní strojař s vynikajícím technickým myšlením, který na Fakultě strojní VŠST v Liberci (dnes TUL) zastával mnoho akademických funkcí. V letech 1986–1987 byl děkanem FS, proděkanem pro pedagogickou činnost a vedoucím Katedry materiálu a strojírenské metalurgie. Začátkem osmdesátých let zastával i funkci proděkana pro pedagogickou činnost na Fakultě textilní. Současně byl členem vědecké rady na Fakultě strojní.

Docent Holubec se narodil 31. ledna 1936 v Bystré nad Jizerou. V roce 1955 vystudoval Vyšší průmyslovou školu v Liberci, obor strojírenská technologie a dále v roce 1960 s vyznamenáním Vysokou školu strojní v Liberci se zaměřením na jednoúčelové obráběcí stroje. Vedoucím katedry byl tehdy profesor František Křístek, na nějž docent Holubec velmi rád vzpomínal.

Po absolvování VŠS v Liberci nastoupil do národního podniku Agrostroj Jičín. Zde se v oddělení metalurgie zabýval tepelnými procesy a chlazením pískových formovacích směsí při výrobě odlitků. Na podzim roku 1962 obdržel nabídku od prof. Bohumila Odstrčila, vedoucího Katedry materiálu a tváření (FS – VŠST v Liberci), aby se přihlásil do konkursu na místo odborného asistenta na Ústav slévárenství této katedry. Od 13. 7. 1963 vykonával funkci odborného asistenta. To ještě netušil, že role vysokoškolského pedagoga se stane jeho celoživotním údělem. V roce 1975 absolvoval vědeckou přípravu a získal titul kandidáta technických věd (CSc.), v oboru strojírenská technologie. V roce 1979 se habilitoval a získal vědecko-pedagogickou hodnost docent. Jeho pedagogická činnost byla spojena s výukou řady odborných předmětů (fyzikální chemie metalurgických procesů slévárenství, slévárenské formy a zařízení, automatizace v metalurgických provozech, výroba přesných odlitků, materiály a strojírenská technologie). Přednášel a zkoušel předměty s ohledem na jejich teoretickou komplikovanost a využitelnost ve výrobním procesu. Byl vedoucím řady diplomových prací studentů a úspěšným školitelem studentů v jejich vědecké přípravě v oboru strojírenská technologie se zaměřením na metalurgii a slévárenství, čímž se  podílel na odborném růstu mnoha pracovníků katedry.

Docent Holubec se snažil za všech okolností stmelovat pracovní kolektivy a vytvářet dobré pracovní prostředí. Vše prováděl s velkým nasazením a pracovním elánem. Kladl důraz na vysokou odbornost, nejen studentů, ale i spolupracovníků. V průběhu společných let absolvovaných na katedře byl docent Holubec vždy ochoten pomoci odbornou i životní radou svým mladším spolupracovníkům.

Kromě pedagogické činnosti se také věnoval spolupráci s řadou slévárenských podniků, především se Slévárnou LIAZ Liberec. Mimo řešení metalurgických problémů se rovněž zabýval problematikou využití tepla při tuhnutí a chladnutí odlitků.

Byl členem Vědecko-technické společnosti – slévárenství a Nauky o kovech při ČSAV. V odborné komunitě metalurgů byl docent Holubec považován za odborníka pro posuzování slévárenských procesů, chování materiálů slévárenských forem a sledování teplotních polí slévárenských forem a napěťových stavů v kovových formách.

Přesto, že v roce 1996 odešel do důchodu, byl díky svým odborným zkušenostem často zařazován do komisí pro státní doktorské zkoušky.  Do poslední chvíle měl zájem o dění na naší katedře.

Rozloučení s panem docentem Holubcem se bude konat ve čtvrtek 23. května od 11 hodin ve velké obřadní síni libereckého krematoria.

Vážený pane docente, čest Vaší památce!

Kolektiv pracovníků Katedry strojírenské technologie Fakulty strojní TUL

Další články v rubrice

dfsf.jpg

Novou kvestorkou TUL je Martina Froschová

Absolventka naší ekonomické fakulty působila posledních 14 let na pozici asistentky kvestora Technické univerzity v Liberci. Zná tedy velmi dobře univerzitní prostředí i příslušnou legislativu.

15. 3. 2024 | Lidé | 669

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_9212-2.jpg

»Lékařům dáváme do rukou další rozměr«

Liberečtí chirurgové už nejsou před operacemi odkázáni jen na virtuální snímky zlomených kostí či nádorů, ale připravují se i díky dokonalým anatomickým modelům z 3D tiskárny. Vyrábí je nemocniční oddělení Klinické biomechaniky, za jehož zřízením...

29. 4. 2024 | Lidé | 471